• Không có kết quả nào được tìm thấy

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Ôn tập và củng cố kiến thức về phần Vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát và thí nghiệm.

- Rèn kỹ năng về bảo vệ môi trường, giữ gỡn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần Vật chất và năng lượng.

- Góp phần phát triển Năng lực và phẩm chất:

+ Giáo dục HS luôn yêu thiên nhiên, có thái độ trân trọng các thành tựu khoa học, có lòng ham tìm tòi, khám phá làm thí nghiệm

* Tích hợp GDMT: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: SGK - Hs: SGK,VBT

III. CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y H C CH Y UẠ Ọ Ủ Ế  :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Hoạt động Mở dầu ( 5 phút)

+ Chúng ta cần làm gì để phòng tránh bị điện giật?

+ Vì sao cần sử dụng điện một cách hợp lý?

-2 HS nêu

+ Em vă gia đình đê lăm gì để thực hiện tiết kiệm điện.

- Nhận xĩt vă đânh giâ

2. Hoạt động Luyện tập: 30p

a. HĐ1: Tính chất của một số vật liệu vă sự biến đổi hoâ học

- ở phần vật chất vă năng lượng em đó được tìm hiểu về những vật liệu năo?

- Níu: Cuối học kỳ I, câc em đó được học về tính chất, công dụng của một số vật liệu.

Cùng với những băi đầu kì II câc em được tỡm hiểu về sự biến đổi của câc chất vă sử dụgn năng lượng. Câc em cùng lăm băi tập để ôn tập vă củng cố lại những vấn đề năy.

- VBT cho từng HS, yíu cầu HS tự đọc, hoăn chỉnh câc cđu hỏi:

- GV đi hướng dẫn, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Gọi HS trình băy, GV ghi cđu trả lời lín bảng.

- Thu phiếu học tập của HS.

- GV yíu cầu HS quan sât hình minh hoạ 1 trang 101 SGK vă thực hiện câc yíu cầu:

+ Mô tả thí nghiệm được minh hoạ trong hình + Sự biến đổi hoâ học của câc chất xảy ra trong điều kiện năo?

- GV đi hướng dẫn HS gặp khó khăn.

- Nhận xĩt, kết luận khen ngợi HS hiểu băi, ghi nhớ câc kiến thức đó học.

*GDMT:Em sẽ lăm gì với những đồ dùng lăm bằng vật liệu gang,thĩp,đồng …đó bị hỏng?

b. HĐ2: Năng lượng lấy từ đđu?

-Tổ chức cho HS hđộng theo cặp vă ycầu HS:

+ Qsât từng hình minh hoạ trang 102 SGK + Nói tín câc phương tiện, mây móc có trong hình.

+ Câc phương tiện, mây móc đó lấy năng

- Tiếp nối nhau trả lời cđu hỏi:

+ Những vật liệu: sắt, gang, thĩp, nhôm….

- Lắng nghe

- Mở VBT vă lăm băi.

- 1 HS chữa băi.

Đ/ân: 1.d ; 2.b; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c - Lắng nghe, nắm nhiệm vụ học tập -2 HS ngồi cùng băn trao đổi thảo luận.

Hình a: Thanh sắt để lđu ngăy đó

Hình b: Cho đường văo trong ống nghiệm, ….

+ Hình c: Cho vôi sống văo nước ta được vôi tôi dẻo quânh …

+ Hình d: Vắt chanh vằ chiếc mđm đồng ….

-Lắng nghe

-…Thu gom bân cho người chuyín thu mua…

2 HS ngồi cùng băn trao đổi, thảo luận theo yíu cầu của GV.

- HS tiếp nối nhau trả lời.

lượng từ đâu để hoạt động?

- Gọi HS phát biểu. Sau mỗi HS phát biểu, một HS khác bổ sung.

- Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng 3. Hoạt động Vận dụng: 5p

- Bài giúp em ôn tập những kiến thức nào ? - Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị ôn tập tiếp.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS nêu

SINH HOẠT + ATGT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

BÀI 5: EM LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Giúp học sinh:

*SH: HS nhận ra ưu, khuyết điểm của bản thân trong tuần qua.

Đề ra phương hướng phấn đấu cho tuần tới.

* ATGT:

- Nhận biết một số sự cố giao thông thường gặp.

- Biết cách ứng xử một số tình huống giao thông không an toàn.

-Thực hiện, chia sẻ với người khác những kĩ năng xử lí sự cố giao thông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Tài liệu giáo dục An toàn giao thông HS: Vở ghi chép, giấy vẽ, màu, bút vẽ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Hoạt động mở đầu: 2p

- Cho học sinh nghe bài hát về an toàn giao thông -Đặt câu hỏinêu nội dung bài hát

- HS nghe bài hát -Tham gia trả lời

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 10p a. Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền an toàn giao thông

GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu :

- Ai làm tuyên truyền viên an toàn giao thông? . -Có những hình thức tuyên truyền an toàn giao thông nào

- GV Nhận xét – tuyên dương.

b. Thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông

-Cho học sinh tìm hiểu các bước làm công công tuyên truyền an toàn giao thông

-Cho học sinh lập kế hoạch thực hiện

-HS quan sát tranh và thảo luận.

- Hs báo cáo kết quả - HS nêu cá nhân

Lắng nghe và tìm hiểu

- GV kết luận

- GV tuyên dương, nhận xét

- HS lập kế hoạch thực hiện gồm 4 bước

Trình bày trước lớp 3.Hoạt động Thực hành: 5p

Sắp xếp các tranh theo qui trình thực hiện công tác tuyên truyền

Nhận xét

Thảo luận sắp xếp các tranh - HS trình bày thứ tự các tranh 4. Hoạt động vận dụng

- Lựa chọn một chủ đề về an toàn giao thông, xây dựn kế hoạch và tuyên truyền vấn đề đó đối với các bạn trong lớp.

- HS thực hiện -HS trình bày B. SINH HOẠT TUẦN: (15’)

1. Các tổ trưởng, lớp trưởng nhận xét: 4’

- Các tổ trưởng nhận xét về các hoạt đông của tổ mình.

- Lớp trưởng lên nhận xét chung về các hoạt động của lớp về mọi mặt.

- GV ycầu HS lắng nghe, cho ý kiến bổ sung.

2. GV nhận xét, đánh giá. 3’

- GV nhận xét tình hình về mọi mặt của lớp.

* Ưu điểm:

- Biết phát huy ưu điểm, khắc phục các nhược điểm của tuần trước.

- Duy trì sĩ số lớp: đạt .... %

- Thực hiện đầy đủ nội quy của nhà trường và lớp đề ra - Làm đầy đủ bài tập trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt tiếng trống sạch trường.

- Thể dục đầu giờ và giữa giờ nghiêm túc, tập đúng động tác.

- Thực hiện tốt việc phòng dịch covit -19.

- Thực hiện luật GT đường bộ (về đội mũ bảo hiểm của phụ huynh, HS)

...

...

* Nhược điểm:

- Nề nếp học tập: ...

- Thực hiện tiếng trống sạch trường...

- Thể dục, vệ sinh:...

- Thực hiện luật GT đường bộ: ...

* Tuyên dương 1 số em có thành tích tốt trong học tập, lao động và nền nếp lớp ...

4. Phương hướng: 2’

- GV đưa các phương hướng cho tuần tới.

+ Thực hiện đúng chương trình tuần sau

+ Phát huy ưu điểm, khắc phục các nhược điểm đã nêu.

+ Học và làm đầy đủ bài tập trước khi đến lớp.

+ Tích cực học tập, tham gia có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.