• Không có kết quả nào được tìm thấy

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3 ( Nghị luận văn học)

GV sửa chữa một số lỗi trong bài viết của HS

Tiết 34-35. VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3 ( Nghị luận văn học)

+ Nhóm 3: Thơ hiện đại khác thơ thời trung đại như thế nào? Nêu dẫn chứng và phân tích dẫn chứng cụ thể

- GV hướng dẫn các nhóm thống nhất ý kiến.

* Hoạt động

GV hướng dẫn tổng kết và luyện tập.

HS đọc ghi nhớ SGK.

Hoạt động 3: Hoạt động thực hành Luyện tập : Trao đổi cặp.

- Kết cấu tác phẩm:

chương hồ.i

- Kết thúc tác phẩm: Có hậu.

- Lời văn biền ngẫu.

trung đại

Thơ trung đại Thơ hiện đại Mang đầy đủ những

đặc điểm thi pháp VH trung đại.

- Phá bỏ các quy phạm chặt chẽ.

- Thoát khỏi hệ thống ước lệ mang tính phi ngã.

- Lí luận phê bình.

- Ngôn ngữ, cách thể hiện, diễn đạt, trình bày.

+ Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm, lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, qui phạm nghiêm ngặt của VHTĐ.

 Kế thừa tinh hoa của truyền thống văn học trước đó.

- Mở ra một thời kì VH mới: Thời kì VH hiện đại.

III. Tổng kết Ghi nhớ SGK.

IV. Luyện tập

- Vì sao VHVN ba mươi năm đầu thế kỷ

XX( 1900-1930) là văn học giai đoạn giao thời?

+ Có những đổi mới nhất định: Chữ viết( Quốc ngữ) thể loại mới( Tiểu thuyết, truyện ngắn) thơ ca phát triển( cái tôi cá nhân)- Tán Đà, người gạch nối giữa hai thế kỷ.

 Tuy nhiên còn nhiều hạn chế: ảnh hưởng rơi rớt của cái cũ, thể loại chưa đạt chuẩn mực nghệ thuật cao. Nội dung tư tưởng đổi mới nhưng hình thức thơ còn quen thuộc (thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú đường luật…Bình mới rượu cũ)

Hoạt động 5: Hoạt động bổ sung

4. Củng cố: Hệ thống kiến thức vừa học, nhấn mạnh trọng tâm bài học.

5. Dặn dò: Tự ôn tập theo hướng dẫn. Chuẩn bị : Viết bài làm văn số 3.

Ngày soạn : 14/10/2017 Ngày dạy:

Tiết 34-35. VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3

A. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ kiến thức một số lớp 11 vào gần cuối HKI.

- Đề hướng vào một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn HS mới được học ở lớp 11, với mục đích kiểm tra năng lực tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.

Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh theo các chuẩn sau:

Làm văn:

+ Nắm vững cách làm một bài văn NLVH; nhất là biết vận dụng hai thao tác đã học (phân tích và so sánh) để làm sáng rõ vấn đề.

+ Hiểu và phân tích được phẩm chất mộc mạc, chất phác của người nông dân Cần Giuộc + Phân tích được những chuyển biến về tư tưởng, tình cảm, thái độ, hành động của người nông dân nghĩa sĩ khi có giặc ngoại xâm đến; thông qua đó mà làm rõ được bức tượng đài bất tử về tập thể nông dân anh hùng, đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc.

B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA Hình thức : tự luận.

Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm trong 90 phút.

C. THIẾT LẬP MA TRẬN

MA TRẬN ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 3 Mức độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng

Thấp Cao

Làm văn Vận dụng kiến thức

đọc hiểu văn bản văn học và kỹ năng tạo lập văn bản để viết bài văn nghị luận văn học.

(Phân tích kết hợp so sánh để làm nổi rõ vẻ đẹp hình tượng người nông dân…)

Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:

1 10 100%

1 10 100%

Tổng số câu:

Tổng số điểm Tỷ lệ:

1 10 100%

1 10 100%

D. BIÊN SOẠN ĐỀ

ĐỀ BÀI LÀM VĂN SỐ 3- MÔN NGỮ VĂN 11- CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian : 90 phút

Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong

Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn của Nguyễn Đình Chiểu.

Đình Chiểu.

---Hết---E. HƯỚNG DẪN CHẤM

1. Yêu cầu kĩ năng

Hiểu đề, biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề. Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Hành văn trôi chảy. Văn viết có cảm xúc. Không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, chính tả.

2. Yêu cầu về kiến thức

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải làm nổi bật được những ý cơ bản. Sau đây là một số gợi ý:

- Phẩm chất mộc mạc, chất phác của người nông dân Cần Giuộc.

- Những chuyển biến về tư tưởng, tình cảm, thái độ của người nông dân nghĩa sĩ khi có giặc ngoại xâm đến.

- Vẻ đẹp hình tượng người nông dân áo vải trong trận đánh giáp mặt với kẻ thù (trang phục, vũ khí thô sơ nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, sôi nổi, hào hứng, sẵn sàng hi sinh).

- Thông qua đó mà làm nổi bật được bức tượng đài bất tử về tập thể người nông dân anh hùng, đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc.

Nội dung đánh giá

Mức độ kết quả cần đạt

Giỏi Khá TB Yếu Kém

Tiêu chí :

- Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc và sáng tạo; có thể còn một vài sai sót về chính tả, dùng từ.

- Phân tích làm nổi

Tiêu chí:

- Bố cục rõ ràng, lập luận tương đối chặt chẽ; còn mắc một số lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Phân tích làm nổi bật được bức tượng

Tiêu chí:

- Bố cục, lập luận chưa rõ ràng, mắc nhiều lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Phân tích được bức tượng

Tiêu chí:

- Mắc lỗi bố cục, lập luận, rất nhiều lỗi về diễn đạt.

- Chưa hiểu vấn đề, diễn đạt không rõ ý, chưa phân

Tiêu chí:

Không làm hoặc hoàn toàn lạc đề.

bật được bức tượng đài bất tử về tập thể người nông dân anh hùng trong TP.

Điểm: 8 – 10

đài bất tử về tập thể người nông dân anh hùng trong tác phẩm nhưng chưa sâu.

Điểm: 6,5– 7,75

đài bất tử về tập thể người nông dân anh hùng trong TP nhưng chưa sâu, còn mắc lỗi về chính tả, diễn đạt.

Điểm: 5 – 6,25

tích được bức tượng đài bất tử về tập thể người nông dân anh hùng trong TP.

Điểm: 3,5 -4,75

Điểm: 0-3,25

Ngày soạn : 16/10/2017 Ngày dạy:

Tiết 36-37-38. Đọc văn . HAI ĐỨA TRẺ