• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÀ PHÊ

2.1. Tổng quan về Công ty

2.1.8. Đối thủ cạnh tranh

kĩ thuật pha chế và có thể cung ứng máy xay cafe nếu khách & quán có yêu cầu. Ngoài ra, nơi đây còn có cả một đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình & chuđáo để có thể trả lời hết các câu hỏi của khách hàng gửi về liên tục.

- Coffee Gia Nguyễn: Thành lập năm 2007 với ngành hàng café, chuyên sản xuất cafe rang nguyên hạt trên địa bàn Thành phố Huế. Cafe rang nguyên hạt được chọn lọc những hạt cafe ngon nhất của vùng đất Tây Nguyên kết hợp phương pháp rang xay truyền thống để tạo nên hương vị cafe mang đặc trưng riêng. Với phương pháp rang cafe bằng than củi mang lại hương vị nhẹ nhàng và tựnhiên. (Nguồn: Toplist-2019) 2.1.9. Tình hình nhân lực của Công ty giai đoạn 2017-2019

Đối với sự phát triển của kinh tế xã hội, nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhận thức được điều đó, GreenFields Coffee không ngừng đào tạo chất lượng nguồn nhân lực, tạo mọi cơ hội để các nhân viên có thể phát huy hết khả năng của bản thân, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hằng năm, Công ty đều trích doanh thu của mình, tổ chức cho nhân viên toàn Công ty tham gia các hoạt động du lịch để tăng tinh thần đoàn kết cũng như thư giãn sau những ngày làm việc tích cực.

GreenFields Coffee luôn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của Pháp luật. Công ty thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo, tham gia các cuộc thi về cà phê để nâng cao trìnhđộ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời nâng cao lòng trung thành của nhân viên đối với Công ty. Ngoài lương cơ bản Công ty còn có những chính sách khen thưởng kịp thời đối với nhân viên có thành tích xuất sắc, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, mục tiêu mà Công ty đặt ra. Dưới đây là mức thu nhập cơ bản của người lao động của GreenFields Coffee những năm gần đây:

Bảng 2.10: Tình hình nhân lực và thu nhập bình quân lao động giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu

Năm So sánh

2017 2018 2019 2019/2018 2018/2017 Giá trị % Giá trị % Lao động

bình quân năm (Người) 9 12 15 3 25,00 3 33,33

Bình quân thu nhập

(Triệu đồng) 3,5 4,5 5,5 1 22,22 1 28,57

(Nguồn: Phòng kếtoán Greenfields Coffee và tính toán của tác giả)

Trường ĐH KInh tế Huế

Theo bảng sốliệu trên, có thể thấy tình hình nhân viên của Công ty ít biến động và có xu hướng tăng không đáng kể trong giai đoạn 2017 -2 019. Tổng số lao động tăng theo từng năm, cụ thể: năm 2017 gồm 9 nhân viên, năm 2018 gồm 12 nhân viên, năm 2019 gồm 15 nhân viên. Tổng số lao động năm 2019 (15 nhân viên) so với năm 2018 (12 nhân viên) tăng 3 nhân viên, tương ứng tăng 25%, năm 2018 (12 nhân viên) so với năm 2017 (9 nhân viên) tăng 3 nhân viên, tương ứng tăng 33,33%. Qua đó, cho thấy phần trăm lao động bình quân tăng từ năm 2017-2019 nhưng số lượng lao động là không nhiều khi Công ty vừa sản xuất, kinh doanh và phân phối cà phê. Một số lý do chủ yếu là:

- Công ty thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên việc quản lý, điều hành, công tác kế toán, marketing không cần quánhiều nhân sự.

- Công ty liên kết với một số hộ gia đình trồng cà phê tại A Lưới nhằm tạo việc làm, giúp người dân trang trải cuộc sống nhưng không vì thế mà chất lượng giảm xuống. Công ty đảm bảo đưa các cam kết, quy định để tạo ra sản phẩm cà phê tốt nhất đến tay khách hàng.

Thu nhập bình quân lao động của nhân viên ngày càng tăng lên thể hiện sự quan tâm của Công ty khi không ngừng cải thiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ, lương thưởng thường niên. Mặc dù tỷ lệ phần trăm thu nhập bình quân năm2019 so với năm 2018 (22,22%) thấp hơn thu nhập bình quân năm 2018 so với 2017 (28,57%) nhưng với mức thu nhập năm 2019 của nhân viên là 5,5 triệu đồng cho thấy mức thu nhập này khá ổn định so với mức sống ở Thành phố Huế. Công ty đã, đang và sẽ liên tục điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhân viên, tạo niềm tin, động lực trong công việc cho nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng nhau xây dựng GreenFields Coffee ngày càng lớn mạnh hơn trong tương lai.

2.1.10. Tình hình tài sản- nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2017-2019

Trường ĐH KInh tế Huế

SVTH: HOÀNG THỊHẢI YẾN 45 LỚP: K51D-QTKD

Bảng 2.11: Cơ cấu tài sản- nguồn vốn Công ty cà phê Đồng Xanh năm 2017- 2019

ĐVT: Triệu đồng

Năm So sánh

2017 2018 2019 2019/2018 2018/2017

Giá trị % Giá trị % Giá trị % +/- % +/- %

Tài sản ngắn hạn 153,566 65,91 161,545 66,27 169,622 66,52 8,077 5,000 7,979 5,20

Tài sản dài hạn 79,438 34,09 82,205 33,72 86,315 33.85 4,110 5,000 2,767 3,48

Tổng tài sản 233,004 100,00 243,750 100,00 254,992 100,00 11,242 4,600 10,746 4,61

Nợ ngắn hạn 139,869 60,03 145,548 59,71 151,454 59,40 5,910 4,600 5.679 4,06

Nợ dài hạn 7,541 3,24 6,757 2,77 6,054 2,37 -702 -9,600 -784 - 10,40

Nguồn vốn chủ sở hữu 85,594 36,73 91,449 37,52 97,704 38,32 6,256 6,800 5,855 6,84

Tổng nguồn vốn 233,004 100,00 243,750 100,00 254,992 100,00 11,242 4,600 10,746 4,61 (Nguồn: Phòng kế toán Greenfields Coffee)

Trường ĐH KInh tế Huế

Qua bảng cơ cấu tài sản- nguồn vốn Công ty cà phê Đồng Xanh năm 2017-2019 có thể thấy được mức độ tăng giảm về tài sản và nguồn vốn, cụ thể là:

- Tài sản:

+ So với năm 2017, tổng tài sản năm 2018 tăng 10,746 triệu đồng, tương ứng tăng 4,61%. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 7,979 triệu đồng, tương ứng tăng 5,20% và tài sản dài hạn tăng 2,767 triệu đồng, tương ứng tăng 3,48% so với năm 2107.

+ So với năm 2018, tổng tài sản năm 2019 tăng 11,242 triệu đồng, tương ứng tăng 4,60%. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 8,077 triệu đồng, tương ứng tăng 5,00% và tài sản dài hạn tăng 4,110 triệu đồng, tương ứng tăng 5,00% so với năm 2018.

Qua đó, cho thấy tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn có sự chênh lệch. Sở dĩ có sự chênh lệch này là vì Công ty GFC đang mở rộng thị trường và được sự ủng hộ của nhiều nhà phân phối nên sản sản lượng tiêu thụ cà phê ngày càng tăng, buộc Công ty cần phải nhập số lượng lớn cà phê (tài sản ngắn hạn) để cung cấp cho thị trường.

