Bài 10. Trang trí đối xứng qua trục | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN PHÁN

Giáo viên : Nguyễn Mộng Cầm

Mỹ thuật:

LỚP 5

(2)
(3)

Các em hãy quan sát hình 1, hình 2 và cho biết hình vẽ nào đẹp hơn? V× sao?

Hình 1 Hình 2

(4)
(5)

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm Bài 10: Vẽ trang trí 2018

Trang trí đối xứng qua trục

Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét:

Mĩ thuật

Hình 1 Hình 2 Hình 3

1.Hình 1, 2, 3 trên trang trí hình gì, màu sắc ra sao

2. Hoạ tiết trên chia làm mấy trục ?

(6)

Họa tiết đối xứng là họa tiết có các phần được chia qua các trục đối xứng bằng nhau và giống nhau

Họa tiết đối xứng là họa tiết có các phần được chia qua các trục đối xứng bằng nhau và giống nhau

Mĩ thuật Bài 10: Vẽ trang trí

Trang trí đối xứng qua trục Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm

2018

(7)

Bước 1: Vẽ khung hình cân đối với khổ giấy.

Bước 2: Kẻ các trục đối xứng Bước 3: Vẽ nét chi tiết.

Bước 4: Vẽ màu theo ý thích, có đậm, có nhạt

.

Lưu ý: Khi tô màu những phần họa tiết giống nhau thì phải tô màu giống nhau.

Mĩ thuật Bài 10: Vẽ trang trí

Trang trí đối xứng qua trục Hoạt động 2. Hướng dẫn cách vẽ:

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm

2018

(8)

1 2

3 4

Các bước vẽ họa tiết đối xứng qua trục

Mĩ thuật Bài 10: Vẽ trang trí

Trang trí đối xứng qua trục Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm

2018

Bước 1: Vẽ khung hình cân đối với khổ giấy.

Bước 2: Kẻ các trục đối Bước 3: Vẽ nét chi xứng

tiết.

Bước 4: Vẽ màu theo ý thích, có đậm, có nhạt

(9)

Hình3:

* Bố cục bài vẽ: Hình nào có bố cục hợp lí và cân đối nhất?

Hình1:

Hình 4:

Hình 2

Vẽ nhỏ qúa Vẽ to quá.

Vẽ lệch qua bên Vẽ chính giữa, hài hòa, cân đối so với khung hình

(10)

BÀI CỦA HỌC SINH NĂM TRƯỚC

(11)
(12)

Chọn một trong các hoạ tiết dưới đây (hoặc tự chọn hoạ tiết tự do khác) thực hành vẽ vào vở hoặc giấy A4.

Mĩ thuật Bài 10: Vẽ trang trí

Trang trí đối xứng qua trục Hoạt động 3: Thực hành:

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm

2018

(13)

(14)

Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá:

Nhận xét về

-Các phần họa tiết trang trí có giống nhau hay không ? -Họa tiết phù hợp với hình mảng chưa?

-Tô màu phù hợp chưa?

Mĩ thuật Bài 10: Vẽ trang trí

Trang trí đối xứng qua trục

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018

(15)

Xin chào tạm biệt !

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now