• Không có kết quả nào được tìm thấy

tìm hiểu qua bài đọc:

“ Hoa khoe sắc”

b. Luyện đọc trơn:

- Yêu cầu HS mở SGK t 155 và chỉ tay vào bài đọc nghe GV đọc mẫu

- Hướng dẫn HS vị trí ngắt/ nghỉ trong bài đọc.

- Trước khi vào luyện đọc các em cần lưu ý luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài như: chói chang, rung rinh, khoe sắc - Bài đọc có mấy khổ thơ?

- Cho HS đọc nối tiếp từng khổ thơ - GV uốn ắn, sửa cách đọc cho HS

- GV yêu cầu luyện đọc trơn cả bài, GV nhận xét

c. Đọc hiểu:

- Mời cả lớp cùng thảo luận nhóm 2 để trả lời câu hỏi :

- Hoa mướp có màu gì?

- Hoa mận đẹp như thế nào?

- Gọi HS trả lời, gọi nhận xét

- Qua bài đọc trên những tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học?

5. Củng cố, dặn dò. (5’)

- Hôm nay chúng ta học những vần gì mới?

- HS mở sách chỉ tay đọc thầm theo bài - HS theo dõi GV hướng dẫn mẫu.

- HS luyện đọc nối tiếp, ĐT từ khó đọc:

chói chang, rung rinh, khoe sắc - HS: 3 khổ thơ

- HS đọc nối tiếp câu cá nhân - 3 HS đọc cả bài

- Lớp đọc đồng thanh - HS thảo luận nhóm đôi - Hoa mướp có màu vàng - Hoa mận màu trắng - HS: Tiếng hoa, khoe - HS: vần oa, oe

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động (5’)

- GV chiếu một số biển bảo và đèn tín hiệu giao thông đã học ở tiết trước để HS trả lời và ôn lại kiến thức đó

2. Hoạt động thực hành (10’)

- GV cho HS thực hành đi bộ trên hình (nên tổ chức ở sân trường): GV tạo đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông, đoạn đường không có đèn tín hiệu

- HS thực hành đi bộ khi gặp các biển báo giao thông (tương tự như đèn tín hiệu giao thông, Yêu cầu cần đạt: Thực hiện được quy tắc an toàn giao thông theo đèn tín hiệu và biển bảo giao thông nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

3. Hoạt động vận dụng (10’)

- Hướng dẫn HS quan sát các hình ở SGK, thảo luận và nhận biết ai đi đúng, ai đi sai trong các tình huống tham gia giao thông, từ đó đưa ra cách xử lí trong những tình huống sai.

- Ngoài những tình huống trong SGK.

HS có thể nêu một số tình huống khác mà các em nhận biết được thông qua quan sát, nếu được quy tắc an toàn trên đường đi học để bảo đảm an toàn cho bản thân và các bạn. Yêu cầu cần đạt:

Nhận biết được những tình huống đúng sai ở các hình trong SGK.

3. Đánh giá (5’)

- HS tự giác thực hiện quy tắc an toàn giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

- Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất: GV cho HS thảo luận về nội dung, hình tổng kết cuối bài theo gợi ý:

+ Mẹ nhắc nhở Hoa như thế nào?

+ Hoa cỏ làm theo lời mẹ không?

+Việc Hoa đội mũ bảo hiểm và cài dây an toàn có ý nghĩa gì...).

- GV có thể đưa ra một số tình huống cụ

- HS trả lời

- HS quan sát và thực hành

- HS quan sát và thực hành

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác theo dõi, bổ sung - HS lắng nghe

- HS tự giác thực hiện quy tắc an toàn giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

- HS thảo luận

thể (Trên đường đi học Có người lạ rủ đi, tham gia giao thông ở đoạn đường không có đèn tín hiệu, khi đi học gặp biến bảo sạt lở đất đá hay mưa lũ, ) để HS xử lý, góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn để và sáng tạo ở HS.

- Trên cơ sở những tình huống đó, GV chốt lại kiến thức bài học như lời của Mặt Trời.

4. Hướng dẫn về nhà (5’)

- HS nhắc nhở người thân trong gia đình thực hiện đúng Luật An ninh

- HS sưu tầm tranh ảnh về cảnh quan, công việc, giao thông, lễ hội qua sách báo hoặc Internet

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau

- 2,3 HS trả lời

- HS giải quyết tình huống

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe - HS sưu tầm

- HS trả lời - HS lắng nghe THỰC HÀNH KIẾN THỨC

LUYỆN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

I.MỤC TIÊU:

- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.

- Nhận biết số thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.

- Củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Bảng phụ.

2. HS: vở ô li

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

A. KTBC. (5’)

- Gọi HS lên bảng thực hiện phép tính.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài. (2’) - GV giới thiệu, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn HS làm bài tập. (25’)

* Bài 1.

- Gv nêu yêu cầu bài tập

- Gv cho hs tìm các số phù hợp cho mỗi ô trống để tìm số ngôi sao còn thiếu.

- Gv cho hs đổi vở cho nhau và nói về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.

- Cho hs chia sẻ trước lớp.

* Bài 2.

- GV nêu yêu cầu.

- HS thực hiện phép tính và tô màu thích hợp vào vở.

- Gv nhận xét

* Bài 3.

a) HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.

- HS chia sẻ trước lớp.

- VD: trên cây có 10 quả táo, hái đi 5 quả táo. Trên cây còn mấy quả táo?

Thực hiện phép tính trừ 10 – 5 = 5.

b) Hướng dẫn tương tự phần a.

* Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

- GV nêu yêu cầu

- Gv cho HS quan sát hình vẽ - Gv hướng dẫn hs làm bài - Gv quan sát, nhận xét

* Bài 5. Nối:

- 2 HS lên bảng.

Tính: 9 - 0 = 9 7 – 6 = 1 - HS nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS nhắc lại tên bài.

- Hs lắng nghe yêu cầu.

- Hs làm bài vào vở bài tập - Hs đổi vở và nêu tình huống - Hs chia sẻ trước lớp.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS thực hiện

- HS thực hiện - HS làm bài

- HS nêu bài làm của mình

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, suy nghĩ tìm số thích hợp.

- GV nêu yêu cầu

- Gv cho HS quan sát hình vẽ - Gv hướng dẫn hs làm bài - Gv quan sát, nhận xét 3. Củng cố, dặn dò. (3’) - Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát, tìm quy luật của bài.

- HS nối và giải thích cách làm.

- HS đổi vở nhận xét bạn.

THỰC HÀNH KIẾN THỨC

ÔN TẬP BÀI 15E: OA, OE

I. MỤC TIÊU:

- HS đọc đúng, đọc trơn các tiếng, từ có vần oa, oe.

- Đọc và hiểu được nội dung đoạn văn.

- Biết chọn các từ điền vào chỗ trống để hoàn thành từ.

- Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc trao đổi, chia sẻ, làm việc với các bạn trong nhóm, năng lực ngôn ngữ: thông qua việc đọc trơn, đọc đúng các từ trong bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Bảng phụ.

2. HS: Vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. KTBC (5’)

- GV gọi HS đọc: bài 15D.

- GV nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài (2’) 2. Ôn tập (25’)

*Khởi động: Cho lớp hát