• Không có kết quả nào được tìm thấy

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

trong 3 năm (2017-2019)

Bộphận sản xuất thi công: Sau khi bộphận thiết kếlàm việc hoàn tất sẽ đưa bản vẽxuống, từ đó tiến hành sản xuất các vật dụng theo yêu cầu, sau đó sẽ tiến hành khâu lắp ráp tại nhà của khách hàng. Nhân viên tại đây phải trực tiếp theo dõi đơn hàng từ lúc bắt đầu tới khi hoàn tất.

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công tytrong 3 năm 2017- 2019 2.2.1. Tình hình laođộng của công ty trong 3 năm 2017 –2019

Hiện nay, đối với bất kì một doanh nghiệp nào thì nguồn lao động đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt với Song Nguyễn đội ngũ nhân viên được xem như là bộ mặt ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh, chất lượng và là yếu tốquan trọng khiến khách hàng lựa chọn doanh nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức lao động khoa học và hợp lý là hết sức quan trọng.

Tình hình lao động của công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn được thể hiện dưới bảng sau

Bảng 2.1 Tình hình laođộng của Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn

Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng số lao động của công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn qua 3 năm có sựbiển đổi rõ ràng.

Xét theo tổng số lao động

Tổng số lao động năm 2018 tăng 7 người so với năm 2017, tương ứng tăng 140%, đây là sự biến động sau gần 1 năm hoạt động tại thị trường, nhận thấy được tiềm năng và những kết quảkinhdoanh đáng chú ý, doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào nguồn nhân lực để mở rộng quy mô. Số lao động năm 2019 tăng 3 người so với năm 2018, tương ứng với mức tăng 25%, năm nay có sự đặc biệt khi doanh nghiệp thay chủ sở hữu từ (ông) Nguyễn Đình Tài sang (ông) Nguyễn Văn Lãm, việc thay đổi trên cũng kéo theo dòng vốn kinh doanh tăng lên, tạo điều kiện mởrộng cho doanh nghiệp.

Xét vềgiới tính

Do tính chất công việc đòi hỏi người lao động có sức khỏe mới có thểthực hiện tốt những công việc vận chuyển, bốc vác hàng hóa. Nên số lao động nam luôn chiếm tỷ trọng lớn để đáp ứng công việc từ phía công ty. Các lao động nam tập trung ở bộ phận bán hàng và thi công lắpđặt. Công ty có những bộphận đòi hỏi sựkhéo léo và tỉ mỉ như hoạt động chăm sóc khách hàng và kế toán, vì vậy công ty vẫn có các nhân viên nữ, tuy nhiên số lượng này chiếm trọng sốcũng không cao.

Cụthể, bắt đầu hoạt động năm 2017 công ty có 3 nhân viên nam, sau 1 năm hoạt động tăng thêm 5 nhân viên tăng trưởng 166,7%, sau 2 năm hoạt động lượng công nhân nam vào năm 2019 tăng lên thêm 2 nhân viên, nâng tổng số nhân viên nam tại Song Nguyễn lên 15 nhân viên, tăng thêm 25% so với năm 2018. Sự tăng trưởng biểu hiện của sự tăng quy mô các đơn đặt hàng với nguồn nhân lực để đáp ứng các đơn hàng.

Đối với các nhân sựnữ cũng có sự tăng trưởng nhẹ qua các năm. Năm 2018, số lượng công nhân nữ tăng lên 2 nhân viên, tăng 50% so với năm 2017, và năm 2019 tăng 1 nhân viên chiếm 25% so với năm 2018.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

Xét về độtuổi

Công ty sởhữu nguồn nhân lực trẻ, độtuổi từ20-36 tuổi, đây là độtuổi đảm bảo sự tiếp thu nhanh, dễ dàng đổi mới và có nhiều sựsáng tạo trong ý tưởng. Giúp công ty thiết kế, thi công các sản phẩm đảm bảo tính thời trang và đáp ứng các phong cách cho ngôi nhà của khách hàng.

Xét vềtrìnhđộhọc vấn

Phong cách của Song Nguyễn hướng tới sự trang trọng, tinh tế. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có kiến thức để đáp ứng khách hàng, vì thế lượng lao động với trìnhđộ đại học cao đẳng cao hơn. Năm đầu vì mới thành lập, số lượng đơn hàng còn ít nên phía bộ phận thi công chỉ có 2 người trong đó 1 cao đẳng (chiếm 20%), 1 trung học phổ thông (chiếm 20%), còn lại là lao động trình độ đại học, hoạt động tại phòng kế toán và phòng kinh doanh. Đến năm 2018 số lượng lao động có sự tăng lên ở cả 3 nhóm đại học, cao đẳng và phổ thông lần lượt là 66,7%, 300%, 200% với việc mở rộng quy mô và cần nhiều lao động hơn thể hiện công ty có thêm nhiều khách hàng hơn. Việc mở rộng quy mô, nguồn vốn vào năm 2019 cũng kéo theo sự tăng trưởng nhân sự trong công ty, và năm nay công ty tăng cường thêm đội ngũ thi công, sản xuất nên nhóm lao động có trinh độ phổ thông tăng lên với mức tăng trưởng 100% so với năm 2018. Sự thay đổi này cho thấy việc xem trọng phương hướng phát triển và quan tâm đến người lao động trong công ty.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

2.2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn Bảng 2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn

qua 3 năm (2017-2019)

ĐVT: triệuđồng

TÀI SẢN Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

2018/2017 2019/2018

+/- % +/- %

TÀI SẢN NGẮN

HẠN 464,52 392,56 1 865,57 (71,958) (0,15) 1 473,01 3,75 Tiền và các khoản

tương đương tiền 402,50 319,65 342,46 (82,848) (0,21) 22,81 0,07 Các khoản phải thu

ngắn hạn - - 1 500 - - 1 500

-Hàng tồn kho 55,82 66,14 23,114 10,317 0,18 (43,02) (0,65)

Tài sản ngắn hạn khác 6,20 6,78 - 0,571 0,09 (6,78) (1)

TỔNG CỘNG TÀI

SẢN 464,52 392,56 1 865,58 (71,96) (0,15) 1 473,01 3,75

TỔNG NGUỒN VỐN 464,52 392,56 1 865,58 (71,96) (0,15) 1 473,01 3,75

Nợphải trả - - 0,202 - - 0,202

-Vốn chủsởhữu 464,52 392,56 1 865,31 (71,96) (0,15) 1 472,74 3,75

Vốn góp chủsởhữu 500 500 2 000 - 0 1 500 3

Lợi nhuận sau thuế

chưa phân phối (35,47) (107,5) (134,63) (71,96) 2,03 (27,19) 0,25

(Nguồn: Phòng kếtoán công ty)

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

Có thểnói vốn và tài sản của doanh nghiệp đóng vai trò và có sự ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng, nguồn tài chính và vốn dồi dào tạo được sự thuận lợi hơn cho công tác tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Dựa vào bảng trên, có thểthấy tình hình tài sản của công ty qua các năm có tăng có giảm. Cụ thể, năm 2017 thành lập với tổng tài sản là 464,522 triệu, năm 2018 là 392,563 giảm 71,959 triệu, tương ứng giảm 15%. Năm 2019 là 1.865,574 triệu so với năm 2018 tăng 1,473,009 tương ứng 375%.

Tiền mặt trong 3 năm cũng có tăng có giảm. Cụ thể năm 2018 lượng tiền mặt giảm 82,848 triệu chiếm 21%, tuy nhiên sau đó một năm thì tăng 22,807 triệu so với năm 2018 tương ứng tăng 7%.

Hàng tồn kho cũng tương tự 2 nhân tố trên khi có sự tăng giảm không đều qua các năm. Năm 2017 lượng hàng tồn khoở mức 55,819 triệu, tuy nhiên nó tiếp tục tăng trong năm 2018 với mức tăng 10,318 triệu tương đương 18%, trái ngược với tổng tài sản qua năm 2019 tăng lên, thì hàng tồn kho lại có chiều hướng giảm, cụthể năm 2019 giảm 43,022 triệu tương đương 65% so với năm 2018.

Về các tài sản ngắn hạn khác chỉ xuất hiện ở năm 2017 với mức 6,203 triệu và năm 2018 là 6,775. Các tài sản của công ty không được tính đến trong các báo cáo tài chính, và vì hoạt động theo hình thức thương mại nên công ty chưa tiến hành khấu hao tài sản cố định dẫn đến mục tài sản cố định của công ty giữmức 0 trong cả 3 năm.

Bên cạnh sự biến động về tài sản thì nguồn vốn của công ty cũng có sự biến động. Nợ phải trảchỉxuất hiện từ năm 2019 với sốtiền không lớn 202.601 đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty trong 3 năm thay đổi như sau. Năm 2017 với 464,522 triệu, sau đó năm 2018 giảm xuống 71,958 tương đương 15% và năm 2019 tăng 1.472,743 triệu tương đương tăng 375% so với 2018.

Bên cạnh đó đóng góp vào nguồn vốn của công ty là vốn góp chủ sở hữu, một trong những nguồn tiền chính duy trì hoạt động tại một công ty mới mở như Song Nguyễn. Qua 2 năm duy trì mức vốn góp 500 triệu, năm 2019 công ty thay đổi lãnh

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

đạo, thay đổi quy chế góp vốn, khiên lượng vốn góp tăng thêm 1 tỷ 500 triệu, tương đương tăng 300% so với năm 2019.

Bởi vì công ty mới đi vào hoạt động nên rất dễhiểu khi lợi nhuận qua 3 năm đều bị âm. Thểhiện bằng các con sốcụthể năm 2017 lợi nhuận âm 35,477 triệu đồng, năm 2018 lợi nhuận giảm thêm 71,958 tương đương giảm 203%, không dừng lại ở đó, năm 2019 lợi nhuận tiếp tục giảm thêm 27,193 triệu, tương ứng giảm 25%. Tuy nhiên lợi nhuận âm như trên không biểu hiện được việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ hay là tình hình tài chính không đủ. Chỉ là vì những năm đầu hoạt động, Chi phí còn lớn, hàng tồn kho lớn, trong khi doanh số bán hàng vẫn chưa cao. Tuy nhiên Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn đang nỗ lực không ngừng, cải thiện và mở rộng doanh nghiệp, mang lại nhiều hơn những đơn hàng.

2.2.3. Tình hình kết quảhoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn

Tất cả doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì đều phải quan tâm đến hiệu quảSXKD của mình. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn trong giai đoạn 2017– 2019 được thểhiện qua bảng sau.

Bảng 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (2017-2019) ĐVT:triệu đồng

Chỉtiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2018/2017 2019/2018

+/- % +/- %

1. Doanh thu bán hàng 19,44 81.02 249.683 61.573 3,17 168.664 2,08

2. Doanh thu thuần 19.44 81.02 249.683 61.573 3,17 168.664 2,08

3. Giá vốn hàng bán 15.31 64.96 188.245 49.654 3,24 123.281 1,90

4. Lợi nhuận gộp 4.14 16.05 61.437 11.918 2,88 45.383 2,83

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 39.62 88.02 88.681 48.402 1,22 660.772 0,01 6. Lợi nhuận thuần (35.48) (71.96) (27.193) (36.481) 1,03 44.765 (0,62) 7. Tổng lợi nhuận trước thuế (35.48) (71.96) (27.193) (36.481) 1,03 44.765 (0,62) 8. Lợi nhuận sau thuế (35.48) (71.96) (27.193) (36.481) 1,03 44.765 (0,62)

(Nguồn: Phòng kếtoán công ty)

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

Doanh thu của doanh nghiệp trong vòng 3 năm tăng dần. Cụ thể, năm 2018 tăng 61,573 triệu tăng 317% so với năm 2017. Và năm 2019 cũng tăng trưởng rất tốt với mức tăng 168,664 triệu tương ứng tăng 208% so với năm 2018. Qua đó có thể thấy tình hình hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, Đặc biệt với một công ty mới hoạt động hơn 3 năm thì những con sốnày cực kìấn tượng.

Doanh thu tăng nhưng tình hình chi phí của công ty cũng có xu hướng tăng theo, cụ thể năm 2018 tăng 48,902 triệu tăng 122% so với năm 2017, năm 2019 chi phí có tăng nhưng không đáng kể, chiếm 1% so với năm trước. Việc chi phí tăng do một số nguyên nhân chính như: Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm cao, giá nguyên vật liệu nhập tăng, cùng nhiều chi phí phát sinh.

Điều mà bất kì một doanh nghiệp nào khi bắt đầu hoạt động đều quan tâm tới đó chính là lợi nhuận. Đây là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh xem năm vừa qua hoạt động thế nào, lãi trên giá hàng hóa và các hoạt động tài chính là bao nhiêu, từ đó đềra các chiến lược nhằm tăng mức lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế của công ty sau 3 năm tài chính đều âm, phần lớn nguyên nhân là do công ty mới hoạt động, các chi phí trong năm còn quá lớn nên mặc dù doanh thu tăng qua các năm nhưng mức lợi lợi nhuận của công ty vẫn bị âm. Lợi nhuận tăng giảm qua từng năm, cụ thể năm 2018 lợi nhuận giảm 36,481 triệu giảm 103% so với năm 2017. Tuy nhiên năm 2019 mức lợi nhuận của công ty tăng 44,766 triệu tương đương tăng 62% so với năm 2018. Những nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng nâng cao doanh số, cải thiện mức lợi nhuận của công ty cũng thể hiện được chất lượng của đội ngũ nhân lực của công ty.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thểhiện qua biểu đồ dưới đây.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

Biểu đồ2.1 Kết quảhoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn trong 3 năm 2017 –2019.

(Nguồn: Xửlý sốliệu excel của tác giả) 2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả tiêu thụsản phẩm của công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn

Bng 2.4 Ch tiêu phn ánh hiu qutiêu th

ĐVT: Triệuđồng

Chỉ tiêu

Năm

2017 2018 2019

Doanh thu 19,45 81,02 249,68

Chi phí 39,62 88,02 88,68

Lợi nhuận -35,48 -71,96 -27,19

DT/CP(%) 0,49 0,92 2,82

LN/DT(%) -1,82 -0,89 -0,11

LN/CP(%) -0,90 -0,82 -0,31

19,446

81,019

249,683

39,618

88,021 88,681

(35,477)

(71,958)

(27,193)

Năm 2017 Năm 2018 Năm2019

K Ế T Q UẢ H OẠT Đ Ộ N G K I N H D OA N H

Doanh Thu Chi phí Lợi nhuận

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

(Nguồn: Tính toán của tác giả)

Đây là những chi tiêu phản ánh tổng quát hiệu quảtiêu thụsản phẩm nội thất tại Song Nguyễn.

Chỉ tiêu đánh giá tốc độtiêu thụsản phẩm (K) K(2018/2017) =317(%)

K(2019/2018) =208 (%)

Tốc độtiêu thụsản phẩm tăng qua các các năm và K > 200% qua 2 năm, đây là những dấu hiệu tốt. Cho thấy hoạt động tiêu thụtại công ty đang hoạt động rất tốt.

Chỉ tiêu DT/CP: phản ánh cứ 1 đồng chi phí bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu. Theo như tính toán ở trên, từ năm 2017 đến năm 2019, chỉ tiêu này có xu hướng tăng. Năm 2017, chỉtiêu này là 49,1% tức là cứbỏ ra 100 đồng chi phí thì công ty sẽ thu được 49,1 đồng doanh thu. Năm 2018, chỉtiêu này là 92% tức là cứbỏra 100 đồng chi phí thì công ty sẽ thu được 92 đồng doanh thu. Năm 2019, chỉ tiêu này là 281,5% tức là cứbỏ ra 100 đồng chi phí thì công ty sẽ thu được 281,5 đồng doanh thu.

Sở dĩ chỉ tiêu này tăng qua các năm vì nhu cầu về xây dựng nhà cửa, trang trí lại ngôi nhà lại càng cao. Người tiêu dùng có mức thu nhập ngày càng được cải thiện.

Chỉ tiêu LN/DT: phản ánh cứ 1 đồng doanh thu nhận lại được thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, càng chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty càng có hiệu quả. Năm 2017, chỉ tiêu này là -182,4% tức là trong 100 đồng doanh thu sẽthu bị âm 182,4 đồng và chưa tạo ra lợi nhuận. Năm 2018, chỉ tiêu này là -88,8% tức là trong 100 đồng doanh thu sẽ bị âm 88,8 đồng và chưa tạo ra lợi nhuận. Tương tự năm 2019, chỉ tiêu này là 10,9% tức là trong 100 đồng doanh thu sẽ bị âm 10,9 đồng và chưa tạo ra lợi nhuận. Chỉ tiêu này tăng qua các năm chứng tỏ công ty đã có chính sách kinh doanh phù hợp cải thiện mức tỷsuất, ngày từng ngày tạo ra lợi nhuận cho công ty.

Chỉtiêu LN/CP: phản ánh cứbỏ ra 1 đồng chi phí thì lấy lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty cần tối thiểu hóa chi phí để tối đa hóa lợi nhuận thu được. Năm 2017, chỉ tiêu này là -89,5% tức là cứ bỏ ra 100

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

đồng chi phí doanh nghiệp sẽbị âm 89,5 đồng và chưa tạo ra lợi nhuận. Năm 2018, chỉ tiêu này là -81,8% tức là cứ bỏ ra 100 đồng chi phí doanh nghiệp sẽ bị âm 81,8 đồng và chưa tạo ra lợi nhuận. Năm 2018, chỉ tiêu này là -30,7% tức là cứ bỏ ra 100 đồng chi phí doanh nghiệp sẽ bị âm 30,7 đồng và chưa tạo ra lợi nhuận. Giải thích cho sự tăng nhẹ của chỉ tiêu này là do tình hình buôn bán các sản phẩm nội thất tại địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc và bản thân công ty có chính sách bán hàng đểphân phối không nên sản lượng tiêu thụ có tăng lên, tuy nhiên mức dao động còn nhẹnên công ty cần đẩy mạnh các chính sách xúc tiến để con số trên được tăng cao hơn nữa. Điều này cũng chứng tỏcông ty hoạt động có hiệu quả nhưng cònởmức hạn chế.

2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ tại Công ty TNHH Nội Thất Song Nguyễn

2.2.5.1. Môi trường vĩ mô a) Môi trường kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phát triển với sựmởrộng, hợp tác không chỉ trong nước mà còn với các quốc gia trên thế giới. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi giúp công ty tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huếtổng mức bán lẻhàng hoá, dịch vụtiêu dùng xã hội tháng 10 trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 2.9331 tỷ đồng, giảm 0,83 % so với thực hiện tháng trước, giảm 9,09% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.621,7 tỷ đồng, chiếm hơn 89% tổng số, giảm khoảng 0,18% so với tháng trước và giảm 6,67 % so cùng kỳ năm trước. Lũy kế, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội 10 tháng năm 2020 ước đạt khoảng 30.370,8 tỷ đồng, giảm 3,83% so cùng kỳ năm trước đạt 64,27% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 27,273 tỷ đồng, chiếm hơn 89% tổng số, giảm 0,6 % so cùng kỳ năm.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

Chỉsốgiá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 dự ước giảm 0,05 % so với tháng trước, tính chung 10 tháng ước tăng 3,82% so với cùng kỳ. Đây là những ảnh hưởng sau những tháng dịch bệnh, lũ lụt xảy ra tại địa bàn tỉnh

b) Môi trường chính trị, pháp luật

Môi trường chính trị, pháp luật có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang tiến vào hội nhập với sự liên kết hợp tác với các quốc gia thông qua các hiệp định quốc tế, với hệ thống quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện đòi hỏi các công ty tuân thủtheo và có các biện pháp cụthể, kịp thời nhằm thíchứng với môi trường hoạt động đểtranh thủ các cơ hội và thời cơ phát triển.

c) Môi trường khoa học công nghệ

Công tác quản lý công nghệtrên bàn tỉnh tiếp tục tăng cường. Đã tổ chức hướng dẫn cho 70 tổchức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp trong đó 35 đơn đăng ký nhãn hiệu đãđược nộp và 10 văn bằng bảo hộ được cấp. Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh có 20 đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong đó 05 văn bằng bảo hộ được cấp. Tăng cường thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020; Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020. Tổchức khảo sát mô hình, vùng nguyên liệu, điều kiện sản xuất, bao bì, công bố sản phẩm tại 07 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, qua đó tiến hành hoàn thiện chương trình, xây dựng quy trình quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng hệthống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cho cơ sở sản xuất,… Đây là những dấu hiệu về việc tiếp cận gần hơn với công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó có Nội thất Song Nguyễn, rút ngắn quá trình sản xuất, tăng năng suất và giảm giá cho sản phẩm.

d) Cơ sởhạtầng và điều kiện tựnhiên

Trường Đại học Kinh tế Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế