• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề kiểm tra học kì I môn Sử 7 năm học 2017-2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề kiểm tra học kì I môn Sử 7 năm học 2017-2018"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Phòng GD huyện Yên Lạc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Trường THCS TT Yên Lạc

Môn: Lịch sử 7 ( 45’)

MA TRẬN Nội

dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng

Trắc nghiệm

Tự luận Trắc nghiệm

Tự luận Trắc nghi ệm

Tự luận Lịch

sử thế giới trung

đại

- Thời gian hình thành của nhà nước Pk TQ - Quá trình thành lập vương quốc Lan Xang - Thành tựu văn hóa của ÂD - Thời gian diễn ra phong trào văn hóa phục hưng

Số câu: 1 Điểm: 2 đ

Số câu: 1 Điểm: 2 đ Nước

Đại Việt thời

Các sự kiện lịch

sử tiêu biểu thời

Những sáng tạo

của nhà Lý trong

cuộc kháng

chiến chống

(2)

Tống Số câu: 1

Điểm: 1 đ

Số câu: 1 Điểm: 3đ

Số câu: 2 Điểm: 4` đ Nước

Đại Việt thời Trần

- Nguyên nhân thắng lợi

và ý nghĩa của

3 lần chống Mông Nguyên.

Số câu: 1 Điểm:4 đ

Số câu: 1 Điểm: 4 đ Số

câu: 4 Điểm:

1 đ

Số câu: 2 Điểm:3 đ

Số câu: 2 Điểm:7 đ

Số câu: 4 Điểm:10 đ

.

II. ĐỀ BÀI:

A.Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1: Chọn đáp án đúng.

1. Nhà nước phong kiến Trung Quốc đã được hình thành từ khi nào:

A. Thế kỉ III B. Thế kỉ III TCN C. Thế kỉ II TCN 2. Thế kỉ XIII, bộ phận người Thái di cư đến đất Lào, gọi là:

A. Người Lào Thơng B. Người Lào Lùm C. Người Thái 3. Chữ Phạn là chữ viết do đất nước nào sáng tạo ra:

A. Ấn Độ B. Trung Quốc C. Lan- xang

4. Phong trào đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản Châu Âu chống lại XH phong kiến diễn ra trong suốt:

A. 1 thế kỉ B. 2 thế kỉ C. 4 thế kỉ Câu 2: Hoàn thành bảng niên biểu sau.

Thời gian Sự kiện

1009 1010 1054 1070

(3)

1076 B.Tự luận:

Câu 3: Trình bày những nét sáng tạo, độc đáo của Nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống Tống?

Câu 4: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ( 1258- 1288)?

III. ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM A. Trắc nghiệm khách quan:( 3 đ)

Câu 1: Chọn đáp án đúng.(2 đ)

Câu 1 2 3 4

Đáp án B B A C

Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm.( 1 đ)

Thời gian Sự kiện

1009 Nhà Lý được thành lập

1010 Dời đô về Đại la( Thăng Long)

1054 Đổi tên nước là Đại Việt và xây dựng bộ máy nhà nước

1070 Xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử

1076 Xây dựng Quốc tử Giám

B.Tự luận:

Câu 1( 3 đ)

- Nhà Lý đã chủ động tấn công để phòng vệ

- Tổ chức chuẩn bị chu đáo để đón đánh địch: Xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt, mai phục ở Đông Kênh

- Sau khi đánh quân Tống thua đau, nhà Lý chủ động đề nghị giảng hòa nhằm tránh cho dân ta khỏi cuộc chiến tranh lớn hơn.

Câu 2(4 đ)

a. Nguyên nhân thắng lợi( 2 đ)

- Nhân dân ta có lòng yêu nước tha thiết và có quyết tâm đánh giặc.

- Nhà Trần có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến và luôn quan tâm, chăm lo sức dân.

- Quý tộc, binh lính nhà Trần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm đánh giặc với những tấm gương tiêu biểu như: Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật…mà tiêu biểu nhất là Trần Quốc Tuấn.

- Nhà Trần có chiến lược, sách lược đánh giặc đúng đắn.

(4)

b. Ý nghĩa lịch sử(2 đ)

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên.

- Bảo vệ được độc lập, chủ quyền của Đại Việt.

- Góp phần xây dựng lòng tự hào và tinh thần tự chủ của nhân dân ta.

- Để lại những bài học lịch sử quý giá cho muôn đời sau như bàu học dựa vào sức dân...

- Bồi đắp thêm truyền thống quân sự Việt Nam.

- Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Mông- Nguyên đến các nước khác.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Số thập phân gồm có: năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết

Vì sao nói cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới?. Câu

Tính khối lượng kết tủa tạo

Câu 1: Biến động lịch sử nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của văn hóa thế giới buổi đầu thời cận đại (thế kỉ XVI - XVIII).. Các cuộc cách mạng tư sản

Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu: “Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày

Trần Thánh Tông (Trần Hoàng) Câu 27: Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh lịch sử như thế nào.. Nội bộ triều đình

Chữ Hin-đu Câu 6: Thứ tự theo thời gian tồn tại các triều đại phong kiến Trung Quốc đúng là :.. Đường, Tống, Nguyên Câu 7: Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền

385 ngày Câu 8: Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào.. Thiên niên kỷ

Em sẽ làm gì để góp phần nhỏ của mình vào việc bảo vệ môi trường không khí..

Bằng nghệ thuật đối, đảo, nhân hóa, chơi chữ nhà thơ đó gợi lên nỗi nhớ nước, thương nhà tha thiết, khắc khoải của người lữ khách đang xa nhà, xa quê, đó chính là tâm

- Thánh gióng bay về trời, không nhận bổng lộc của nhà vua, từ chối mọi phần thường, chiến công để lại cho nhân dân, - Gióng sinh ra cũng phi thương khi đi cũng

- Giai cấp tư sản đấu tranh chống lại tư tưởng lỗi thời của giai cấp phong kiến cùng giáo lí khắt khe của Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời, chủ trương khôi phục,

Câu hỏi trang 31 Lịch Sử lớp 7: Kể tên các thành tự tiêu biểu của nghệ thuật Trung Quốc thời phong kiến và nêu nhận xét của em về những thành tựu

Vận dụng kiến thức về UCLN, BCNN giải các bài toán

+ Cùng với sự phát triển kinh tế của khu vực, những giá trị văn hóa truyền thống, văn minh của các nước Đông Nam Á luôn trường tồn, thách thức thời gian và ngày càng

- “Phong trào văn hóa Phục hưng” là phong trào văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại trên cơ sở phục hồi những giá trị, thành tựu của nền văn minh Hy

- Văn minh Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; Văn tự, văn học; Kiến trúc, điêu khắc.. Hành trình phát triển của

+ Nội dung tư tưởng: Mong muốn xây dựng một xã hội không có chế độ tư hữu, không có áp bức bóc lột, nhân dân làm chủ các phương tiện sản xuất của mình. -

- Hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa dẫn đến việc cải tiến trong công cụ, phân công trong lao động và những bước chuyển mới trong xã hội nguyên thủy trên đất nước

Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm Đ 22. Không thuộc bài hát, hát không đúng giai điệu

- Phần Tập làm văn: Xác định được cách làm văn tự sự có kết hợp miêu tả và biểu cảm, văn thuyết minh, từ đó thực hành tạo lập văn bản.. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học

Kiến thức : Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh trọng tâm là: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX, nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X,

Kiến thức : Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về phần nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII trọng tâm là : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII,