Chính tả 2 - Tuần 26 - NV Sông Hương

Download (0)

Full text

(1)

* Viết bảng:

- say sưa

- ngớ ngẩn

(2)
(3)

Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp của sông Hương vào những thời điểm nào?

Vào mùa hè và những đêm trăng sáng sông Hương đổi màu như thế nào?

Đoạn văn gồm bao nhiêu câu?

Và trong đoạn văn có những từ nào được viết hoa?

Vì sao?

(4)

LUYỆN VIẾT

TỪ KHÓ

Hương Giang sông Hương

phượng vĩ đỏ rực

dải lụa

dát vàng

(5)
(6)

Bài tập:

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(giải, dải, rải) : ……… thưởng, ……. rác, ... núi

(giành, dành, rành) : …… mạch, để …… , tranh …….

giải rải dải

giành rành dành

(7)

Bài tập:

3. Tìm các tiếng:

a) Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau:

- Trái với hay:

- Tờ mỏng, dùng để viết chữ lên:

Dở

Giấy

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in