• Không có kết quả nào được tìm thấy

Lí THUYẾT

Trong tài liệu GA Vật lý 9 HK1 (Trang 141-144)

Phần I: Khoang tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất ở phần dưới

HĐ 1: Kiểm tra- đặt vấn đề

I. Lí THUYẾT

1.

Định luật Ôm

Viết công thức tính U,I của đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song?

Biểu thức của đoạn mạch nối tiếp:

R= R1+R2 I= I1= I2 U=U1+ U2 2 1 U

U =

2 1 R

R

Biểu thức của đoạn mạch song song:

U=U1+U2 ; I= I1+ I2 ; R 1 =

1 1 R +

2 1

R Có hai điện trở:

R=

2 1

2 . 1

R R

R R

;

2 1 I

I

=

1 2 R R

2- Các khái niệm:

Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt l-ợng, biến trở, điện trở t-ơng đ-ơng 3. Phát biểu công thức tính công suất. P = A

t 4. Định luật Jun-Lenxơ: ; H= .100%

Qtoa Qthu

5. Phát biểu quy tắc nắm tay phải?

6. Phát biểu quy tắc nắm tay trái.

7. Nêu đặc điểm TKHT.

8. Nêu đặc điểm TKPK.

9. Nêu tính chất ảnh qua TKPK, TKHT.

10. Mắt cận là gì: Tật mắt lão là gì?

11. Thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc.

Hướng dẫn học sinh làm cỏc bài tập sau II. BÀI TẬP.

Đề bài: Đặt một vật sỏng AB cao 3cm trước một thấu kớnh hội tụ cú tiờu cự f = 12cm, điểm A nằm trờn trục trớnh và cỏch thấu kớnh 24cm. Cho ảnh A/B/.

a. Dựng ảnh của vật AB theo đỳng tỉ lệ.

b. Tớnh khoang cỏch từ ảnh tới thấu kớnh và độ cao của ảnh.

- Cho HS hoạt động cỏ nhõn nờu cỏc bước giải bài tập

Bài tập1

- Hoạt động cỏ nhõn nghiờn cứu đầu bài, nờu cỏc bước giải yờu cầu nờu được :

a:

ảnh A/B/ là ảnh thật, ngược chiều . b. Xột AOB  OA/B/ (g.g) cú

) 1 B ( A

AB A

O OA

 

Xột OIF FA/B/ (g.g) cú ) 2 OF( A O

OF A

F OF B

A AB







Từ (1) và (2) ta tớnh được OA/ = 24 cm;

A/B/ = 3 cm Đề bài: Một khu dõn cư cú 100 hộ, trung bỡnh

mỗi hộ sử dụng cụng suất 120W trong 5 giờ mỗi ngày.

a. Tớnh cụng suất trung bỡnh của cả khu dõn cư.

b. Tớnh điện năng của khu dõn cư sử dụng trong 1 thỏng (30 ngày)

c. Tớnh tiền điện phải trả của cả khu dõn cư trong 1 thỏng, biết giỏ điện 1200đ/kwh.

Bài tập2.

a. cụng suất trung bỡnh của cả khu.

P = 100.120 = 12000 W

b. Điện năng tiờu thụ của cả khu trong 1 thỏng:

A =

P

.t = 12.5.30 = 1800 KWh c. Tiền điện phải trả trong 1 thỏng:

T = 1800.1200 = 2160000đ Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà

Học bài xem lại cỏc bài đó chữa

ễn lại cỏc kiến thức đó học chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kỳ.

===============*****================

Ngày giảng:. 26/4/2017 TIẾT 70

KIỂM TRA HỌC KỲ II

(Kiểm tra chung theo lịch của trường) A, Mục tiờu:

+Kiểm tra lại cỏc kiến thức đó học.

+Đỏnh giỏ quỏ trỡnh nhận thức của học sinh +Học sinh nắm được cỏc kiến thức cơ bản đó học -Cú kỹ năng làm một bài kiểm tra

-Rốn luỵờn tớnh trung thực nghiờm tỳc trong học tập và kiểm tra

* Cỏc kỹ năng sống cơ bản được giỏo dục:

I

F A/ B/ O

B

A

- Tư duy: thu thập và xử lý thông tin qua các thí nghiệm, bài viết để tìm hiểu về các hiện tượng trong thực tế và các kiến thức liên quan.

- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Làm chủ bản thân, có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống, của quê hương đất nước.

- Tự nhận thức: Thể hiện sự tự tin khi trình bày.

4. Định hướng năng lực hình thành:

- Năng lực thực nghiệm, tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm, Năng lực diễn đạt, giao tiếp.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lý. Năng lực vận dụng kiến thức liên môn.

B, Chuẩn bị:

-GV: Giáo án, SGK, đề kiểm tra, đáp án,...

-HS: SGK, đồ dùng học tập, kiến thức đã học -Đề cương ôn tập

Thiết kế ma trận đề kiểm tra Tên chủ

đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Cộng

TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao

TNKQ TL TNKQ TL

Chương I. Điện học

1. Vận dụng cụng thức

S R. l để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng cũn lại

. 2. -Vận dụng được định

luật ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản.

- Vận dụng công thức P=U.I để tính được đại lượng khi biết các đại lượng còn lại

Số câu

hỏi 1(C7) 1(C10) 2

Số điểm 0,5 2,5 3

Tên chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Cộng

TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao

TNKQ TL TNKQ TL

Chương II.

Điện từ học

1. Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây

2. Trình bày được

nguyên tắc hoạt động của mỗi loại máy

3. Dựa trên quan sát TN, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn đây dẫn kín

Số câu

hỏi 1(C2) 1 (C3) 1 (C9) 3

Số điểm 0,5 0,5 1,5 2,5

Tên chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Cộng

TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao

TNKQ TL TNKQ TL

Chương III.

Quang học

1. Nêu được ví dụ về sự tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu

2. Nêu và chi ra được hai bộ phận qua trọng của mắt đó là thuỷ tinh thể và màng lới

3.Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

4. Tính được số bội giác của kính lúp

5. Dùng các tia sáng dặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua thấu kính hội tụ Số câu

hỏi 1(C1) 1 (C4) 1 (C5) 1 (C6) 1 (C8) 3

Số điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 4,5 C. Hoạt động trên lớp:

1. Tổ chức:

9A1:………... 9A2: ………

2. Bài mới:

Trong tài liệu GA Vật lý 9 HK1 (Trang 141-144)