- Nguồn vốn:

+ Năm 2018, tổng nguồn vốn tăng 10,746 triệu đồng, tương ứng tăng 4,61% so với năm 2017. Trong đó:

Nợ ngắn hạn tăng 5,679 triệu đồng, tương ứng tăng 4,06% so với năm 2017

Nợ dài hạn giảm 784 triệu đồng, tương ứng giảm 10,04% so với năm 2017

Vốn chủ sở hữu tăng 5,885 triệu đồng, tương ứng tăng 6,84% so với năm 2017 + Năm 2019, tổng nguồn vốn tăng 10,750 triệu đồng, tương ứng tăng 4,60% so với năm 2018. Trong đó:

 Nợ ngắn hạn tăng 5,910 triệu đồng, tương ứng tăng 4,60% so với năm 2018

Nợ dài hạn giảm 702 triệu đồng, tương ứng giảm 9,60% so với năm 2018

Vốn chủ sở hữu tăng 6,256 triệu đồng, tương ứng tăng 6,80% so với năm 2018 Có thể thấy, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tăng chứng tỏ Công ty đã sử dụng ngày càng tốt hơn lượng vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chính sách công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu.

Trường ĐH KInh tế Huế

2.2. Phân tích tình hình tiêu thụsản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Cà phê Đồng Xanh tại thị trường Thành phốHuế

2.2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm cà phê rang xay của GreenFields Coffee

2.2.1.1. Môi trường kinh doanh

* Môi trường văn hóa –xã hội

Cà phê có nguồn gốc từ phương Tây, theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam từ thời thuộc địa. Dần dần cà phê trở thành thứ thức uống phổ biến trong cuộc sống của người dân. Đây là điểm thuận lợi cho Công ty Cà phê Đồng Xanh nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung trong việc sản xuất, kinh doanh cà phê.

Hương vị cà phê đậm đà đã trở nên quen thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của người dân Việt. Sự tinh tế của cà phê Việt thể hiện ở nét văn hóa và phong cách thưởng thức cà phê khác lạcủa người Việt. Ngày nay cà phê Việt không chỉ được biết đến về sản lượng đứng trong top đầu thế giới mà còn tạo dựng được nét cà phê rất riêng của người Việt. (Nguồn: Văn hóa cà phê người Việt, 2012)

Bên cạnh đó, Việt Nam là một quốcgia đa tôn giáo nhưng không có tôn giáo nào coi cà phê là một loại thực phẩm cấm kỵ. Do vậy, có thểnói thị trường Việt Nam là thị trường rất lý tưởng cho ngành cà phê.

Ở Thừa Thiên Huế, cà phê cũng rất phổ biến và được nhiều người ưa chuộng.

Trước đây, chiếm ưu thế trên thị trường phổ biến là cà phê vỉa hè và cà phê vườn.

Những năm gần đây, do sựcạnh tranh của các loại hình dịch vụ cà phê khác và do chủ trương dẹp lấn chiếm vỉa hè nên cà phê cóc thu hẹp dần. Theo đó, nhiều phong cách cà phê mới lạ cũng du nhập theo. Hiện nay, cà phê rang xay đang thịnh hành và rất phổ biến. (Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế, 2017)

* Môi trường kinh tế- công nghệ

Theo Tổng Cục Thống kê Việt Nam, GDP năm 2020 tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thìđây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế

Trường ĐH KInh tế Huế

giới.

Về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng thương mại, Việt Nam đã thành công lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển, kìm chế lạm phát bình quân dưới 10% từ 2010-2020. Hệthống ngân hàng thương mại, tổchức tín dụng hoạt động ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp trong ngành cà phê có thểvay vốn để đầu tư và hoạt động sản xuất, chếbiến.

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sự phát triển nhanh chóng mọi lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đều tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cà phê. Các yếu tốkhoa học công nghệcó quan hệchặt chẽvới các hoạt động kinh tế nói chung và với hoạt động sản xuất, chế biến cà phê nói riêng. Vì vậy, nếu biết áp dụng khoa học kĩ thuật thì đây chính là điều kiện giúp cho ngành cà phê nước ta có điều kiện cạnh tranh tốt hơn. Ngược lại, nếu không biết áp dụng kỹthuật công nghệthì đó sẽlà rào cản lớn cho chúng ta nhanh chóng bị tụt hậu xa hơn so với các đối thủ.

Theo SởKếhoạch và Đầu tưThừa Thiên Huế, thời gian qua Tỉnhủy, UBND tỉnh có nhiều chính sách, chương trình, hoạt động tạo môi trường thuận lợi đểhỗtrợ doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tếcủa địa phương. Các chính sách, chương trình, dựán hỗ trợdoanh nghiệp vừa và nhỏqua nhiều hình thức, như: Tài chính, tín dụng; chính sách ưu đãi và hỗtrợvề đầu tư, pháp lý, lao động, khoa học và công nghệ, khởi nghiệp. Các chương trình hỗ trợ trong lĩnh vực công thương như: hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản Huế, giai đoạn 2016 - 2020, góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm đối với công tác hỗtrợphát triển doanh nghiệp của địa phương, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Những ảnh hưởng của môi trường kinh tế - công nghệ trên sẽ có tác động mạnh đến ngành cà phê trên thị trường Thành phốHuế, trong đó có GreenFields Coffee.

* Môi trường chính trị- pháp luật

Việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hay không lành mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tốluật pháp và sựquản lý nhà nước về kinh tế, việc ban hành hệ thống luật pháp có chất lượng và đưa vào đời sống là điều kiện đảm bảo môi trường kinh

Trường ĐH KInh tế Huế

Ở Việt Nam, hệthống chính trị ổn định, bên cạnh đó nước ta có nhiều chính sách khuyến khích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho ngành cà phê có thể mởrộng sản xuất. Việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài được cụ thể hóa qua các quy định tại các văn bản pháp luật, có thể kể đến như: Luật Đầu tư năm 2014; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013; Luật thuế xuất nhập khẩu 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác. Các ưu đãi đầu tư để thu hút nguồn vốn FDI hiện nay là: miễn hoặc giảm thuếnhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc cho thuê đất với mức giá ưu đãi.

Năm 2020, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, trong đó một số nguồn thu gặp khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Ngoài ra còn huy động mọi điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường để thu hút các nhà đầu tư.

(Nguồn: Nhân dân điện tử, 2020)

* Môi trường địa lý–sinh thái

Thiên tai và một số biến động khó lường từ thời tiết có thể ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê. Ngoài ra, còn gâyảnh hưởng đến doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển sản phẩm đến cho khách hàng, gây gia tăng chi phí lưu kho, vận chuyển và bảo quản sản phẩm.

2.2.1.2. Chính sách tiêu thụsản phẩm

* Chính sách sản phẩm

Từhạt cà phê nhân xanh đến sản phẩm chất lượng trên tay khách hàng là cảmột quy trình mà Greenfields Coffee đã xây dựng trong suốt 4 năm hình thành và phát triển. Những hạt cà phê nhân xanh đạt tiêu chuẩn từnhiều vùng đất, qua các phương pháp chếbiến khác nhau được Greenfields Coffee lựa chọn nghiêm ngặt.

Sản phẩm cà phê đa dạng. Cà phê được lựa chọn từnhững hạt cà phê chất lượng cao, rang mộc, ngon đúng Gu của khách hàng. Khách hàng sẽ được thử từng ly cà phê phối trộn các loại hạt mà bạn mong muốn, từ đó điều chỉnh tỷlệcà phê cho phù hợp. Sau đó thông tin được lưu vào hệthống để đảm bảo tỷlệcà phê mỗi quán không nhầm lẫn.

Ở Greenfields Coffee, khi mở gói cà phê khách hàng luôn thấy hương thơm cà phê còn lưu giữ. Lý do là cà phê được sử dụng công nghệ hút chân không – khử oxy

Trường ĐH KInh tế Huế

(loại bỏhầu hết oxy trong cà phê) đểcà phê không bị oxy hóa, vì vậy giữ cho hương vị cà phê ngon nhất đến 3 tháng. Ngoài ra, Greenfields Coffee cam kết cà phê đến tay khách hàng là cà phê mới được sản xuất trong vòng tối đa 30 ngày.

* Chính sách giá cả

Công ty đưa ra các mức chiết khấu đặc biệt cho các nhà bán lẻ nhập hàng với số lượng lớn mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng. Số tiền chiết khấu sẽ được trừ trực tiếp lên hóa đơn mua hàng của tháng liền kề.

- Chiết khấunếu đặt hàng theo mỗitháng: Sản lượng đạt≥80 kg/tháng:

2.000đ/kg

- Chiết khấunếu đặt hàng liên tục trong 6 tháng:

 Sản lượng đạttừ 300 kg đến dưới 500 kg: 3.000đ/kg

 Sản lượng đạttừ 500 kg đến dưới 650 kg: 6.000đ/kg

 Sản lượng đạttrên 650kg:9.000đ/kg

Nếu giá bán cà phê có sự thay đổi thì Công ty sẽtiến hành thông báo cho các nhà bán lẻ ít nhất 20 ngày. Trong những trường hợp giá bán thay đổi mà không báo trước cho các nhà bán lẻthì các nhà bán lẻsẽthanh toán tiền hành tính theo giá bán buôn trừ đi chiết khấu được hưởng. Sốtiền này không tính thuếVAT 10%.

Nếu phát hiện tình trạng các nhà bán lẻ bán giá quá cao hoặc không tốt, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty thì Công ty sẽcó những biện pháp xửlý tùy theo mức độ nghiêm trọng nhưtạm ngừng cung cấp sản phẩm,…

* Chính sách phân phối

Sơ đồ2.8: Kênh phân phi cà phê rang xay GreenFields Coffee CÔNG

TY CÀ PHÊ ĐỒNG XANH

NGƯỜI TIÊU DÙNG Nhà bán lẻ

Kênh trực tiếp

Kênh gián tiếp

Trường ĐH KInh tế Huế

Hiện tại,Công ty cà phê Đồng Xanh có hai kênh phân phối:

- Kênh trực tiếp:

+ Công ty sản xuất và cung cấp cà phê trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng mà không qua bất cứtrung gian nào.

+ Kênh trực tiếp của GreenFields Coffee hầu hết là các quán cà phê mua về sử dụng làm nguyên liệu để pha trộn theo công thức của quán. Các quán cà phê có thể mua hàng thông qua liên hệvới các nhân viên kinh doanh (bán hàng) hoặc liên hệvới bộphận marketing của Công ty.

- Kênh gián tiếp:

+ Ởkênh này thì người tiêu dùng cuối cùng có thểmua cà phê thông qua các cửa hàng, các minimart, các quán cà phê, trong các khách sạn,… những nơi trưng bày và bán sản phẩm của Công ty. Sau đó, người tiêu dùng sẽmua sản phẩm từcác cửa hàng trên mà không cần liên hệtrực tiếp với Công ty.

+ Các nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ tìm kiếm, chăm sóc và mở rộng các điểm bán lẻ. Ngoài ra, nếu không thông qua các nhân viên thì cácđiểm bán lẻcũng có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để đặt hàng và mua hàng về bán. Hiện tại thì GreenFields Coffeechưa có quy định cụthểvềgiá bán lẻ nhưngCông ty luôn sẵn sàng can thiệp nếu giá bán lẻ đó vượt mức hoặcảnh hưởng không tốt đến doanh thu và giảm uy tín của Công ty trên thị trường.

Ngoài ra, GreenFields Coffee đang có chính sách giao hàng giao hàng miễn phí trong thành phố Huế, khách hàng chịu phí phát sinh nếu có. Đối với các tỉnh thành khác thì phí vận chuyển tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Khi giao hàng luôn đi kèm phiếu xuất kho với đầy đủ thông tin đơn hàng và kí nhận của người giao để đảm bảo cân đối hàng xuất kho, hàng bán và tồn kho.

* Chính sách xúc tiến

Sản phẩm được quy định rõ ràng cho từng loại cà phê rang xay tại GreenFields Coffee thông qua cáckênh Digital Marketing như: Website, Tiki, Shopee, Fanpage.

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành, Greenfields Coffee luôn đưa ra các chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng vào các dịp Lễ

Trường ĐH KInh tế Huế

Tết.