• Không có kết quả nào được tìm thấy

ÔN TẬP CÁC BÀI TẬP ĐỌC TUẦN 13, 14

TIẾT 68: LUYỆN TẬP

Cách 1:

Bài giải:

Đổi 1giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhấtchảy được số lít nước là:

25 × 75 = 1875 (l)

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy được số lít nước là:

15 × 75 = 1125 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được số lít nước là:

1875 + 1125 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước - Gọi HS đọc bài – Nhận xét

=> Số lít nước cả hai vòi chảy vào bể sau 1 giờ 15 phút chính là giá trị của biểu thức 25 × 75 + 15 × 75, có hai cách tính giá trị của biểu thức trên chính là hai cách giải của bài toán Bài 5: 4’

- Gọi HS đọc yêu cầu

+ Muốn tính diện tich hình vuông ta làm thế nào?

* Một hình vuông có cạnh là a. gọi S là diện tích của hình vuông, em hãy viết công thức tính diện tích hình vuông đó?

- Yêu cầu HS tính diện tích hình vuông khi a = 25m

4. Hoạt động vận dụng: 5’

Nêu cách thực hiện phép nhân với số có hai chữ số?

* Củng cố - Dặn dò

- GV củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn bài, hoàn thiện VBT và chuẩn bị bài sau: Chia một tổng cho một số.

Cách 2:

Bài giải:

Đổi 1giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 phút cả 2 vòi chảy được số lít nước là:

25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được số lít nước là:

40 75 = 3000(l)

Đáp số: 3000 l nước

5.

- HS nêu

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là

S = a a

b) Diện tích hình vuông đó là 25 25 = 625 (m2) Đáp số: 625m2 - HS nêu

- HS lắng nghe

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY.

….……….

TOÁN

- Thực hiện quy tắc chia một tổng (hoặc một hiệu) cho một số.

- Rèn kĩ năng tính toán.

- Góp phần phát huy các năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

+ Rèn tính cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV : Bảng phụ, bút dạ.

- HS: Sách vở, đồ dùng môn học.

III. CÁC HO T Đ NG D Y H C:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- HĐ Mở đầu: (5’)

* Trò chơi "Bắn tên"

- Quản trò hô: "Bắn tên, bắn tên"

Quản trò gọi ai người ấy ấy phải trả lời 1 câu hỏi:

+ Đặt tính rồi tính

127844: 4 320580 : 5

+ Nêu cách thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số?

- GV nhận xét.Giới thiệu bài

2. Hoạt động luyện tập thực hành: 30' Bài 1: 6'

- Gọi HS đọc yêu cầu.

+ Khi thực hiện phép chia ta thực hiện như thế nào?

-Yêu cầu HS làm bài – đọc bài.

- Nhận xét, chữa bài.

+ Nhận xét về số dư trong từng phép chia ?

- HS tham gia chơi

- Cả lớp sẽ đáp lại: "tên gì, tên gì"

- Bạn được gọi trả lời quản trò + HS thực hiện tính rồi nêu kết quả + Thực hiện chia từ trái sang phải.

+ Ở mỗi lượt chia ta thực hiện 3 bước : chia nhẩm - nhân nhẩm - trừ nhẩm

1. Đặt tính rồi tính

+ Thực hiện chia từ trái sang phải.

- 2 HS làm bảng phụ.

a.

67494 7 42789 5

44 9642 27 8557

29 28

14 39

0 4

b. 359361 9 238057 8

89 39929 78 29757

83 60

26 45

81 57

0 1

+ Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.

Bài 2: 8'

- Gọi HS đọc yêu cầu.

+ Bài cho biết gì?

+ Bài yêu cầu tìm gì?

+ Có mấy cách giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó?

- Yêu cầu HS làm bài – đọc bài.

- Nhận xét, chốt bài làm đúng.

Bài 3: 8'

- Gọi HS đọc bài toán + Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán thuộc dạng toán nào đã học?

+Muốn biết trung bình mỗi toa chở bao nhiêu kg gạo, ta phải biết gì?

- Yêu cầu HS làm bài – đọc bài.

Bài 4: 8'

- Gọi HS nêu yêu cầu.

+ Áp dụng tính chất nào đã học để tính

2. Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số lần lượt là:

- HS nêu.

+ 2 cách

- 2 HS làm bảng phụ.

a) Bài giải : Số lớn là :

(42506+18472) : 2 = 30489 Số bé là :

30489-18472 = 12017

Đáp số : Số lớn : 30489 Số bé : 12017 b) Bài giải :

Số bé là :

(137895 – 85287) : 2 = 26304 Số lớn là :

26304 + 85287 = 111591

Đáp số : Số lớn : 111591 Số bé : 26304l 3. Bài toán

- 1HS đọc

3 toa xe: 14 580kg/ 1toa 6 toa xe: 13 275kg/ 1toa

Trung bình mỗi toa: …kg hàng?

-1 HS làm bảng phụ

+ Dạng toán Tìm số trung bình cộng của nhiều số.

- HS nêu.

Bài giải :

3 toa xe đầu chở được số ki-lô-gam là : 14580 × 3 = 43740 (kg)

6 toa xe sau chở được số ki-lô-gam là : 13275 × 6 =79650 (kg)

Số toa xe có tất cả là : 3 + 6 = 9 (toa)

Trung bình mỗi toa xe chở được số ki-lô-gam hàng là :

(43740 + 79650 ) : 9 = 13710 (kg) Đáp số: 13710 kg hàng 4. Tính bằng 2 cách

- 1HS đọc.

+ Một tổng (một hiệu ) chia cho một số.

bằng 2 cách ?

- Yêu cầu HS làm bài – đọc bài.

-Nhận xét.

3. Hoạt động vận dụng: 5’

+ Muốn chia một tổng cho một số ta có thể làm như thế nào?

* Củng cố - Dặn dò - Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài , làm bài tập trang 79 VBT và chuẩn bị bài sau: Chia một tích cho một số.

- 2 HS lên bảng làm ( mỗi em làm 1 phần)

Cách 1 : (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4

= 15 423

Cách 2 : (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 +28528: 4 = 8291 + 7132

= 15 423

+ Muốn chia một tổng cho một số ta có thể chia từng số hạng của tổng cho số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY.

….……….

KHOA HỌC