LUYỆN VIẾT ĐOẠN 2 - TUẦN 19 - BÀI 2 MÙA NƯỚC NỔI

Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Tiết 5

(3)

Cái nón ô (dù) mũ, khăn áo mưa quạt điện quạt giấy

(4)

Chọn 1 - 2 đồ vật yêu thích và nói về đặc điểm, công dụng của chúng.

(5)

Nón có hình chóp được dùng để che mưa, che nắng; mũ

được đan bằng len dùng để đội đầu vào mùa lạnh;…

(6)
(7)

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n

c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại