• Không có kết quả nào được tìm thấy

ĐỘT BIẾN GEN A. Mục tiêu:

CHƯƠNG III – ADN VÀ GEN Tiết 16: ADN

Tiết 24: ĐỘT BIẾN GEN A. Mục tiêu:

GV: Nguyễn Văn Thái 79 TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

CHƯƠNG IV – BIẾN DỊ Ngày dạy: /2018

Tiết 24: ĐỘT BIẾN GEN

GV: Nguyễn Văn Thái 80 TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

- GV hoàn chỉnh kiến thức.

- Đột biến gen là gì? Gồm những dạng nào?

- Gv hoàn thiện kiến thức cho học sinh.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1 HS phát biểu, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- Hs nghe và ghi nhớ kiến thức Phiếu học tập: Tìm hiểu các dạng đột biến gen.

Đoạn ADN ban đầu (a) Có .... cặp nuclêôtit.

Trình tự các cặp nuclêôtit là: T G A T X - Đoạn ADN bị biến đổi: A X T A G Đoạn

ADN

Số cặp

nuclêôtit Điểm khác so với đoạn (a) Đặt tên dạng biến đổi b

c d

4 6 5

Mất cặp G – X Thêm cặp T – A

Thay cặp T – A bằng G - X

- Mất 1 cặp nuclêôtit - Thêm 1 cặp nuclêôtit

- Thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

Kết luận: I. Khái niệm đột biến gen

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Hoạt động 2: Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Cho Hs quan sát một số hình ảnh về việc máy bay Mĩ dải chất độc màu da cam, thuốc diệt cỏ, hậu quả.

- Nêu nguyên nhân phát sinh đột biến gen?

- Làm thế nào để hạn chế phát sinh đột biến gen ?

- GV nhấn mạnh trong điều kiện tự nhiên là do sao chép nhầm của phân tử ADN dưới tác động của môi trường (bên ngoài:

tia phóng xạ, hoá chất... bên trong: quá trình sinh lí, sinh hoá, rối loạn nội > Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

- HS tự nghiên cứu thông tin mục II SGK và trả lời, rút ra kết luận.

- Kể các biện pháp cụ thể

- Lắng nghe GV giảng và tiếp thu kiến thức.

GV: Nguyễn Văn Thái 81 TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

Kết luận: II. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

+ Trong tự nhiên : Do rối loạn quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể (Tia phóng xạ , tử ngoại , thuốc trừ sâu …) + Trong thực nghiệm : Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí , hoá học.

Hoạt động 3: Vai trò của đột biến gen

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan sát H 21.2; 21.3;

21.4 và tranh ảnh sưu tầm để trả lời câu hỏi:

- Đột biến nào có lợi cho sinh vật và con người?

- Đột biến nào có hại cho sinh vật và con người?

- Cho HS thảo luận theo bàn 2, :

- Tại sao đột biến gen gây biến đổi kiểu hình?

- Giới thiệu lại sơ đồ: Gen  mARN  prôtêin  tính trạng.

- Tại sao đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?

- GV lấy thêm VD: đột biến gen ở người:

thiếu máu, hồng cầu hình lưỡi liềm.

- Đột biến gen có vai trò gì trong sản xuất?

- GV sử dụng tư liệu SGK để lấy VD:

đột biến tự nhiên ở cừu chân ngắn, đột biến tăng khả năng chịu hạn, chịu rét ở lúa.

- HS nêu được:

+ Đột biến có lợi: cây cứng, nhiều bông ở lúa.

+ Đột biến có hại: lá mạ màu trắng, đầu và chân sau của lợn bị dị dạng.

+ Hs báo cáo nêu được: Đột biến gen làm biến đổi ADN dẫn tới làm thay đổi trình tự aa và làm biến đổi cấu trúc prôtêin mà nó mã hoá kết quả dẫn tới gây biến đổi kiểu hình.

+ Phá vỡ cân bằng sinh học của cơ thể.

- HS lắng nghe.

- HS liên hệ thực tế.

- Lắng nghe và itếp thu kiến thức.

Kết luận: III. Vai trò của đột biến gen:

- Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình bình thường có hại cho sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

- Đột biến gen đôi khi có lợi cho bản thân sinh vật và con người, rất có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt.

GV: Nguyễn Văn Thái 82 TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

4. Củng cố:

- Câu hỏi dành cho hs yếu, Tb: Đột biến gen là gì? Tại sao nói đa số đột biến gen là có hại?

- Câu hỏi dành cho học sinh khá, giỏi:Một gen có A = 600 Nu; G = 900Nu. Đã xảy ra đột biến gì trong các trường hợp sau:

a. Nếu khi đột biến, gen đột biến có: A = 601 Nu; G = 900 Nu b. Nếu khi đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 901 Nu c. Nếu khi đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 900 Nu

d. Nếu khi đột biến số lượng, thành phần các nuclêôtit không đổi, chỉ thay đổi trình tự phân bố các nuclêôtit thì đây là đột biến gì?

Biết rằng đột biến chỉ đụng chạm tới 1 cặp nuclêôtit.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà:

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Làm thêm bài tập : Tại sao nói đa số đột biến đều có hại nhưng lại là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và có ý nghĩa trong chọn giống và trồng trọt - Đọc trước bài 22. Kẻ bảng

STT NST ban đầu NST sau khi biến đổi Tên dạng đột biến a

b c

GV: Nguyễn Văn Thái 83 TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

Ngày dạy: /2018

Tiết 25: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