• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoạt động dạy học của giáo viên Hoạt động học của học sinh 1.Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ :

- Các triều đại phong kiến phương bắc đã làm gì khi đô hộ nước ta?

- Nhân dân ta đã phản ứng như thế nào ? - Cho 2 hs lên điền tên các cuộc khởi nghĩa vào bảng.

- Gv nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :

a.Giới thiệu : ghi tựa b.Tìm hiểu bài : * Hoạt động nhóm :

- Gv yêu cầu hs đọc sgk từ “đầu thế kỉ thứ i…trả thù nhà”.

- Trước khi thảo luận gv giải thích khái niệm quận giao chỉ: thời nhà hán đô hộ

- Hs trả lời .

- Hs khác nhận xét, bổ sung .

- Hs đọc ,cả lớp theo dõi.

nước ta , vùng đất bắc bộ và bắc trung bộ chúng đặt là quận giao chỉ .

+ Thái thú: là 1 chức quan cai trị 1 quận thời nhà hán đô hộ nước ta.

- Gv đưa vấn đề sau để hs thảo luận : khi tìm nguyên nhân của cuộc kn hai bà trưng, có 2 ý kiến :

+ Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặt biệt là thái thú tô định .

+ Do thi sách, chồng của bà trưng trắc bị tô định giết hại .

theo em ý kiến nào đúng ? tại sao ? - Gv hướng dẫn hs kết luận sau khi các nhóm báo cáo kết quả làm việc : việc thi sách bị giết hại chỉ là cái cớ để cuộc kn nổ ra, nguyên nhân sâu xa là do lòng yêu nước , căm thù giặc của hai bà .

* Hoạt động cá nhân :

- Trước khi yêu cầu hs làm việc cá nhân , gv treo lược đồ lên bảng và giải thích cho hs : cuộc kn hai bà trưng diễn ra trên phạm vi rất rộng nhưng trong lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính nổ ra cuộc kn .

- Gv yêu cầu 2 hs lên bảng trình bày lại diễn biến chính của cuộc kn trên lược đồ . - Gv nhận xét và kết luận .

* Hoạt động cả lớp :

- Gv yêu cầu hs cả lớp đọc sgk , hỏi:

+ Khởi nghĩa hai bà trưng đã đạt kết quả như thế nào?

- Khởi nghĩa hai bà trưng thắng lợi có ý nghĩa gì ?

- Sự thắng lợi của khởi nghĩa hai bà trưng nói lên điều gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta?

- Gv tổ chức cho hs cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất : sau hơn 200 năm bị pk nước ngoài đô hộ ,lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập . sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát

- Hs các nhóm thảo luận .

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả:

+ Vì ách áp bức hà khắc của nhà hán ,vì lòng yêu nước căm thù giặc ,vì thù nhà đã tạo nên sức mạnh của 2 bà trưng khởi nghĩa.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung .

- Hs dựa vào lược đồ và nội dung của bài để trình bày lại diễn biến chính của cuộc kn .

- Hs lên chỉ vào lược đồ và trình bày .

- Hs trả lời.

+ Sau hơn 200 năm bị pk nước ngoài đô hộ ,lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập

+ Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm .

- 3 hs đọc ghi nhớ .

huy được truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm .

4. Củng cố :

- Cho hs đọc phần bài học .

- Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc kn của hai bà trưng ?

- Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng có ý nghĩa gì ?

- Gv nhận xét, kết luận . 5. Dặn dò:

- Nhận xét tiết học .

- Về nhà học bài và xem trước bài

“chiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo”.

- Hs trả lời .

- Hs khác nhận xét .

- Hs cả lớp .

Rút kinh nghiệm:...

...

...

Môn: Lịch sử ( tiết 5- lớp 5)

BÀI 6: QUYẾT CHI RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC I. MỤC TIÊU: Sau bài học hs biết:

Kiến thức: Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu.

- Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài chính là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước.

Kĩ năng: Học sinh hiểu được Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước vì thương dân

Thái độ: Học sinh yêu thích môn học II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Ảnh về quê hương BH, bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX, tàu Đô đốc La – tu – sơ Tờ – rê – vin.

- Bản đồ hành chính VN.

III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

NỘI DUNG Hoạt động dạy học của Hoạt động học của học

giáo viên sinh I- KIỂM TRA BÀI CŨ:

II – BÀI MỚI:

1. Giới thiệu bài:

2. Tìm hiểu bài:

- NTT sinh ngày 19.5.1890 tại Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An, cha là NSS – một nhà nho yêu nước.

- Yêu nước, thương dân, có ý chí đánh đuổi tdP.

- Không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối.

- Quyết định ra đi tìm con đường cứu nước.

- Tôi muốn ra nước ngoài xem nước P và các nước khác ... giúp đồng bào cta.

- Chúng ta sẽ làm việc, làm bất cứ việc gì để sống và để đi.

III – CỦNG CỐ:

- Suy nghĩ, hành động luôn vì đất nước, vì nhân dân.

- Đất nước không được độc lập, nhân dân vẫn chịu

! Em hãy thuật lại phong trào Đông du.

? Vì sao phong trào Đông du lại thất bại?

- Nhận xét, cho điểm.

- Nhắc lại các phong trào chống P đã diễn ra và chỉ rõ nguyên nhân thất bại ® chưa có con đường cứu nước đúng đắn ® BH quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

! Đọc sgk.

? Em biết gì về về quê hương và thời niên thiếu của NTT?

! Đọc đoạn “NTT khâm phục... không thể thực hiện được” và TLCH: Trước tình hình đó NTT quyết định làm gì?

! TLN:

? NTT ra nước ngoài để làm gì?

? Theo NTT, làm thế nào để có thể kiếm sống và đi ra nước ngoài?

- Gv quan sát, giúp đỡ.

! Báo cáo kết quả.

- Gv trình bày sự kiện 5.6.1911.

? Vì sao bến cảng Nhà Rồng được công nhận là Di tích lịch sử?

? Qua bài học em thấy BH là người ntn?

? Nếu không có B ra đi tìm đường cứu nước thì đất

- 2 hs trả lời.

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Nghe.

- Nghe.

- 1 hs khá đọc.

- Cả lớp thảo luận.

- 1 hs khá đọc.

- 1 hs trả lời.

- N1,2 thảo luận.

- N3,4 thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Trả lời.

- Vài học sinh trả lời.

cảnh sống nơ lệ. nước sẽ ntn?

! Nêu nội dung bài học.

- Giao bài tập về nhà.

- Nhận xét giờ học

Ngày soạn: 29/9/2015

Ngày giảng: Thứ sáu ngày 1/10/2015

Mơn: Đạo đức ( tiết 1,4 – lớp 4) Bài: BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN( TiÕt 2) I.Mục tiêu

Giúp HS:

- Biết được trẻ em cần phải được bày tỏ ý kiến về những vấn đề cĩ liên quan đến trẻ em.

- Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản than và lắng nghe, tơn trọng ý kiến của người khác.

Tài liệu liên quan