• Không có kết quả nào được tìm thấy

C. Xavan D. Câu b + c đúng

5.Hướng dẫn học bài:Học sinh học bài cũ và tìm hiểu trước về đặc điểm kinh tế khu vực Nam á.

*************************************************

NG:30/11/2018

- biết vận dụng, xử lý các tình huống ảtong thực tế - Rèn kỹ năng tự học cho HS

III/ Phương tiện – Phương pháp 1/ Phương tiện

-Bản đồ khu vực Nam á, bản đồ dân cư, kinh tế châu á - Máy chiếu, bảng thông minh

2/ Phương pháp

Trực quan, đàm thoại, vấn đáp IV/ Tiến trình bài giảng

1.Tổchức:8A1………8A2……….8A3...

2.Kiểm tra bài cũ

? Em hãy nêu vị trí địa lý và các đặc điểm địa hình khu vực Nam á Giáo viên nhận xét và cho điểm.

3.Bài mới Vào bài

Nam á là cái nôi của nền văn minh nhân loại, một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Dân cư chủ yếu theo ấn Độ giáo và Hồi giáo.

Mặc dù là khu vực rất giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng do bị thực dân Anh đô hộ gần 200 năm, đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội nơi đây.

Hiện nay, nền kinh tế của các nước khu vực Nam á đang có bước phát triển mới.

Vậy tình hình phát triển như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay.

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1:

Tìm hiểu những đặc điểm về dân

? Dựa vào bảng 11.1, H11.1 kết hợp với sgk và kiến thức đã học em hãy cho biết:

- Số dân, mật độ dân số giữa các khu vực của Châu á?

- Nêu nhận xét về dân số và mật độ dân số của châu á?

Cao nhất là KV Đông á: 1053 triệu người

? Cho biết dân cư Châu á tập trung chủ yếu ở những vùng nào? Tại sao?

? Em hãy kể tên các tôn giáo lớn ở Nam á?

KV Nam á trước kia có tên chung là ấn Độ, là thuộc địa của đế quốc Anh trong suốt gần 200 năm.

- Sau CTTG II, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, Anh đã trao trả độc lập cho các nước nhưng lại

1. Đặc điểm dân cư

- Nam á là một trong 2 KV đông dân nhất Châu á.

- Mật độ dân số cao nhất châu lục.

- Dân cư phân bố không đều:

+ Dân cư tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn.

+ Các vùng Tây Bắc, phía Bắc, cao nguyên Đê Can dân cư thưa thớt - Dân cư chủ yếu theo ấn Độ giáo và Hồi giáo.

gây chia rẽ, gây mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo.

- 1947, các nước Nam á đã giành độc lập và tiến lên xây dựng nền kinh tế của mình.

- KV Nam á có tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc. Vậy kinh tế -xã hội có phát triển không? Tại sao?

Hoạt động 2:

Tìm hiểu đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội

? Em hãy cho biết những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế xã hội Nam á?

? Khó khăn lớn nhất là gì?

- Thuận lợi: Đồng bằng ấn Hằng rộng lớn, 2 hệ thống sông lớn, sơn nguyên Đêcan đồ sộ, KH nhiệt đới gió mùa, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Khó khăn: Mùa khô kéo dài, thực dân Anh đô hộ gần 200 năm, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, gây mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc.

? Dựa vào bảng 11.2 kết hợp kiến thức đã học:

- Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của ấn Độ từ 1995 - 2001?

- Nhận xét sự chuyển dịch đó phản ánh xu thế phát triển kinh tế như thế nào? Tại sao?

Chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và dịch vụ. Chứng tỏ nền kinh tế đang công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

? Em hãy kể tên các ngành công nghiệp, trung tâm CN và các sản phẩm chủ yếu của ấn Độ?

HS trả lời, gv nhận xét bổ sung

Gọi 1 - 2 học sinh lên bảng chỉ trên bản đồ

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

* Kinh tế

- Nông nghiệp vẫn là hoạt động kinh tế chính của các nước trong khu vực( trừ Ấn Độ)

- ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực

* Về chính trị - xã hội

- Nam Á là khu vực có lịch sử phát triển lâu đời, là chiếc nôi của Ấn Độ Giáo, Phật Giáo

- Trước năm 1947, khu vực Nam Á là thuộc địa của đế quốc Anh

- Từ sau năm 1947, các nước trong khu vực giành được độc lập nhưng do các mâu thuẫn về lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo... nên tình hình chính trị, xã hội vẫn chưa ổn định

- Mức sống dân cư còn thấp, phần lớn dân cư sống ở nông thôn

* Những thành tựu nổi bật về kinh tế- xã hội của Ấn Độ từ sau khi giành được độc lập

- Công nghiệp:

+ Đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại, phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao + Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ Đứng thứ 10 trên thế giới -Nông nghiệp: Không ngừng phát triển với cuộc CM xanh và CM trắng -Dịch vụ: Cũng đang phát triển

? Tại sao ấn Độ đảm bảo LT-TP cho hơn 1 tỷ dân?

Nhờ cuộc"Cách mạng xanh" trong trồng trọt, "Cách mạng trắng" trong chăn nuôi ấn Độ đã giải quyết được nạn đói kinh niên, tăng sản lượng sữa

? Ngành dịch vụ của ấn Độ phát triển như thế nào?

4.Củng cố

GV hệ thống lại toàn bài đã học

- Cho học sinh đọc nội dung phần ghi nhớ cuối bài - Làm bài tập trắc nghiệm củng cố.

Bài 1: Khoanh tròn vào trước chữ cái em cho là đúng.

Dân cư Nam á tập trung chủ yếu ở:

A. Vùng hạ lưu sông Hằng B. Ven biển bán đảo ấn Độ

C. Các đồng bằng và các khu vực có mưa lớn Bài 2: Những trở ngại đồi với sự phát triển kinh tế A. Hậu quả của chế độ thực dân Anh đô hộ

B. Mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, tôn giáo C. Cả A và B

5.Hướng dẫn học bài

Học sinh học bài cũ và tìm hiểu trước về đặc điểm tự nhiên khu vực Đông á

*****************************************************

NG:7/12/2018