• Không có kết quả nào được tìm thấy

: Tự luận

Trong tài liệu GA Vật lý 9 HK1 (Trang 144-149)

Số điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 4,5 C. Hoạt động trên lớp:

1. Tổ chức:

9A1:………... 9A2: ………

2. Bài mới:

1- D 2- A 3- A 4- D 5- C 6- A 7- C Phần II: 6,5đ

Câu 8: (3,5đ)

a, (1,5đ) Từ B dựng: Tia tới song song với trục chính, cho tia ló qua F/.

Tia tới qua quang tâm O, tia ló truyền thẳng Giao hai tia ló kéo dài là ảnh B/.

Từ B/ hạ đờng vuông góc với trục chính tại A/. A/B/ là ảng của AB tạo bởi thấu kính.

b,

Xét hai tam giác đồng dạng OAB và B/ OA/B/

OA OA AB

B

A/ // (1) (0,5đ) B I Hai tam giác F/A/B/ và F/OI có

O F OA O

F OA O F O F

A F OI

B A

/ / /

/ /

/ / / / /

1

 

 (2) (0,5đ) A/

A O F/ Từ (1) và (2)  OA/ = 12cm

A/B/ = 8cm. (1đ) Câu 9: (1,5đ)

Đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, khi cho cuộn dây quay, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Câu 10: (1,5đ)

Về mùa đông nên mặc áo màu sẫm vì quần áo màu sẫm hấp thụ nhiều năng lượng của ánh sáng Mặt Trời và sởi ấm cho cơ thể, ngược lại vào mùa hè nên mặc áo màu nhạt để nó hấp thụ ít năng lượng ánh sáng Mặt Trời, giảm được sự nóng bức.

---

Ngày giảng: 3/5/2017 TIẾT 64- BÀI 57

THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

-Nêu được cách nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD - Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN

2. Kỹ năng:

-Lắp ráp được TN chỉ dẫn SGK 3. Thái độ:

-Có thái độ cẩn thận, kiên trì trong học tập, hợp tác trong hoạt động nhóm.

* Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục:

- Tư duy: thu thập và xử lý thông tin qua các thí nghiệm, bài viết để tìm hiểu về các hiện tượng trong thực tế và các kiến thức liên quan.

- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Làm chủ bản thân, có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống, của quê hương đất nước.

- Tự nhận thức: Thể hiện sự tự tin khi trình bày.

4. Định hướng năng lực hình thành:

- Năng lực thực nghiệm, tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm, Năng lực diễn đạt, giao tiếp.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lý. Năng lực vận dụng kiến thức liên môn.

B. Chuẩn bị:

-GV: Giáo án, SGK, kiến thức nâng cao, TBDH -HS: SGK, đồ dùng học tập,…

Mỗi nhóm: Bộ các tấm lọc màu, đèn điện, đĩa CD.

C. Hoạt động trên lớp:

1. Tổ chức:

9A1:………... 9A2: ………

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy Dự kiến hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

-Yêu cầu lớp phó phụ trách học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài của các bạn trong lớp

-Gv kiểm tra phần chuẩn bị báo cáo thực hành của HS trong vở

=> Gv đánh giá phần chuẩn bị bài của HS cả lớp.

-Lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài của các bạn trong lớp

Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm - GV chia nhóm, phân công nhóm trưởng

-Yêu cầu nhóm trưởng của các nhóm phân công nhiệm vụ của các bạn trong nhóm của mình -GV nêu yêu cầu chung của tiết TH về thái độ học tập, ý thức kỉ luật

-Giao dụng cụ cho các nhóm

-Yêu cầu các nhóm tiến hành TN theo nội dung mục II- SGK trang 149

-GV theo dõi , giúp HS cách làm TNvà quan sát kết quả

-Yêu cầu HS các nhóm đều phải tham gia TH -Hoàn thành báo cáo TH.

-Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ TN, phân công bạn thư ký ghi chép kết quả và ý kiến thảo luận của các bạn trong nhóm

-Các nhóm tiến hành TN

-Tất cả HS trong nhóm đều tham gia

- Quan sát và phân tích kết quả đo chính xác -Cá nhân hS hoàn thành bản báo cáo TH -Trao đổi nhóm hoàn thành kết luận chung Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá, hướng dẫn về nhà (5ph)

-Gv thu báo cáo TH

-Nhận xét rút kinh nghiệm về:

+, Thao tác TN

+, Thái độ học tập của nhóm +, ý thức kỷ luật

-HS chú ý nghe nhận xét của GV

3. Hướng dẫn về nhà:

Học bài, có thể làm lại TN với dụng cụ có sẵn trong nhà Làm các bài tập trong SBT.

Đọc trước bài 58: tổng kết chương III

+, Yêu cầu về nhà trả lời trước phần tự kiểm tra vào vở.

+, Có thể làm trước các câu hỏi phần vận dụng.

===============*****================

Ngày giảng: 9/5/2017 TIẾT 65- BÀI 58

TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC A, Mục tiêu

1. Kiến thức:

Trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài

Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập vận dụng Hệ thống được kiến thức thu thập về quang học để giải thích các hiện tượng quang học 2. Kỹ năng:

Hệ thống hoá các bài tập về quang học 3. Thái độ:

Nghiêm túc cẩn thận, rèn luyện tư duy logíc

* Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục:

- Tư duy: thu thập và xử lý thông tin qua các thí nghiệm, bài viết để tìm hiểu về các hiện tượng trong thực tế và các kiến thức liên quan.

- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Làm chủ bản thân, có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống, của quê hương đất nước.

- Tự nhận thức: Thể hiện sự tự tin khi trình bày.

4. Định hướng năng lực hình thành:

- Năng lực thực nghiệm, tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm, Năng lực diễn đạt, giao tiếp.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lý. Năng lực vận dụng kiến thức liên môn.

B, Chuẩn bị:

GV: Giáo án, SGK, Bảng phụ.

HS; SGK, đồ dùng học tập C. Hoạt động trên lớp:

1. Tổ chức:

9A1:………... 9A2: ………

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

HĐ1: Kiểm tra- tổ chức bài

*) Kiểm tra:

Kiểm tra sự chuẩn bị bài tập ở nhà của hs - Lớp phó học tập báo cáo sự chuẩn bị bài ở nhà của các bạn

HĐ 2:Tự kiểm tra Vì thời gian có hạn nên bố trí như sau

+ HS1: trả lời các câu hỏi 1;2;3;5;6;7;8;9 + HS2: trả lời các câu hỏi 10;11;12;13;14;15;16 - Gọi hs nhận xét

- GV chốt lại câu trả lời

I, Tự kiểm tra

- Một hs trả lời các câu hỏi 1,2,3, 5, 6,7,8,9 - Một hs trả lời câu hỏi 10,11,12,13, 14,15,16

- HS chữa vào vở của mình nếu sai HĐ 3: Vận dụng

-Chia lớp thành bốn nhóm, GV chuẩn bị II, Vận dụng

sẵn bốn bảng phụ có ghi các câu hỏi 17, 18, 19, 20, 21 yêu cầu hs điền sau đó so sánh với đáp án của GV

-Gọi hai hs lên bảng chữa bài tập 22, 23 Trong khi hai hs đang chữa bài 23, 24 gọi lần lợt hai hs khác lên trả lời miệng bài tập 25, 26. GV nhận xét sửa chữa những chỗ sai , hs chữa vào vở cảu mình nếu sai

- Sau khi hs làm xong bài tập 23, 24 trên bảng GV gọi hs nhận xét bài làm của bạn, GV thống nhất bài giải, yêu cầu hs đưa ra cách giải khác

nếu hs nào có cáh giải khác, phân tích để có lời giải ngắn gọn và dễ hiểu nhất

- GV đánh giá cho điểm các hs đã chữa các bài tập

- Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi 17,18, 19,20,21 vào bảng phụ đã chuẩn bị sẵn của GV yêu cầu nêu được:

- 17:B; 18 : B; 19: B; 20: D; 21: a- 4 ; b - 3; c - 2; d – 1

- Hoạt động cá nhân làm bài tập 22, 23, 25, 26 trên bảng yêu cầu nêu được:

Bài 22 a) Vẽ hình

b) A‟B‟ là ảnh ảo

c)Vì điểm A trùng với F, nên BO và AI là hai đường chéo của hình chữ nhật BAOI.. Điểm B‟ là giao điểm cảu hai đường chéo A‟B‟là đường trung bình của ABO. Ta có OA‟ = 1/2 OA = 10cm. Vậy ảnh nằm cách thấu kính 10cm

Bài 23 a) vẽ hình

b)

' 1 '

' ' ' ' '

) 1 '( ' '

' ' '

8

; 120

; 40

 





OF OA OF

OF OA

OF FA OI

B A AB

B OI A

AB

AB B OAA OA OA

OA AB

B A

cm OF cm OA

cm AB

) 2 ')(

1 ' ( ' '

1 ' '

AB B OF A

AB OA B A OF

OA      Từ (1) Và (2) suy ra

AB B A AB

B A OF OA

AB B OF A

AB B OAA

' 1 ' ' . '

') 1 '

' ( '



Thay số ta được:

cm AB

B A

AB B A AB

B A AB

B A

86 , 2 40 112.

8 112

' 8 '

112 8 ' ' ' 1 ' ' . ' 8 120



Vậy ảnh cao 2,86cm Bài 25:

a) Nhìn ás qua tấm lọc màu đỏ ta thấy ás màu đỏ b) Nhìn ngọn đèn qua tấm lọc màu lam ta thấy ás màu lam

c) Chấp hai tấm kính đỏ và lam với nhau rồi nhìn ngọn đèn ta thấy ás màu đỏ sẫm gần như màu đen,

Trong tài liệu GA Vật lý 9 HK1 (Trang 144-149)