Phạm Thùy Dương - Lớp 2 - Bài 45: Luyện tập chung (tiết 1)

Văn bản

(1)
(2)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 45

LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 1

(3)

FeistyForwarders_0968120672

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết được ý nghĩa của phép nhân.

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân.

- Thực hiện được phép nhân và phép chia.

(4)

Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm

2022 Toán

Luyện tập chung (tiết 1)

Trang

(5)

FeistyForwarders_0968120672

1 Tìm phép nhân thích hợp.

5 4 = 20

6 3 = 18

3 5 = 15

4 3 = 12

(6)

2 Tính nhẩm.

= 8

= 16

= 14

= 18

= 15

= 25

= 30

= 40

= 6

= 8

= 9

= 7

= 3

= 4

= 6

= 9

(7)

FeistyForwarders_0968120672

3 Trong trò chơi Ô ăn quan, mỗi ô có 5 viên sỏi.

Hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi?

Bài giải

10 ô như vậy có tất cả số viên sỏi là:

5 10 = 50 (viên)

Đáp số: 50 viên sỏi.

(8)

4 Số ?

a)

b)

c)

5 15

20 4

10 2

(9)

FeistyForwarders_0968120672

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now