• Không có kết quả nào được tìm thấy

Lập lý nhật ký thi công

Bài 3. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG LAN

3.6. NHẬT KÍ THI CÔNG

3.6.1. Lập lý nhật ký thi công

127

keo dính trong quá trình thi công. Đồng thời, chất lượng đầu nối cũng phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của người thi công nên cần phải được huấn luyện và giám sát kỹ lưỡng.

3.5.2.2.2. Hàn nhiệt.

Dùng một sợi quang đã được bấm sẵn một đầu (pigtail), sử dụng nhiệt độ cao của máy hàng để nung chảy và kết dính mối nối. Ưu điểm của phương pháp này là đầu nối đã được mài sẵn bởi nhà sản xuất, hỗ trợ kết nối với suy hao và mức độ phản xạ thấp.

Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí thiết bị cao, cần phải có nguồn điện tại hiện trường để cung cấp cho thiết bị hàn, yêu cầu cao về việc huấn luyện và đào tạo kỹ năng sử dụng máy.

3.5.2.2.3. Hàn cơ học.

Cũng sử dụng sợi pigtail như hàn nhiệt nhưng lại không dùng thiết bị hàn. Phương thức này bao gồm cắt và tuốt đầu sợi quang bằng các công cụ chuyên dụng, sau đó giữ chúng dính lại với nhau nhờ một thành phần được gọi là mối nối cơ khí. Phương pháp này được thực hiện nhanh chóng, ít sử dụng công cụ, thời gian huấn luyện ngắn. Tuy nhiên, chi phí vật tư cao, độ suy hao lớn hơn phương pháp hàn nhiệt cũng là một yếu tố để cân nhắc.

3.5.2.2.4. Bấm đầu quang.

Không giống các phương thức trước, đầu nối được mài sẵn bởi nhà sản xuất nhưng không kèm theo đoạn sợi quang ngắn như pigtail. Người thi công chỉ cần tuốt và cắt sợi quang bằng công cụ chuyên dụng, sau đó luồn vào bên trong đầu nối, sử dụng bộ công cụ bấm đầu thích hợp để khóa giữ sợi quang vào đầu nối quang. Thao tác dễ dàng và nhanh chóng, có khả năng thực hiện ở không gian hẹp, vị trí trên cao. Nhược điểm của phương pháp này chi phí vật tư cao, suy hao cao hơn hàn nhiệt và không có khả năng tái sử dụng khi bấm đầu bị lỗi.

128

dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; phản ánh trình tự, thời gian, điều kiện thi công và chất lượng công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng.

- Tất cả các công trình xây dựng khi thi công đều phải lập và ghi nhật ký thống nhất theo mẫu. Nhật ký được đóng quyển và giao cho người có trách nhiệm ghi chép.

Sổ nhật ký được đánh số thứ tự từng trang, giữa các tờ được đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng công trình. Khi ghi hết sổ cũ thì phải được chuyển sang sổ mới, các sổ dùng cho một công trình phải đánh số thứ tự kế tiếp nhau ngoài bìa.

- Trong quá trình thi công xây dựng nhật ký thi công công trình do nhà thầu thi công công trình quản lý. Sau khi kết thúc thi công xây dựng công trình nhà thầu thi công xây dựng công trình phải bàn giao cho Chủ đầu tư, ban Quản lý dự án công trình lưu trữ. Các nhà thầu phụ ghi chép công tác của mình thực hiện, sau khi hoàn thành công việc những nhật ký này sẽ giao cho nhà thầu chính.

- Trong trường hợp một công trình xây dựng được chia ra làm nhiều gói thầu do nhiều nhà thầu cùng thi công thì mỗi nhà thầu lập một sổ nhật ký thi công xây dựng công trình riêng. Khi hoàn thành gói thầu cho Chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính thì bàn giao cả sổ nhật ký thi công.

- Trong thời gian thi công nếu có sự thay đổi người phụ trách quản lý ghi chép sổ thì người cũ phải bàn giao cho người mới theo dõi ghi chép (có ký tên giữa người giao và người nhận). Người bàn giao cần gạch chéo tất cả các chỗ giấy trống để tránh người khác ghi chèn.

- Trong quá trình thi công xây dựng người có trách nghiệm kiểm tra giám sát quản lý công trình như: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, Chủ đầu tư, ban Quản lý dự án, cơ quan thiết kế, cán bộ tư vấn giám sát, cán bộ quản lý chất lượng cấp trên của nhà thầu thi công xây dựng có quyền xem và ghi xác nhận vào sổ nhật ký thi công.

Nội dung ghi chép theo dõi thi công của Nhật ký thi công xây dựng công trình:

3.6.1.1.1. Các số liệu cơ bản của công trình và những người liên quan.

- Tên công trình xây dựng (hạng mục công trình);

- Địa điểm xây dựng;

- Chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có);

- Tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế công trình;

- Tổ chức tư vấn quản lý dự án;

- Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

129

- Tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện (nếu có);

- Nhà thầu thi công xây dựng (ghi đầy đủ nhà thầu chính, phụ - nếu có);

- Chủ nghiệm công trình (Chỉ huy trưởng công trường);

- Thời gian bắt đầu thi công (theo hợp đồng ...Theo thực tế...);

- Thời gian kết thúc thi công (theo hợp đồng ...Theo thực tế...);

- Ghi rõ: Trong nhật ký này có --- trang, đánh số thứ tự từ 1--- và có dấu giáp lai;

- Họ và tên, chữ ký của người phụ trách thi công và quản lý nhật ký;

- Họ và tên, chữ ký của cán bộ giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư;

- Lãnh đạo của nhà thầu thi công xây dựng công trình ký tên và đóng dấu;

- Bảng 1: Danh sách cán bộ quản lý và kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng công trình do người cán bộ phụ trách thi công ghi chép (nêu rõ chức danh, trình độ đào tạo và nhiệm vụ của từng người);

- Bảng 2: Bảng thống kê các văn bản liên quan tới công trình;

- Bảng 3: Bảng thống kê các công việc, khối lượng chính của công trình;

- Bảng 4: Liệt kê những biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và những biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng;

- Bảng 5: Do người phụ trách nhật ký thi công ghi chép sau khi nhận nhật ký thi công công tác đặc biệt của những đơn vị thi công chuyên môn hóa giao lại (áp dụng đối với các công trình lớn, kỹ thuật phức tạp do nhiều đơn vị thi công)

3.6.1.1.2. Nội dung ghi nhật ký (Bảng 6) – Phần cơ bản của nhật ký.

- Việc ghi sổ nhật ký phải ghi thường xuyên hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ - ghi rõ lý do. Trong nhật ký không được để trống giấy giữa các ngày; các chỗ giấy chống phải gạch chéo để tránh người khác ghi chèn. Trong một ngày phải có đủ chữ ký của các cán bộ có liên quan.

- Nội dung ghi: Diễn biến tình hình thi công hàng ngày, kể cả thời tiết khí hậu.Tình hình thi công từng loại công việc, chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện; mô tả vắn tắt phương pháp thi công; tình trạng thực tế của vật liệu, cấu kiện sử dụng; những sai lệch so với bản vẽ thi công, có ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa; nội dung bàn giao của ca thi công trước đối với ca thi công sau; nhận xét của bộ phận quản lý chất lượng tại hiện trường về chất lượng thi công xây dựng.

130

- Chủ đầu tư và nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế ghi vào sổ nhật ký thi công xây dựng: kết quả kiểm tra và giám sát thi công xây dựng tại hiện trường; những ý kiến về xử lý và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng; những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công. Nếu nhận xét không được người phụ trách thi công ghi ý kiến trả lời thì coi như đơn vị thi công vẫn tiếp tục thi công như cũ.

3.6.1.2. Nhật ký kiểm tra giám sát.

- Nhật ký kiểm tra, giám sát dành cho cán bộ có thẩm quyền kiểm tra giám sát ghi chép những nhận xét chất lượng, tiến độ thi công những ý kiến chỉ đạo, uốn nắn trong quá trình thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư và nhà thầu giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế lập nhật ký kiểm tra giám sát và ghi nhật ký theo các nội dung chính sau:

+ Danh sách và nhiệm vụ quyền hạn của người giám sát;

+ Kết quả kiểm tra và giám sát thi công xây dựng tại hiện trường;

+ Những ý kiến về xử lý và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng;

+ Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng;

+ Nhận xét về chất lượng, tiến độ thi công, những chỉ đạo uốn nắn trong quá trình thi công xây dựng.

- Người phụ trách thi công xây dựng của nhà thầu xây dựng phải căn cứ vào những nhận xét mà thực hiện ngoài hiện trường và ghi ý kiến trả lời đã hay chưa thực hiện trong nhật ký giám sát kiểm tra.

- Nếu nhận xét không thuộc nguyên tắc đã ghi trong quy trình, quy phạm, tài liệu thiết kế thì biện pháp sửa chữa phải thực hiện ngay tức khắc. Nếu nhận xét đưa ra mà đơn vị thi công không nhất trí thì phải chịu trách nhiệm khi tiếp tục thi công như cũ.