“vốn con người” trong doanh nghiệp

In document TÀI CHÍNH VĨ MÔ (Page 35-38)

người chưa tốt khơng hiệu quả thì nguồn vốn này khơng tác động tích cực mà lại làm giảm tăng trưởng.

Vốn con người là những kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm được người lao động tích luỹ được trong quá trình học tập, đào tạo và cuộc sống làm việc. Nguồn vốn này là một phần cấu thành tài sản quốc gia, nguồn lực quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, cần phải tăng cường cải thiện chỉ số

“vốn con người” trong doanh nghiệp nĩi riêng và tồn xã hội nĩi chung. Cải thiện chỉ số vốn con người là một trong những yêu cầu trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ở giai đoạn mới.

Ba kỹ năng để cải thiện chỉ số “vốn con người” trong doanh nghiệp Thứ nhất, kỹ năng cơng nghệ thơng tin

Cơng nghệ thơng tin đã tạo nên một xã hội tồn cầu, nơi mà mọi người cĩ thể tương tác và liên lạc với nhau một cách nhanh chĩng và hiệu quả. Ngày nay, cơng nghệ thơng tin dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, cĩ tỉ lệ đĩng gĩp cho tăng trưởng GDP đất nước ngày càng cao.

Hiện nay, cơng nghệ thơng tin cĩ vai trị vơ cùng lớn đối với doanh nghiệp nĩi riêng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay nếu muốn tồn tại và phát triển thì cần phải ưu tiên áp dụng cơng nghệ thơng tin vào các hoạt động vận hành và quản trị. Lý do đầu tiên của doanh nghiệp khi ứng dụng cơng nghệ đĩ chính bởi cơng nghệ giúp họ tạo dựng các mối quan hệ với đối tác dễ dàng hơn, hỗ trợ giúp doanh nghiệp hiểu rõ đối phương từ đĩ dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của họ và đưa ra các thỏa thuận cĩ lợi cho mình, tiết kiệm một khoản chi phí và lượng thời gian khá lớn cho cả đơi bên. Đây là một trong các biện pháp giúp tạo dựng hình ảnh tốt đẹp với các đối tác.

Mặt khác, ứng dụng cơng nghệ thơng tin giúp con người thực hiện cơng việc dễ dàng, nhanh chĩng hơn, giúp cải thiện chỉ số vốn của con người trong doanh nghiệp.

Song hiện nay, cơng nghệ thơng tin vẫn chưa thực sự phát triển, chưa được áp dụng nhiều vào doanh nghiệp, vì vậy cải thiện kỹ năng cơng nghệ thơng tin là tất yếu để cải thiện chỉ số vốn của con người.

Thứ hai, kỹ năng xã hội hành vi, nên đào tạo cho người lao động những kỹ năng mà máy tính khơng làm được, điều này cĩ ý nghĩa đặc biệt trong ngành dịch vụ.

Nhà tâm lý học Ba Lan Krytyna Skarzyska đã nĩi: "Sự Thành cơng của mỗi người chỉ cĩ 15 là dựa vào kỹ thuật chuyên ngành, cịn 85 là dựa vào những quan hệ giao tiếp và tài năng xử thế của người đĩ". Kinixti - Học giả Mỹ.

Để tồn tại và phát triển, với bất kỳ ai, việc cĩ cơng việc làm để đảm bảo sự tồn tại của cuộc sống là vơ cùng quan trọng. Vì vậy, người lao động khơng chỉ nâng cao tay nghề làm việc mà cịn phải nâng cao kỹ năng xã hội hành vi. Nếu bạn muốn làm

nghề nào thì sẽ cĩ tổ chức đứng ra sẽ đào tạo cho bạn kỹ năng để làm nghề đĩ, nhưng để đảm bảo cho vận hành nghề thành cơng thì ngồi kỹ năng nghề được đào tạo, cho dù bạn rất giỏi thì cũng chỉ đảm bảo 15 cho sự thành cơng, cịn 85 cịn lại là những kỹ năng khác bổ trợ, đĩ là những kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo bản thân.

Sự thật là rất nhiều người đi học nghề và rất giỏi nghề nhưng khơng để ý tới những kỹ năng lãnh đạo bản thân nên vẫn khĩ cĩ việc làm tốt và ổn định. Cĩ rất nhiều người rất giỏi nghề tuy học vấn của họ khơng cao, nhưng sự trải nghiệm và những kinh nghiệm làm việc của họ rất tốt, rất chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ eo hẹp trong phạm vi cá nhân. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần nâng cao kỹ năng sống của bản thân, kỹ năng làm việc của cá nhân trong tổ chức lên tầm chuyên nghiệp hơn để phù hợp vào mọi hồn cảnh gia đình, tổ chức, cộng đồng xã hội và hịa nhập quốc tế.

Thứ ba, kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề

Trong thời đại khoa học phát triển như vũ bão, chủ doanh nghiệp khơng đơn thuần chỉ cần một nhân viên biết răm rắp nghe lời mà trong họ luơn luơn mong muốn nhìn thấy ở mỗi nhân viên của mình là một người khơng chỉ cĩ kiến thức về chuyên mơn mà điều quan trọng là họ cĩ khả năng tư duy, qua những sáng kiến khơng ngừng thay đổi. Thực tế trong mỗi chúng ta, ai cũng tiềm ẩn khả năng tư duy sáng tạo, nhưng cĩ thể chính bản thân mình khơng nhận ra điều đĩ. Nếu làm việc cĩ phương pháp, cơng việc của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn và điều quan trọng sẽ hiệu quả hơn nữa. Đĩ là lí do tại sao người lao động khơng ngừng cải thiện kỹ năng sáng tạo.

Một kỹ năng vơ cùng quan trọng nữa chính là kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là kỹ năng cơ bản, cần thiết khơng chỉ trong cơng việc mà cịn trong cuộc sống hàng ngày. Ngày nay, sự phát triển của khoa học quá nhanh, mơi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và nhu cầu của khách hàng càng phức tạp, thì vấn đề xuất hiện càng nhiều cho cơng ty và từng quản lý, nhân viên. Nếu nhân viên cĩ kỹ năng giải quyết vấn đề kém thì khách hàng sẽ phàn nàn, cơng ty mất doanh số, cơng ty sẽ khơng tồn tại và phát triển. Vì vậy, kỹ năng giải quyết vấn đề rất cần thiết cho từng vị trí cơng việc, và kỹ năng này phải nâng cao càng lúc càng tốt để đảm bảo chất lượng vận hành của cơng ty càng ngày càng tốt hơn. Trong thực tế, làm thế nào bạn hiểu và giải quyết vấn đề đĩ chính là chìa khĩa để thành cơng. Vì vậy, ngày nay sáng tạo, giải quyết vấn đề chính là kỹ năng quan trọng để cải thiện chỉ số vốn của con người trong doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo:

https://enternews.vn/?fbclid=IwAR1omGesBB3MNVT5bYRxFlnECxUlEISoc1xiW2s75y xATO9vcmefKDf-pb4

https://giaiphapdaotaovnnp.edu.vn/day-ky-nang-mem/day-ky-nang-lam-viec-hieu-qua/su-can-thiet-de-sang-tao

https://enternews.vn/chi-so-von-con-nguoi-157611.html

Nâng cao tính hiệu quả trong quản lý

In document TÀI CHÍNH VĨ MÔ (Page 35-38)