• Không có kết quả nào được tìm thấy

=> GV kết luận:

+ Dế Mèn: khảng khái, giàu lòng thương người.

+ Mẹ con bà nông dan: thương người nghèo khó, cứu giúp người bị nạn (căn cứ vào lời nói và hành động).

3. Phần ghi nhớ:

4. Phần luyện tập:

Bài 1:

- Nhân vật chính trong truyện ‘Ba anh em” là những ai?

- Bà đã nhận xét tính cách của từng người cháu như thế nào?

- Em có đồng ý với nhận xét của bà về tính cách của từng cháu không? Vì sao?

=> GV kết luận: đồng ý với người bà đã quan sát tốt hành động của từng cháu.

Bài 2:

- Kết luận: Nếu bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác: bạn sẽ chạy lại, nâng em bé dậy, xin lỗi em. Nếu bạn nhỏ không biết quan tâm đến người khác: … bỏ chạy.

=> GV nhận xét cách kể của từng HS

=> Kết luận HS kể hay.

C. Củng cố - dặn dò:

- Thế nào là nhân vật trong truyện?

- GV củng cố nội dung bài.

- Nhận xét giờ học

- HS trao đổi theo cặp và phát biểu ý kiến.

- 3  4 HS đọc.

- HS đọc yêu cầu: Xác định nhân vật chính và xác định tích cách của nhân vật.

- Ni-ki-ta, Gô-sa, Chi-ôm và bà ngoại.

- Ni-ki-ta: chỉ nghĩ ham thích riêng.

Gô-sa: láu lỉnh.

Chi-ôm: nhân hậu, chăm chỉ.

- HS tự suy nghĩ trả lời.

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi, tranh luận về các hướng sự việc có thể diễn ra.

- HS suy nghĩ, thi kể trước lớp.

- HS khác nhận xét.

- HS trả lời.

Đọc ghi nhớ

Theo dõi, lắng nghe

Theo dõi, lắng nghe

Theo dõi, lắng nghe

---

Luyện từ và câu

Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

1.Mục tiêu chung :

- Điền được cấu tạo của tiếng theo 3 phần đã học (âm đầu, vần, thanh) theo bảng mẫu ở BT1.

- Nhận biết được các tiếng có vần giống nhau ở BT2, BT3.

2.Mục tiêu dành cho HSKT : Theo dõi, lắng nghe, đọc yêu cầu II.Đồ dùng dạy học :

- GV: Bảng vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng và phần vần.

- HS: VBT.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ của HS Ánh A. Kiểm tra bài cũ:

- HS 1: phân tích 3 bộ phận của các tiếng trong câu “Lá lành đùm lá rách”.

- HS 2: ? Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Cho vd?

=> GV nhận xét đánh giá:

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1:

- GV yêu cầu HS làm theo cặp: Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ theo sơ đồ (Câu tục ngữ: “Khôn ngoan … đá nhau”).

- GV nhận xét.

Bài 2:

? Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ?

=> GV nhận xét.

Bài 3:

=> GV chốt kết quả:

+ Cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt- thoắt, xinh – nghênh.

+ Cặp không có vần giống nhau hoàn toàn: xinh-nghênh (vần inh - ênh).

=> Mở rộng: Đây là loại thơ 4 chữ, mỗi khổ thơ 4 câu, mỗi câu 4 chữ. Loại thơ này có cách gieo vần khác nhau (câu 1 vần với câu 3, câu 2 vần với câu 4).

C. Củng cố - dặn dò:

- HS1 làm trên bảng lớp.

- HS2 trả lời tại chỗ

- Lớp theo dõi và nhận xét

- 1 HS đọc nội dung.

- HS làm bài.

- HS trình bày bài.

Tiếng Âm đầu Vần Dấu thanh Khôn

ngoan Kh ng

ôn oan

ngang ngang - Ngoài – hoài (có vần oai giống nhau).

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS thi làm nhanh, đúng trên bảng.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nghe.

Theo dõi, lắng nghe

Theo dõi, lắng nghe, nhắc lại

Theo dõi, lắng nghe

Theo dõi, lắng nghe

- Tiếng có cấu tạo như thế nào? những bộ phận nào nhất thiết phải có? Nêu vd?

- GV củng cố kiến thức. - HS trả lời:

- HS nghe.

- HS ghi đầu bài.

Lắng nghe.

--- SINH HOẠT TUẦN 1

I. MỤC TIÊU:

- HS nhận thấy được ưu điểm, tồn tại của bản thân trong tuần 1 có phương hướng phấn đấu trong tuần 2

- HS nắm được nhiệm vụ của bản thân trong tuần 2.

II. CHUẨN BỊ:

GV, HS: Sổ ghi chép, theo dõi hoạt động của HS.

III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

A. Hát tập thể

B. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tuần 1

1. Sinh hoạt trong tổ (tổ trưởng điều hành tổ): HĐ trong tổ.

2. Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp:

3. Lớp phó lao động báo cáo tình hình lao động-vệ sinh của lớp:

4. Lớp trưởng báo cáo tình hình hoạt động của lớp

5. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của lớp tuần 1.

Ưu điểm

* Nền nếp: ………

……….

……….

* Học tập:………...

……….

……….

* TD-LĐ-VS:

………

………

……….

Tồn tạị:

………

………

………

C. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 2:

* Kế hoạch tuần 2

- Tiếp tục duy trì sĩ số và nề nếp trong tuần, khắc phục một số hạn chế ở tuần trước.

- Học chương trình tuần 2 theo thời khoá biểu.

- 15 phút đầu giờ cần làm việc có hiệu quả hơn.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông – Giữ vững an ninh học đường.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

- Lớp phó lao động tiếp tục cho các bạn dọn VS các bồn cây cảnh.

- Học tập và rèn luyện nghiêm túc hơn. Vâng lời, giúp đỡ ông bà, cha mẹ.

D. Sinh hoạt theo chủ đề:

- Dọn vệ sinh lớp học

………*_*………..

BUỔI CHIỀU

Khoa học

Tiết 2: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI