• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 3. Hoạt động thực hành

Gv cho hs ôn tập lại phần lí thuyết. I. Ôn tập phần lí thuyết

1. Thế nào là lập luận phân tích?

2. Cách thực hiện thao tác lập luận phân tích?

GV hướng dẫn hs giải bài tập sgk.

Nhóm 1.

Bài tập 1.

- Yêu cầu:

+Làm dàn ý theo một lôgic thống nhất, hợp lý.

+Xác định được các luận điểm, luận cứ cần trình bày.

- Tự cao: tự cho mình là hơn người, và tỏ ra coi thường người khác.

Nhóm 2.

Bài tập 2.

Yêu cầu:

+ Làm dàn ý: xác định được nội dung cần trình bày trong bài viết.

+ Tìm các ý và sắp xếp theo một hệ thống lôgic phù hợp với yêu cầu đề bài.

II. Bài tập Bài tập 1.

a/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti:

- Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn.

+ Tự ti: Tự đánh giá mình kém và thiếu tự tin.

+ Khiêm tốn: Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn tự kiêu, không tự cho mình là hơn người

- Những biểu hiện của thái độ tự ti.

+ Không dám tin tưởng vào năng lực của mình.

+ Nhút nhát tránh chổ đông người.

+ Không dám mạnh dạn đảm nhận công việc được giao.

- Tác hại của thái độ tự ti.

Không dám khẳng định mình.

b/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ.

- Giải thích khái niệm tự phụ, phân biệt tự phụ với tự tin.

+ Tự phụ: Tự đánh giá quá cao tài năng thành tích, do đó coi thường mọi người.

+ Tự tin: Tin vào bản thân mình.

- Những biểu hiện của thái độ tự phụ.

- Tác hại của thái độ tự phụ.

+ Luôn đề cao quá mức bản thân.

+ Luôn tự cho mình là đúng.

+ Khi làm gì đó lớn lao thì tỏ ra coi thường người khác.

- Tác hại của tự phụ :

Làm cho mọi người xung quanh ghét.

c/ Xác định thái độ hợp lý: Đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu.

Bài tập 2.

Đoạn văn viết cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

- Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ: Lôi thôi, ậm ọe.

- Đảo trật tự cú pháp.

- Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường.

- Cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa.

 Nên chọn viết đoạn văn theo cấu trúc: Tổng phân -hợp:

+ Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích.

+ Phân tích cụ thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình ảnh, phép đảo cú pháp.

+ Nêu cảm nhận về chế độ thi cử ngày xưa dưới chế độ thực dân phong kiến.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung 4. Củng cố

Hệ thống hóa bài học.

5. Dặn dò

- Làm bài tập vào vở

- Soạn bài mới : Đọc thêm : CHẠY GIẶC (Nguyễn Đình Chiểu), BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN (Chu Mạnh Trinh).

Ngày soạn : 17/9/2017 Ngày dạy:

Tiết 18. Đọc thêm.

- CHẠY GIẶC

Nguyễn Đình Chiểu - BÀI CA PHONG CẢNH HƯƠNG SƠN

Chu Mạnh Trinh A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức Bài 1.

- Cảm nhận được cảnh “ xẻ nghé tan đàn” ; những mất mát của nhân dân khi giặc đến và thấy được thái độ tình cảm của tác giả.

- Hiểu được nghệ thuật tả thực kết hợp với khái quát sử dụng hình ảnh ngôn từ.

Bài 2.

- Cảm nhận được cảnh vật nên thơ nên họa của Hương Sơn. Thấy được tấm lòng thành kính trang nghiêm với tình yêu quê hương đất nước tươi đẹp.

- Cách sử dụng từ tạo hình, kết hợp với giọng khoan thai nhẹ nhàng như ru, như mời mọc.

2. Kĩ năng

Đọc hiểu bài thơ theo đặc trưng thể loại.

Nắm được bố cục bài hát nói. Đọc hiểu bài thơ theo thể hát nói.

3. Tư duy, thái độ

Giáo dục hs về tình yêu quê hương đất nước qua cảnh đẹp của đất nước, căm thù quân xâm lược.

B. Phương tiện 1. Giáo viên

Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo.

2. Học sinh

- Hs chủ động tìm hiểu về tác giả, thể loại, đọc kĩ về tác phẩm.

C. Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhóm, thưc hành, đọc diễn cảm...

D. Hoạt động dạy học 1. Ổn định tổ chức

Lớp Sĩ số HS vắng

11A4 11A5 11A6

2. Kiểm tra bài cũ : Không 3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

Tình yêu quê hương đất nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt văn học trung đại Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu những sắc thái tình cảm của lòng yêu nước qua các bài đọc thêm : Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu), Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh).

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 2. Hoạt động hình thành

kiến thức mới

HS đọc tiểu dẫn . Nắm nội dung cơ bản.

GV hướng dẫn HS đọc văn bản.

Chú ý giọng đọc: chậm rãi, thể hiện niềm đau xót, phẫn nộ.

HS thảo luận nhóm, tìm hiểu nội dung văn bản qua hệ thống câu hỏi SGK.

Nhóm 1.

Cảnh đất nước và nhân dân khi giặc Pháp đến xâm lược được miêu tả như thế nào?

Nhóm 2.

Tâm trạng và tình cảm của tác giả trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm?

Nhóm 3.

Phân tích thái độ của nhà thơ trong hai câu thơ kết?

Qua bài thơ, em hãy nêu đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?

Em hãy nêu ý nghĩa văn bản?

Bài I. Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu )