• Không có kết quả nào được tìm thấy

Nhân tố nội tại ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại

Trong tài liệu MUÏC LUÏC (Trang 52-56)

Nhân tố nội tại ảnh hưởng đến chất lượng

Thứ hai: Cơng tác tổ chức của NH

Cơng tác tổ chức là việc sắp xếp các phịng ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực chuyên mơn nhưng vẫn cĩ sự phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động cao nhất.

Cơng tác tổ chức tốt là việc giao đúng người, đúng việc sao cho mọi người phát huy hết khả năng của mình và phải tự chịu trách nhiệm về phần cơng việc của mình.

Trong cơ cấu tổ chức NH, các phịng ban phải sắp xếp hợp lý để bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với nhau, nhanh chĩng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời theo dõi, quản lý các khoản vay… do hoạt động tín dụng luơn chứa đựng những rủi ro khĩ cĩ thể lường trước được. Việc thiết lập các mối quan hệ này sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý các khoản tín dụng nhằm phát hiện và kịp thời giải quyết các khoản vay cĩ vấn đề, từ đĩ giảm tổn thất cho NH. Đây cũng là cơ sở để tiến hành thực hiện các hoạt động tín dụng chất lượng.

Thứ ba: Quy trình tín dụng của NH

Đây là những quy định cần phải thực hiện trong quá trình cho vay, thu nợ nhằm mục đích bảo tồn vốn.

Quy trình tín dụng được bắt đầu từ khi NH thẩm định cho vay đến khi giải ngân, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay và thu hồi nợ. Trong đĩ thẩm định cho vay là khâu quan trọng, quyết định đến chất lượng tín dụng và là định hướng rủi ro trong cho vay.

Việc thẩm định phải được tiến hành một cách kỹ lưỡng và phải tuân thủ chặt chẽ những quy định, đưa ra quyết định đúng đắn trong cho vay nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, đảm bảo tính ổn định của khoản vay.

Trong quá trình khách hàng sử dụng vốn vay thì NH phải thường xuyên kiểm tra xem nguồn vốn của mình cĩ được sử dụng đúng mục đích khơng, rà sốt để kịp thời phát hiện những sai phạm, cĩ biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro, gĩp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

Thu nợ và thanh lý nợ là khâu để NH tồn tại và phát triển được, bước này là kết quả cuối cùng của cơng tác cho vay do đĩ cán bộ tín dụng phải tích cực trong cơng tác thu hồi vốn và lãi tiền vay, hạn chế nợ quá hạn.

Việc NH làm tốt các bước của quy trình tín dụng sẽ tạo điều kiện cho NH bảo tồn vốn, nâng cao được chất lượng tín dụng.

Thứ tư: Chất lượng nhân sự của NH

Con người là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động và trong hoạt động tín dụng cũng khơng phải là ngoại lệ. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, hệ thống NH ngày càng hiện đại địi hỏi chất lượng con người trong các NH ngày càng phải biến đổi về chất, chất lượng ngày càng cao để đáp ứng kịp thời và cĩ hiệu quả trong hoạt động NH nĩi chung và trong hoạt động tín dụng nĩi riêng.

Chất lượng nhân sự ở đây khơng chỉ là vấn đề về trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động mà cịn bao gồm cả lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ NH. Đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng NH luơn chứa đựng những cám dỗ về vật chất, do đĩ địi hỏi người cán bộ tín dụng phải cĩ lịng kiên định vững chắc. Cĩ thể nĩi con người là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản lý vốn tín dụng của NH, vì vậy việc tuyển chọn cán bộ tín dụng cần phải được tiến hành một cách kỹ lưỡng, đảm bảo vừa cĩ đủ cả đức lẫn tài, phát huy thế mạnh của từng cán bộ tín dụng nhằm ngăn ngừa những sai phạm trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, nhằm gĩp phần nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay của NH.

Một số yêu cầu cơ bản về trình độ của cán bộ tín dụng:

+ Thu thập thơng tin: Thu thập thơng tin từ khách hàng; Thu thập thơng tin từ nền kinh tế, cấp chủ quản; Thu thập thơng tin từ đối thủ cạnh tranh; Thu thập thơng tin từ những nguồn khác.

+ Thẩm định khách hàng: Thẩm định về tư cách pháp nhân, cá nhân; Thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh; Thẩm định về thị trường đầu vào, đầu ra; Thẩm định về thị phần và các đối thủ canh tranh của khách hàng; Thẩm định về tình hình tài chính; Thẩm định về phương án kinh doanh; Thẩm định về các rủi ro cĩ thể gặp phải;

Thẩm định về tài sản bảo đảm và định giá; Đề xuất các phương án cho vay kèm theo các điều kiện tín dụng phù hợp; Đề xuất các phương án giải quyết khi xảy ra các rủi ro.

Thứ năm: Thơng tin tín dụng

Thơng tin tín dụng rất quan trọng đối với hoạt động NH nĩi chung và hoạt động tín dụng nĩi riêng. Thơng tin tín dụng là cơ sở, yếu tố cơ bản trong quản lý tín dụng để đưa ra các quyết định cho vay hay khơng của NH. Thơng tin tín dụng giúp NH theo dõi, quản lý các khoản tín dụng; thơng tin càng đầy đủ, chính xác, kịp thời thì khả năng phịng ngừa rủi ro càng lớn, hạn chế những tổn thất cho NH.

Thơng tin tín dụng cĩ thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau: từ báo cáo tài chính của khách hàng vay vốn; từ trung tâm thơng tin tín dụng (cic) của NH nhà nước việt nam;

thơng qua các trung tâm tư vấn về tài chính NH hay thơng qua các mối quan hệ làm ăn của khách hàng. Thơng tin nhanh chĩng, kịp thời, chính xác, bao quát là cơ sở để NH nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của mình.

Thứ sáu: Kiểm sốt nội bộ

Kiểm sốt nội bộ giúp cho ban lãnh đạo NH cĩ được các thơng tin về tình hình cho vay của các cán bộ tín dụng cĩ phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách mà NH đưa ra hay khơng. Hoạt động này gồm cĩ những việc như: kiểm tra các thủ tục về thẩm quyền điều hành, quản lý, giám sát các khoản tiền vay, thủ tục, hồ sơ xin vay vốn… hoạt động này do kiểm tốn viên nội bộ trong NH thực hiện nhằm mục đích phát hiện ra các sai phạm trong quá trình cho vay, từ đĩ giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định để hạn chế rủi ro tín dụng. Hệ thống kiểm sốt nội bộ hoạt động tốt thì sẽ tạo điều kiện cho NH nâng cao chất lượng tín dụng của mình.

Thứ bảy: Cơng nghệ NH

Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập, sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt hơn. Điều này càng thấy rõ hơn trong lĩnh vực NH, hàng loạt các NH mới ra đời trong đĩ cần chú ý là sự gia nhập của các NH nước ngồi, các NH liên doanh với quy mơ và cơng nghệ hiện đại hơn thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, do đĩ địi hỏi các NH phải khơng ngừng cải thiện cơng nghệ. Với các trang thiết bị, máy mĩc, phương tiện kỹ thuật hiện đại sẽ tạo điều kiện đơn giản hố các thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, thơng tin thu thập nhanh và chính xác hơn, tiết kiệm chi phí… hơn nữa với cơng nghệ NH hiện đại sẽ giúp NH kịp thời nắm bắt những thơng tin, diễn biến trên thị trường, dự báo về khả năng phát triển kinh tế xã hội và hoạt động tín dụng nhằm đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế và đem lại sự tiện ích cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng các phương pháp trong hoạt động tín dụng tiên tiến cũng gĩp phần thúc đẩy chất lượng tín dụng của NH ngày càng được cải thiện.

Tài liệu tham khảo:

https://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-anh-huong-den-chat-luong-tin-dung/e1b38a7c http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/danh-gia-cac-yeu-to-anh-huong-den-thanh-khoan-cua-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-309915.html

https://www.slideshare.net/garmentspace/nng-cao-cht-lng-tn-dng-ti-ngn-hng-thng-mi-c-phn-cng-thng-vit-nam-chi-nhnh-sng-nhu

Hồ tiêu Việt Nam - Bài tốn cần cĩ

Trong tài liệu MUÏC LUÏC (Trang 52-56)