LTVC 2- Tuần 30 - Từ ngữ về Bác Hồ

17  Download (0)

Full text

(1)

1. Hãy kể tên các bộ phận của cây ăn quả.

2.Đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì?

(2)

BÁC HỒ KÍNH YÊU

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Bài 1(104). Tìm những từ ngữ:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Từ ngữ về Bác Hồ

M: thương yêu,……,………

M:biết ơn,……,………

Thảo luận nhóm 4

(9)

a)Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b)Từ ngữ nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ.

M: thương yêu M:biết ơn yêu, thương, yêu thương,

quý, yêu quý, quý mến,

quan tâm, chăm sóc, chăm chút, chăm lo...

kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương, biết ơn, thương yêu…

Bài 1(104). Tìm những từ ngữ:

(10)

Bài 2(104). Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1

a)Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b)Từ ngữ nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ.

M: yêu thương

yêu, thương, thương yêu, quý, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm chút, chăm lo...

M: biết ơn

kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ

thương thương yêu....

- Bác Hồ rất yêu thương các cháu thiếu nhi.

- Chúng em luôn nhớ ơn và kính yêu Bác Hồ.

(11)

Bài 3(104).Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.

1 2 3

(12)

1

Đặt câu:

Đặt câu:

- Các bạn thiếu nhi xếp

hàng vào thăm lăng Bác.

(13)

2 Đặt câu:

Đặt câu:

- Các bạn thiếu nhi

dâng những đóa hoa

tươi thắm trước tượng

đài của Bác.

(14)

3

Đặt câu:

Đặt câu:

- Các bạn thiếu nhi

tham gia Tết trồng cây

nhớ ơn Bác.

(15)

Bài 3:

- Các bạn thiếu nhi dâng những đóa hoa tươi thắm trước tượng đài của Bác.

- Các bạn thiếu nhi tham gia Tết trồng cây nhớ ơn Bác.

- Các bạn thiếu nhi xếp hàng vào thăm lăng Bác.

(16)

L Ă N G

T P T H D Ụ C

B Ạ C P H Ơ

T R Ồ N G C Â Y R Â M B T

C Á

C H Ò M R Â U H O A H U

H C H Í M I N H T H Ư Ơ N

H G

N

3 4 5 6 7 8 9 10

2 1

3 4 5 6 7 8 9 10

2 1

3. Từ gồm 8 chữ cái:

Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh………….. nhi đồng.

4. Từ gồm 6 chữ cái:

Từ tả mái tóc của Bác Hồ trong bài hát "Em mơ gặp Bác Hồ".

5. Từ gồm 8 chữ cái:

Mùa xuân là tết ...

7. Từ gồm 2 chữ cái:

Đây là loài vật sống dưới nước được Bác yêu quý và chăm sóc hàng ngày.

10. Từ gồm 9 chữ cái:

Tên một thành phố lớn ở miền Nam được mang tên Bác.

N H

Ơ N B Á C H

9. Từ gồm 6 chữ cái:

Tên một loài hoa có màu trắng mà Bác rất thích có trong câu chuyện " Búp sen xanh" mà cô đã kể cho các con nghe.

8. Từ gồm 7 chữ cái:

Đêm nay bên bến Ô Lâu

Cháu ngồi cháu nhớ ………Bác Hồ.

6. Từ gồm 6 chữ cái:

Đây là một loài cây được trồng ở hai bên đường đi trước cổng vào nhà Bác, có hoa màu đỏ.

1. Từ gồm 4 chữ cái:

Nơi lưu giữ và bảo vệ thi hài của Bác Hồ.

2. Từ gồm 9 chữ cái:

Đây là thói quen thường ngày của Bác vào mỗi buổi sáng?

(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in