• Không có kết quả nào được tìm thấy

ĐỀ BÀI

Trong tài liệu GA Ngữ văn 7 HK1 (Trang 74-79)

I.Trắc nghiệm.(3 điểm)

Hãy trả lời bằng cách khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng đầu câu trả lời em cho là đúng.

Câu 1: . Bố cục của một văn bản là gì?

A.Ý lớn bao trùm cả bài văn

B. Sự bố trí, sắp xếp các phần, đoạn theo một thứ tự.

C.Tất cả các ý trình bày trong văn bản

D.Sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo trình tự rành mạch và hợp lý trong văn bản Câu 2: Dòng nào ghi đúng các bước tạo lập văn bản?

A. Định hướng và xây dựng bố cục.

B. Định hướng - Xây dựng bố cục - Diễn đạt thành câu, đoạn - Kiểm tra lại văn bản.

C. Xây dựng bố cục - định hướng-diễn đạt thành câu hoàn chỉnh.

D. Xây dựng bố cục - định hướng - diễn đạt thành câu, đoạn - kiểm tra lại văn bản.

Câu 3: Văn biểu cảm là:

A. Văn bản được viết ra nhằm xác lập cho người đọc,người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó

B. Văn bản được viết ra để cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất nguyên nhân của hiện tượng, sự vật.

C.Văn bản được viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của người viết , khơi gợi sự đồng cảm của người đọc.

Câu 4: Tình cảm trong văn biểu cảm thường là những tình cảm như thế nào ? A. Yêu Tổ quốc , yêu gia đình

B.Yêu thiên nhiên

C. Những tình cảm thấm nhuần tư tưởng nhân văn D. ghét thói tầm thường độc ác

Câu 5: Văn biểu cảm thực hiện nhiệm vụ nào trong các nhiệm vụ sau:

A.Tập trung miêu tả một đặc điểm

B.Tập trung biểu đạt một tình cảm chủ yếu C.Tập trung bàn luận một vấn đề

D.Tập trung thuyết minh một vấn đề

Câu 6: Bài ca dao sau đây biểu cảm theo cách nào ? Gạch chân dưới những từ ngữ thể hiện cách biểu cảm đó .

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Nhớ ai dãi nắng dầm sương, Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

A. Trực tiếp B. Gián tiếp C. Vừa trực tiếp vừa gián tiếp

II.Tự luận (7 điểm )

Loài cây em yêu

( Không dùng đối tượng trong bài mẫu trong SGK Ngữ văn 7 – Tập 1) H-íng dÉn chÊm

I.Trắc nghiệm(3điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án D B C C B A (nhớ)

I.Tự luận(7 điểm) Yêu cầu:

* Kiểu bài :

Đúng kiểu bài văn biểu cảm , có bố cục 3 phần hợp lí , mạch lạc 1,0 đ

Giáo viên: Cao Văn Hậu Trường THCS Liên Châu 75

* Nội dung ( 4,0 điểm )

MB: Giới thiệu được loài cây em yêu và lí do em yêu loài cây đó .(0,5đ) TB: (3,0đ)

- Kể, tả các đặc điểm gợi cảm của cây

- Loài cây ... trong cuộc sống của con người - Loài cây ... trong cuộc sống của em

KB: Tình cảm của em đối với loài cây đó (0,5 đ)

* Hành văn trong sáng, mạch lạc , thấm nhuần tình cảm tốt đẹp ( 1,0 đ) *Biểu điểm chấm:

-Điểm 7 :

Đạt đầy đủ yêu cầu về nội dung, hình thức trình bàyđẹp, rõ ràng. Hành văn diễn đạt mạch lạc, giàu hình ảnh

-Điểm 5 - 6:

Đạt đầy đủ yêu cầu về nội dung, trình bày đẹp, rõ ràng, hành văn diễn đạt trôi chảy, song còn sai sót một số lỗi chính tả

- Điểm 3- 4: Hiểu đề song diễn đạt chưa mạch lạc, còn sai sót nhiều từ và lỗi chính tả - Điểm 1- 2:

Chưa đạt yêu cầu về nội dung, hình thức trình bày cẩu thả, chữ xấu Hành văn diễn đạt lủng củng, ý nghèo, sai sót về dùng từ, diễn đạt - Điểm 0:

Xa đề, chưa nắm được kiểu văn biểu cảm

4.Củng cố:

Thu bài,nhận xét giờ kiểm ta 5.Hướng dẫn về nhà:

- Ôn kĩ văn biểu cảm

- Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

Ngày giảng: 25/10/2016

Tiết 33. Chữa lỗi về quan hệ từ

A.Mục tiêu : 1.Kiến thức:

Giỳp HS thấy rừ cỏc lỗi thường gặp để chữa lỗi về quan hệ từ.

2. Kỹ năng:

HS thụng qua luyện tập, nõng cao kỹ năng sử dụng quan hệ từ.

- Rốn kĩ năng tự học cho HS 3. Thỏi độ:

Cú ý thức sử dụng đỳng quan hệ từ trong khi núi,viết . B.Phương tiện,phương phỏp:

- Phương tiện: SGK điện tử, mỏy chiếu, bảng tương tỏc

- Phương phỏp:Vấn đỏp; Nờu vấn đề; thảo luận nhúm

C.Tiến trỡnh lờn lớp:

1.ổn định lớp: 7A2 : ……….. 7A3: ……….

2.Kiểm tra bài cũ:

Thế nào là quan hệ từ ? cho vớ dụ ? 3.Bài mới: GV giới thiệu vào bài

Bài học hụm trước cỏc em đó được tỡm hiểu về quan hệ từ và cụng dụng của nú trong núi và viết. Nhưng trong thực tế giao tiếp, nhiều khi chỳng ta sử dụng quan hệ từ chưa chớnh xỏc.

Bài học hụm nay chỳng ta sẽ tỡm hiểu một số lỗi trong sử dụng quan hệ từ để qua đú rỳt kinh nghiệm.

Hoạt động của GV - HS Nội dung ghi bảng

Hoạt động1: HD học sinh tỡm hiểu lỗi về quan hệ từ:

- Hs đọc vd.

- Hai cõu em vừa đọc đó rừ nghĩa chưa? Vỡ sao? (chưa rừ nghĩa, vỡ thiếu quan hệ từ ) - Hai cõu trờn thiếu quan hệ từ ở chỗ nào?

Hóy chữa lại cho đỳng?

- Hs đọc 2 cõu vừa sửa.

- So với 2 cõu trước, em thấy 2 cõu này như thế nào? Vỡ sao? (2 cõu sau rừ nghĩa hơn, vỡ 2 cõu này đó cú thờm quan hệ từ )

- Gv: Trong trường hợp này, chỳng ta phải dựng quan hệ từ, cú như võỵ thỡ cõu văn mới rừ ràng, mạch lạc và dễ hiểu.

Hoạt động 2: HD học sinh tỡm hiểu lỗi dựng quan hệ từ khụng thớch hợp

- Hs đọc vớ dụ.

- Em hóy chỉ ra cỏc quan hệ từ được dựng ở 2 cõu này?

- Cỏc quan hệ từ và, để trong 2 VD trờn, cú diễn đạt đỳng quan hệ ý nghĩa giữa cỏc bộ phận trong cõu khụng? Vỡ sao? Nờn thay từ và, để ở đõy bằng quan hệ từ gỡ?

I.Cỏc lỗi về quan hệ từ:

1.Thiếu quan hệ từ:

- Đừng nờn nhỡn hỡnh thức đỏnh giỏ kẻ khỏc.

=> Đừng nờn nhỡn hỡnh thức mà đỏnh giỏ kẻ khỏc.

- Cõu tục ngữ này chỉ đỳng xó hội xưa, cũn ngày nay thỡ khụng đỳng.

=> Cõu tục ngữ này chỉ đỳng với xó hội xưa, cũn với ngày nay thỡ khụng đỳng.

2.Dựng quan hệ từ khụng thớch hợp:

- Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đỳng giờ.

=> Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đỳng giờ.

- Chim sõu rất cú ớch cho nụng dõn để nú diệt sõu phỏ hoại mựa màng.

=> Chim sõu rất cú ớch cho nụng dõn vỡ nú

Giáo viên: Cao Văn Hậu Trường THCS Liên Châu 77

đồng. Còn quan hệ giữa 2 vế câu ở đây lại là quan hệ tương phản cho nên dùng quan hệ từ và ở đây là không phù hợp. vì vậy ta phải thay quan hệ từ nhưng mới diễn đạt đúng ý nghĩa.

+ Quan hệ từ để: có ý nghĩa chỉ mục đích của sự việc. Còn quan hệ giữa 2 vế câu ở đây lại là quan hệ nhân - quả. Cho nên dùng quan hệ từ để ở đây là không phù hợp. Trong trường hợp này ta phải thay quan hệ từ vì, có như vậy thì mới diễn đạt được đúng ý nghĩa của câu ) Hoạt động 3 : HD học sinh tìm hiểu lỗi thừa quan hệ từ

- Hs đọc ví dụ.

- Em hãy xác định CN-VN của 2 câu trên?

- Em có nhận xét gì về cấu trúc ngữ pháp của 2 câu trên? Vì sao 2 câu trên thiếu CN? (2 câu trên thiếu CN vì các quan hệ từ qua, về đã biến CN thành TN)

- Hãy chữa lại để cho câu văn được hoàn chỉnh?

Hoạt động 4 : HD học sinh tìm hiểu lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng LK:

- Hs đoc ví dụ.

- Các câu in đậm trên sai ở đâu? Vì sao?

(sai ở chỗ: a- dùng quan hệ từ không những ở vế thứ 2 không có tác dụng LK. Vì quan hệ từ không những ở vế thứ nhất phải đi kèm với mà còn ở vế thứ 2 để tạo thành cặp sóng đôi mới có tác dụng LK. b- thiếu quan hệ từ nối 2 vế câu nên 2 vế câu chưa có sự LK)

- Hãy chữa lại cho đúng ?

- Qua việc sửa lỗi về quan hệ từ, em thấy cần phải tránh những lỗi nào ?

Hoạt động 5 : HD học sinh luyện tập:

- Hs đọc 2 câu văn.

- Hai câu văn trên đã rõ nghĩa chưa? Vì sao?

(chưa rõ – vì dùng thiếu quan hệ từ )

- Thêm quan hệ từ thích hợp (có thể thêm hoặc bớt 1 vài từ khác) để hoàn chỉnh các câu trên?

- Hs đọc 3 câu văn. Chú ý các quan hệ từ in đậm.

- Em có nhận xét gì về việc dùng các quan hệ từ (in đậm) trong các câu văn trên? (dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa)

- Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu trên bằng những quan hệ từ thích hợp?

3.Thừa quan hệ từ :

- Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. -> Công cha như núi... chảy ra / cho ta thấy...

- Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức / có thể làm thấp giá trị nội dung. ->Hình thức / có thể làm tăng... đồng thời hình thức / có thể làm...

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng LK:

- Nam là học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn toán, không những giỏi về môn văn. Thầy giáo rất khen Nam.->

Không những... mà còn...

- Nó thích tự sự với mẹ, không thích tự sự với chị.-> Nó thích... ,nhưng không...

* Ghi nhớ: sgk (107 ).

II.Luyện tập:

1.Bài 1(107 ):

- Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối.

=>Nó... nghe kể chuyện từ đầu...

- Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.

=> Con xin báo... để cha mẹ mừng.

2.Bài 2 (107 ):

- Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với (như) cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức...

- Tuy (Dù) nước sơn có đẹp đến mấy mà chất...

- Không nên chỉ đánh giá con người bằng (về) hình thức bên ngoài mà nên đánh giá

- Hs đọc 3 câu văn.

- Em có nhận xét gì về 3 câu văn trên? (dùng thừa quan hệ từ)

- Chữa lại các câu văn sao cho hoàn chỉnh?

con người bằng (về) những hành động, cử chỉ...

3.Bài 3 (108 ):

- Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

- Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người...

- Bài thơ này đã nói lên tình cảm của BH...

4.Củng cố:

- Khi nói viết nếu phải sd quan hệ từ thì chúng ta cần phải tránh những lỗi nào ? 5.Hướng dẫn về nhà:

- Học thuộc ghi nhớ, làm bài 4, 5.

- Đọc bài: Từ đồng nghĩa.

-Soạn:Xa ngắm thác núi Lư, Phong Kiều dạ bạc

---

Giỏo viờn: Cao Văn Hậu Trường THCS Liờn Chõu 79

Tiết 34. Hướng dẫn đọc thờm XA NGẮM THÁC NÚI LƯ

PHONG KIỀU DẠ BẠC

Trong tài liệu GA Ngữ văn 7 HK1 (Trang 74-79)