• Không có kết quả nào được tìm thấy

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Giúp HS biết cách chia cho số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số (chia hết, chia có dư). Áp dụng làm tốt các bài tập tính và giải toán.

- Rèn kĩ năng ước lượng thương khi chia cho số có 3 chữ số.

- Góp phần phát triển các năng lực – phẩm chất:

+ Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

+ Tích cực, tự giác học bài, trình bày bài sạch sẽ, khoa học

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HOC:

- GV: Bảng phụ

- HS: Sách vở, đồ dùng môn học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. HĐ mở đầu: 5’

T/c HS mở hộp quà bí mật:

- Yêu cầu 2 HS tính:

- Nhận xét – đánh giá.

hs lần lượt mở hộp quà - thực hiện - 2 HS tính:

10278 94 36570 49 0878 109 227 746 32 310 16 2. Hình thành kiến thức mới: 18’

a) Trường hợp chia hết

- Gọi HS đọc phép chia 1944 : 162 + Nhận xét gì phép chia đã cho ? + Để thực hiện được phép chia trên bước đầu tiên ta phải làm gì?

+ Khi thực hiện tính ta thực hiện như thế nào?

+ Lượt chia thứ nhất ta lấy mấy chữ số của số bị chia để chia cho số chia?

* Nêu cách ước lượng thương của lượt chia thứ nhất 194 : 162?

- Yêu cầu HS thực hiện lượt chia thứ nhất

* Nêu cách ước lượng thương của lượt chia thứ hai 324 : 162?

- Yêu cầu HS thực hiện lượt chia thứ hai

+ Vậy 1944 : 162 bằng bao nhiêu?

+ Phép tính trên gồm mấy lần chia?

+nNêu cách ước lượng thương của lần chia thứ hai hay của 324 : 162?

=> Lưu ý: Cách ước lượng thương 194 : 162 = ? (lấy 1 : 1 = 1)

324 : 162 (lấy 300 : 150 được 2) b)Trường hợp chia có dư:

- GV nêu ví dụ 8469 : 241 = ? + Nhận xét gì phép chia đã cho ? - Yêu cầu HS thực hiện phép chia

* Lưu ý: ước lượng thương 846 : 241 = ? (85 : 25 được 3)

1944 : 162 = ?

+ Chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số

+ Đặt tính

+ Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải, mỗi lượt chia ta thực hiện qua ba bước: chia, nhân ngược và trừ nhẩm + Lượt chia thứ nhất ta lấy ba chữ số của số bị chia để chia cho số chia

+ Có thể ước lượng 1: 1 = 1 hoặc 20 : 16 = 1 (dư 4)

+ Có thể lấy 3 chia 1 được 3 nhưng vì 162  3 = 486 mà 486 > 324 nên chỉ lấy 3 chia 1 được 2 hoặc ước lượng 300 chia 150 được 2

1944 162 0324 12 000

Vậy 1944 : 162 = 12 + 2 lượt chia

- 1HS nêu

8469 : 241 = ?

+ Chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số 8469 241

1239 35 034

1239 : 241 = ? (128 : 25 được 5) + Nêu nhận xét sự khác nhau giữa 2 phép chia

Vậy 8469 : 241 = 35 (dư 34) + Phép tính a là phép chia hết

Phép tính b là phép chia có dư 3. Hoạt động thực hành:

Bài 1: 12’ (Giảm tải ý a) - Gọi HS đọc yêu cầu + Bài yêu cầu gì?

- Ycầu HS làm bài – đổi chéo kiểm tra - Nhận xét.

- Gọi nhiều HS nêu cách thực hiện, nêu cách ước lượng thương

Bài 2, 3: (Giảm tải)

1. Đặt tính rồi tính - 1HS đọc

- 2 HS làm bảng phụ

6420 321 4957 165 0000 20 0007 30 000 7

+ 6420 : 321 (lần chia thứ nhất ta lấy 642 : 312 có thể ước lượng thương là lấy 6 chia 3 được 2, lần chia thứ hai ta có 0 : 321 được 0 viết 0 vào thương)

+ 4957 : 165 ở lần chia thứ nhất ta lấy 495 chia 165 được 3, lần chia thứ hai ta có 7 chia cho 165 được 0 viết 0 vào thương

4. Hoạt động vận dụng: 5’

+ Nêu cách thực hiện chia cho số có 3 chữ số?

- Thực hiện qua 3 bước: Chia, nhân , trừ nhẩm.

+ Nêu cách ước lượng thương chia cho số có 3 chữ số?

- Lấy chữ số hàng trăm của số bị chia chia cho chữ số hàng trăm của số chia.

Củng cố - Dặn dò - Nhận xét giờ học

- Về nhà làm VBT và chuẩn bị bài sau: Luyện tập

- Lắng nghe.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY.

….……….

….……….

TẬP ĐỌC

TIẾT 32: TRONG QUÁN ĂN: “ BA CÁ BỐNG”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Hiểu các từ ngữ trong bài- Hiểu nd bài: Chú bé người gỗ Bu - ra - ti - nô thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật về chiếc chìa khoá vàng ở những kẻ độc ác đang tìm bắt chú.

- Đọc trôi chảy, rõ ràng.- HS đọc lưu loát toàn bài, không vấp váp các tên riêng tiếng nước ngoài: Bu-ra-ti-nô, Toóc-ti-la, Ba-ra-ba, Đu-rê-ma, A-li-xi-a, A-di-li-ô.-Biết đọc diễn cảm truyện – giọng đọc gây tình huống bất ngờ, hấp dẫn, đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Góp phần phát huy các năng lực, phẩm chất:

+ NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

+ Ham thích tìm đọc những câu chuyện hay, có ý nghĩa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính

- HS: Sách, bút, điện thoại hoặc máy tính

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- HĐ Mở đầu: (5’)

GV cho hs thi - Đọc bài Kéo co và trả lời câu hỏi 2, 3. Sgk

- Giáp là gì?

- Vì sao trò chơi kéo co bao giờ cũng vui

?

-Nội dung chính của bài nói gì?

- Gv nhận xét, đánh giá -Dẫn vào bài

- học sinh thi đọc - Lớp nhận xét.

+ Giáp là đơn vị dân cư dưới cấp thôn ngày xưa

+ vì có rất đông người tham gia;

không khí ganh đua rất sôi nổi; vì những tiếng hò reo khích lệ của người xem.

+ Giới thiệu kéo co là trò chơi thú vị và thể hiện tinh thần thượng võ của người Việt Nam ta

- Cho hs quan sát tranh.

? Bức tranh vẽ cảnh gì?

Truyện Chiếc chìa khoá vàng hay chuyện li kì của Bu-ra-ti-nô là một truyện rất nổi tiếng kể về một chú bé bằng gỗ, có chiếc mũi rất nhọn & dài mà trẻ em thế giới yêu thích. Hôm nay, các em sẽ học một trích đoạn vui của truyện đó để thấy phần nào tính cách thông minh của chú bé bằng gỗ Bu-ra-ti-nô. (Ghi tên bài) 2- HĐ Hình thành kiến thức mới:

HĐ 1. Hướng dẫn luyện đọc (10’) - Gọi HS đọc toàn bài, chia đoạn.

? Bài văn chia làm mấy đoạn ?

- Gọi HS đọc nối tiếp.

+ Lần 1: Sửa phát âm.

- Hướng dẫn HS nhận biết các nhân vật trong tranh, đọc tên riêng tiếng nước ngoài

+ Lần 2: Kết hợp giải nghĩa từ khó.

- 1 HS đọc toàn bài.

+ Đoạn 1: từ đầu … ta sẽ tống nó vào cái lò sưởi này

+ Đoạn 2: tiếp theo … trong nhà bác Các-lô ạ

+ Đoạn 3: phần còn lại

- Nối tiếp đọc bài. - HS sửa sai + Từ: Ba-ra-ba, Đu-rê-ma, A-li-xa, Bu-ra-ti-nô, A-di-li-ô, Toóc-ti-la

- HS giải nghĩa các từ như trong SGK Mê tín: Tin vào chuyện ma quỷ, bói toán,..

Ngay dưới mũi: ngay trước mặt.

- Hướng dẫn đọc đoạn, câu dài (ƯDCNTT)

Cáo đếm đi đếm lại mãi, rồi thở dài/đưa cho mèo một nửa.

- Đọc bài theo nhóm bàn (Cặp đôi).

- Đọc mẫu toàn bài.

+ Lời người dẫn chuyện: chậm rãi (phần đầu truyện), nhanh hơn, bất ngờ, li kì (phần sau)

+ Lời Bu-ra-ti-nô: thét, doạ nạt

+ Lời lão Ba-ra-ba: lúc đầu hùng hổ, sau ấp úng, khiếp đảm.

+ Lời cáo A-li-xi-a: chậm rãi, ranh mãnh HĐ 2. Tìm hiểu bài. (12’)

+ Đoạn 1

- Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba ?

-> Nêu ý chính đoạn 1?

+ Đoạn 2

- Chú bé gỗ đã làm cách nào để buộc lão Ba-ra-ba phải nói ra điều bí mật ?

Ngồi im thin thít: Ngồi im một chỗ, không động đậy.

-> Nêu ý chính đoạn 2?

+ Đoạn 3 : Phần còn lại

- Chú bé gỗ gặp điều gì nguy hiểm và đã thoát thân như thế nào ?

Bò lổm ngổm: Bò nghênh ngang, tư thế chống tay và đầu gối chạm xuống sàn nhà,…đầu ngẩn cao tiến về phía trước.

- Tìm những hình ảnh, chi tiết trong truyện em cho là ngộ nghĩnh, lí thú ?

- HS luyện đọc nối tiếp - HS lắng nghe.

- cần biết địa điểm kho báu ở đâu Ý

1: Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật ở lão Ba-ra-ba

- Chú chui vào một cái bình bằng đất trên bàn ăn, ngồi im, đợi Ba-ra-ba uống rượu say, từ trong bình hét lên:

Kho báu ở đâu, nói ngay, khiến hai tên độc ác sợ xanh mặt tưởng là lời ma quỷ nên đã nói ra bí mật

Ý2: Bu-ra-ti-nô đã tìm ra bí mật.

- Cáo A-li-xa và mèo A-di-li-ô biết chú bé gỗ đang ở trong bình đất , đã báo với ba để kiếm tiền. Ba-ra-ba ném bình xuống sàn vỡ tan. Bu-ra-ti-nô bò lổm ngổm giữa những mảnh bình. Thừa dịp bọn ác đang há hốc mồm ngạc nhiên, chú lao ra ngoài.

+ Bu-ra-ti-nô chui vào một chiếc bình đất, ngồi im thin thít.

+ Ba-ra-ba sau khi uống rượu say , ngồi hơ bộ râu dài.

+ Ba-ra-ba và Đu-rê-ma sợ tái xanh mặt khi nghe tiếng hét không rõ từ đâu.

+ Cáo A-li-xa bủn xỉn , đếm đi đếm lại mười đồng tiền vàng, rồi thở dài đưa cho mèo một nửa .

+ Bu-ra-ti-nô lao ra ngoài giữa lúc

-> Nêu ý chính đoạn 3?

+ Câu chuyện nói lên điều gì?

- Ghi nội dung chính của bài.

3- HĐ Luyện tập, thực hành. (8’) - Yêu cầu các em đọc nối tiếp đoạn.

- Gv đưa bảng phụ hướng dẫn hs đọc đoạn: “Cáo lễ phép ... nhanh như mũi tên”

Gạch dưới từ nhấn mạnh: mười đồng tiền vàng, nói ngay, đếm thì đếm, thở dài, ngay dưới mũi, vớ, nép bốp, lổm ngổm

- Luyện đọc diễn cảm: đọc cá nhân, đọc phân vai..

Nhận xét, tuyên dương hs.

4- HĐ Vận dụng. (5’)

+ Câu chuyện nói nên nội dung gì?

* Củng cố - Dặn dò

- Qua c/c em học tập được điều gì ? - Nhận xét tiết học.

- Về nhà đọc bài. Cbị bài : Rất nhiều mặt trăng.

mọi người đang há hốc mồm ngơ ngác , . .

Ý3: Bu-ra-ti-nô gặp nguy hiểm nhưng đã thoát thân

ND: Chú bé người gỗ (Bu-ra-ti-nô) thông minh đã biết dùng mưu để chiến thắng kẻ ác đang tìm cách hại mình - 3 hs nối tiếp đọc bài.

- Lớp phát biểu.

- Hs đọc theo cặp - hs thi đọc.

- Nhận xét-đánh giá.

- Nhờ trí thông minh Bu-ra-ti- nô đã biết được điều bí mật về nơi cất kho báu ở lão Ba-ra-ba .

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY.

….……….

….……….

KHOA HỌC