• Không có kết quả nào được tìm thấy

THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC, MỒ CHÔN GIẶC PHÁP

Câu 5 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh cho điều gì được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập?

Trả lời:

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

- GV chiếu nội dung từng bài tập và chữa bài cho HS. Chốt đáp án đúng.

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (5 phút):

- GV hỏi: - GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ của em về những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

- HS nêu:...

-HS lắng nghe.

- Ở các địa phương khác trong cả nước,

- Ở các địa phương khác nhân dân ta đã chiến đấu như thế nào?

* Kết luận:

- Chốt nội dung toàn bài.

cuộc chiến đấu chống quân xâm lược cũng diễn ra quyết liệt, nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin "kháng chiến nhất định thắng lợi".

- Nêu nội dung ghi nhớ

*Củng cố, dặn dò

- Nêu 1 điều mà em tâm đắc nhất qua bài học trên.

- Nhận xét giờ học, dặn học sinh về nhà học bài, sưu tầm Sưu tầm các tài liệu nói về phong trào Bình dân học vụ của nước ta trong giai đoạn mới giành được độc lập năm 1945. Chuẩn bị bài sau.

- HS trả lời

V. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

...

ĐỊA LÍ

GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nêu được các loại hình giao thông ở nước ta. Nhận biết được vai trò của đường bộ và vận chuyển bằng ô tô đối với việc chuyên chở hàng hóa và hành khách. Nêu được 1 vài đặc điểm về phân bố mạng lưới giao thông đường bộ của nước ta.

- Xác định được trên bản đồ 1 số tuyến đường giao thông, sân bay và cảng biển.

Rèn kĩ năng chỉ bản đồ.

- Góp phần phát triển các năng lực - PC:

+ Tự tin sử dụng biểu đồ, lược đồ.

+ Có ý thức bảo vệ và tham gia giao thông an toàn.

*Tích hợp:GDTNMTBHĐ: GD ý thức khi tham gia các phương tiện giao thông đường biển.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bản đồ hành chính VN, tranh ảnh SGK 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, VBT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động Mở đầu (5 phút)

- GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

- Nêu các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta?

- Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện gì để trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?

- Nhận xét

+ Giới thiệu bài: trực tiếp.

- 2 HS lần lượt lên bảng trả

lời.

- Lớp nhận xét 2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới (30 phút)

Hoạt động 1. Các loại hình và phương tiện giao thông vận tải

- GV tổ chức cho HS thi kể các loại phương tiện giao thông vận tải. GV chia 2 đội chơi, giới thiệu luật chơi, cách chơi.

- GV nhận xét và tuyên dương đội thắng cuộc - GV hướng dẫn HS khai thác kết quả trò chơi.

+ Các bạn đã kể được các loại hình giao thông nào?

+ Chia các phương tiện giao thông có trong trò

chơi thành các nhóm, mỗi nhóm là các phương tiện hoạt động trên cùng một loại hình.

- GV treo lược đồ giao thông vận tải lên bảng, yêu cầu HS cả lớp quan sát lược đồ trong SGK để nhớ xem mỗi con đường bắt đầu từ đâu đến đâu, đi qua những điểm giao thông nào.

Kết luận: Nước ta có nhiều loại hình giao thông nhưng chất lượng các loại đường giao thông thấp.

+ 2 đội chơi, mỗi đội 5 em đứng xếp thành 2 hàng dọc ở hai bên bảng

(Thi nối tiếp nhau)

- Giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường biển, đường hàng không,..

- Học sinh hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.Nhận xét

- 3 HS lên tham gia chỉ đường.

Hoạt động 2:

Giáo viên treo biều đồ khối lượng hàng hóa phân loại theo loại hình vận tải năm 2018 đơn vị nghìn tấn.

Đường sắt

Đường bộ

Đường sông

Đường biển

Đường hàng không 6707 877628,4 210530,7 60800 402,9 ( Theo tổng cục thống kê)

-Yêu cầu HS đọc tên biểu đồ và trả lời:

+ Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển được của các loại hình giao thông nào?

+ Khối lượng hàng hoá được biểu diễn theo đơn vị nào?

+ Năm 2018, mỗi loại hình giao thông vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng hoá?

2. Tình hình vận chuyển của các loại hình giao thông - HS quan sát, đọc tên biểu đồ và nêu:

+ Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình giao thông + Biểu đồ biểu diễn khối lượng hàng hoá vận chuyển được của các loại hình giao thông : đường bộ, sắt, thuỷ ...

+ Theo đơn vị nghìn tấn

- Đường sắt: 6707 nghìn tấn;

Đường ô tô: 877628,4 nghìn tấn; Đường sông: 210530,7 nghìn tấn; Đường biển: 60800 nghìn tấn. Đường hàng không:

229,6 nghìn tấn.

- HS dùng thẻ ABCD.

+ Qua khối lượng hàng hoá vận chuyển được của mỗi loại hình, em thấy loại hình nào giữ vài trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá ở Việt Nam? (B)

+ Theo em, vì sao đường ô tô lại vận chuyển được nhiều hàng hoá nhất?

- GV nhận xét, bổ sung.

- GV mở rộng tình hình giao thông nước ta….

lượng phương tiện giao thông hoạt động nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

- GDBVMT: liên hệ tình hình giao thông hiện nay có ảnh hưởng đến môi trường sống.

Kết luận: Nước ta có đủ các loại hình và phương tiện giao thông nhưng chất lượng còn chưa cao, ý thức tham gia giao thông của một số người chưa tốt nên hay xảy ra tai nạn. Chúng ta cần phấn đấu nhiều để chất lượng đường và phương tiện giao thông ngày càng tốt hơn. Đồng thời mỗi người phải có ý thức bảo vệ các tuyến giao thông và chấp hành tốt LLGT.

- Giới thiệu thêm loại hình giao thông vận tải Đường ống.

A. Đường sắt.

B. Đường ô tô.

C. Đường sông.

D. Đường biển.

Hoạt động 3: cả lớp

- GV treo lược đồ phân bố giao thông.

- Cả lớp chơi trò chơi “chỉ đường”.

- Đánh giá kết quả thi đua.

- Tuyên dương đội thắng.

GV chỉ trên bản đồ các tuyến đường giao thông, các sân bay quốc tế và cảng biển lớn và chốt kiến thức.

- Em biết gì về đường mòn Hồ Chí Minh?

3. Phân bố một số loại hình giao thông

- HS quan sát lược đồ.

- 3 HS lên thực hiện trò chơi bằng cách trả lời các câu hỏi của HS dưới lớp về các tuyến đường giao thông, sân bay quốc tế, cảng biển, cách sử dụng các tuyến giao thông để đi lại.

- Nước ta có mạng lưới đường giao thông toả đi khắp nước , kéo dài theo chiều đất nước … - Đó là con đường huyền thoại, đã đi vào lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Chúng ta đã xây mới lại con đường Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng GTVT ở nước ta.

4. Hoạt động Vận dụng (5 phút)

+ Khi tham gia giao thông đặc biệt là giao thông đường thủy nếu để xảy ra tai nạn sẽ gây hậu quả

nghiêm trọng và ảnh hưởng đến môi trường biển.

Vì vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường

+ 2-3 em nêu.

đặc biệt là môi trường biển.

- GV giảng thêm về ý thức tham gia giao thông của người dân.

* Củng cố-dặn dò - Gọi HS đọc ghi nhớ.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà học bài và xem trước bài sau.

- HS đọc ghi nhớ.

- Theo dõi.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

...

Ngày soạn: 6/11/2021

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021

TOÁN