• Không có kết quả nào được tìm thấy

* Kiểm tra bài cũ:

- Em hãy nhắc lại tên các vần đã được ôn ở bài hôm trước.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

1. HĐ1: Nghe - nói

- GV treo tranh phóng to lên bảng lớp - Các em hãy QS tranh vẽ rồi hỏi – về trong tranh với câu hỏi:

+ Tranh vẽ hoa gì?

+ Hoa đào nở vào mùa nào trong năm?

+ Các bạn nhỏ đang múa gì?

(GV ghi 2 từ khóa: hoa đào, múa xoè lên phía trên mô hình)

Chốt: Qua phần hỏi - đáp về hoa đào, múa xoè trong tranh cô thấy các bạn có nhắc đến các từ có trong tranh vẽ như

- 3 HS nêu: ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, ich, êch, ach, iêc, uôc, ươc.

HS nêu nhận xét.

- Quan sát tranh - Hoa đào.

- Mùa xuân.

- Múa xoè.

- Lắng nghe

hoa đào, múa xoè, cócác tiếng chứa vần oa, oe. Đó chính là nội dung bài học ngày hôm nay mà cô trò mình cùng đi tìm hiểu qua bài 15E: oa, oe.

- GV ghi tên bài.

II. Hoạt động khám phá 2. HĐ2: Đọc (29’)

a. Đọc tiếng, từ

* Vần oa

+ Trong từ hoa đào tiếng nào các em đã được học?

+ Tiếng nào em chưa được học?

- GV viết tiếng nụcvào dưới mô hình.

- HS đọc trơn tiếng: hoa

+ Tiếng hoa được cấu tạo như thế nào?

( GV đưa cấu tạo tiếng hoa đã phân tích vào mô hình)

+ Vần oa gồm có những âm nào?

- GV đánh vần mẫu: o - a- oa - Yêu cầu đánh vần nối tiếp, ĐT - Đọc trơn vần: oa

- GV đánh vần tiếng hoa: hờ - oa - hoa.

- Đọc trơn tiếng: hoa

- GVgiới thiệu tranh cây hoa đào và giải nghĩa từ khóa hoa đào.

- GV chỉ HS đọc: hoa đào.

- Trong từ hoa đào, tiếng nào chứa vần mới học?

- GV chỉ đọc trơn cả phần bài: oa, hoa, hoa đào.

* Vần oe:

- Cô giới thiệu từ khóa thứ hai: múa xoè - Trong từ múa xoè tiếng nào các em đã được học?

- Tiếng nào em chưa được học?

- GV viết tiếng xoè vào dưới mô hình.

- HS đọc trơn tiếng: xoè

+ Tiếng xoè được cấu tạo như thế nào?

( GV đưa cấu tạo tiếng xoè đã phân tích vào mô hình)

+ Vần oe gồm có những âm nào?

- GV đánh vần mẫu: o - e - oe

- HS nhắc lại nối tiếp

- Tiếng: đào - Tiếng: hoa

- Cá nhân, đồng thanh

- HS nêu: có âm đầu h, vần oa. HS nêu nhận xét.

- Âm o và âm a - Lắng nghe - HS thực hiện - HS đọc cá nhân

- HS đánh vần nối tiếp, ĐT - HS thực hiện

- HS theo dõi

- Cá nhân, đồng thanh - Tiếng hoa

- HS đọc CN, ĐT - HS theo dõi

- Tiếng múa học rồi - Tiếng xoè chưa học.

- Cá nhân, đồng thanh

- HS nêu: Có âm đầu x, vần oe, thanh huyền, HS nhận xét.

- Âm o và âm e.

- Lắng nghe

- Yêu cầu đánh vần nối tiếp, ĐT - Đọc trơn vần: oe

GV đánh vần tiếng: xờ oe – xoe -huyền - xoè.

- Đọc trơn tiếng: xoè.

- GVgiới thiệu tranh các bạn đang múa xoè và giải nghĩa từ khóa múa xoè.

- GV chỉ HS đọc: múa xoè

- Trong từ múa xoè, tiếng nào chứa vần mới học?

- GV chỉ đọc trơn cả phần bài: oe, xoè, múa xoè.

+ Chúng ta vừa học những vần gì mới?

- Em hãy so sánh hai vần có điểm gì giống và khác nhau?

- Đọc lại toàn bài trên bảng b. Đọc tiếng, từ chứa vần mới

Vừa rồi các em đã được học 2 vần mới vậy giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc các tiếng từ chứa vần mới học hôm nay nhé!

- GV đưa từng từ: chìa khoá, mạnh khoẻ, toà nhà, tung toé.

- Để tìm nhanh các tiếng chứa vần hôm nay học cô tổ chức trò chơi “ thi tiếp sức”.

- Cách chơi cô chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 3 người tham gia chơi.: Mỗi người chơi sẽ tìm và gạch chân dưới tiếng có chứa vần hôm nay học. Đội nào nhanh và gạch đúng là đội thắng cuộc.

- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

- Gọi HS đọc lại các từ

- Ngoài các từ trên, bạn nào có thể tìm thêm các từ khác ngoài bài có chứa vần vừa học?

- GV nhận xét.

TIẾT 2 III. Hoạt động luyện tập 2c. Đọc hiểu ( 8’)

- HS thực hiện

- HS đọc cá nhân, ĐT - HS đánh vần nối tiếp, ĐT - HS thực hiện

- HS theo dõi

- Cá nhân, đồng thanh - Tiếng xòe

- HS đọc CN, N2, ĐT - Vần oa, oe.

- Giống: Hai vần đều có âm o đứng đầu vần.

- Khác nhau: Có âm a, e đứng cuối vần.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

- HS đọc: chìa khoá, mạnh khoẻ, toà nhà, tung toé.

- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

- HS đọc các từ

- HS tìm theo yêu cầu.

- GV đưa tranh hỏi : Em thấy mỗi bức tranh vẽ gì?

- Mời cả lớp đọc thầm rồi đọc to các câu dưới mỗi tranh.

- Để hiểu được nội dung của từ tương ứng với mỗi tranh cô sẽ tổ chức cho lớp chúng mình chơi trò chơi “ Ai nhanh – Ai đúng”.

- GV nêu cách chơi: Cô có 2 câu chữ đã dính trên bảng. Đại diện hai nhóm nhận chữ và dính dưới hình cho phù hợp.

- Luật chơi: Đội nào dính nhanh hơn thì thắng.

- Tổ chức trò chơi - Nhận xét trò chơi

- GV chỉ bảng, HS đọc từ ngữ dưới tranh - Yêu cầu mở SGK đọc phần 2c.

- Vừa rồi cô thấy các con hiểu từ ngữ và đọc bài rất tốt, để đọc tốt thôi chưa đủ mà còn các con cần phải viết đúng, viết đẹp các vần, các tiếng đã học, sau đây cô trò mình chuyển sang HĐ viết.

3. Viết (12’)

- GV đưa bảng mẫu: trên bảng cô có chữ gì?

- Hãy nhận xét về cách viết chữ ghi vần oa, oe.

- GV viết mẫu hướng dẫn cách viết - Yêu cầu viết bảng con từng, nhận xét, xóa bảng.

- Quan sát nhận xét mẫu chữ: hoa, xoè - GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết - HS viết bảng con chữ hoa, xoè.

- Để củng cố kĩ năng đọc tốt hơn cô trò mình cùng vào tìm hiểu hđ vận dụng.

IV. Hoạt động vận dụng 4. Đọc (10’)

a. Quan sát tranh

- Cho HS quan sát tranh: Các em thấy tranh vẽ những loài hoa nào?

- Vậy để biết xem mỗi loại hoa có một màu sắc đẹp khác nhau. Chúng ta cùng

- HS nêu: Chim chích choè đang hót, tàu hoả đang chạy xình xịch.

- HS đọc: Chim chích choè hót rất hay, tàu hoả chạy xình xịch.

- HS theo dõi

- HS tham gia chơi - Lắng nghe

- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh

- oa, oe - HS nêu

- HS quan sát mẫu

- HS viết bảng con oa, oe - HS nhận xét

- HS quan sát mẫu

- HS viết bảng con chữ hoa, xoè

- Tranh vẽ hoa mướp, hoa lựu, hoa đỗ, Hoa mận.

- Lắng nghe

tìm hiểu qua bài đọc:

“ Hoa khoe sắc”

b. Luyện đọc trơn:

- Yêu cầu HS mở SGK t 155 và chỉ tay vào bài đọc nghe GV đọc mẫu

- Hướng dẫn HS vị trí ngắt/ nghỉ trong bài đọc.

- Trước khi vào luyện đọc các em cần lưu ý luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài như: chói chang, rung rinh, khoe sắc - Bài đọc có mấy khổ thơ?

- Cho HS đọc nối tiếp từng khổ thơ - GV uốn ắn, sửa cách đọc cho HS

- GV yêu cầu luyện đọc trơn cả bài, GV nhận xét

c. Đọc hiểu:

- Mời cả lớp cùng thảo luận nhóm 2 để trả lời câu hỏi :

- Hoa mướp có màu gì?

- Hoa mận đẹp như thế nào?

- Gọi HS trả lời, gọi nhận xét

- Qua bài đọc trên những tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học?

5. Củng cố, dặn dò. (5’)

- Hôm nay chúng ta học những vần gì mới?

- HS mở sách chỉ tay đọc thầm theo bài - HS theo dõi GV hướng dẫn mẫu.

- HS luyện đọc nối tiếp, ĐT từ khó đọc:

chói chang, rung rinh, khoe sắc - HS: 3 khổ thơ

- HS đọc nối tiếp câu cá nhân - 3 HS đọc cả bài

- Lớp đọc đồng thanh - HS thảo luận nhóm đôi - Hoa mướp có màu vàng - Hoa mận màu trắng - HS: Tiếng hoa, khoe - HS: vần oa, oe

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI