Tiết 25. OTBH: Màu xanh quê hương - TĐN: TĐN số 7 | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

Phòng GD - ĐT Huyện Thanh Oai Trường Tiểu Phương Trung

Môn: Âm nhạc lớp 5/1

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Thành

(2)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2016

Khởi động giọng Đọc lên

Đọc xuống

(3)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012

Kiểm tra bài cũ

- Em hãy cho biết tên bài hát ? Dân ca ? đã học tuần trước.

- Em hãy trình bày bài hát ?

(4)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012

Âm nhạc

- Ôn bài hát: Màu xanh quê hương

TĐN số 7: Em tập lái ô tô

(5)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2016

Các bước tiến hành ôn bài hát

- Nghe lại bài hát 1 lần

(Bài hát mẫu âm nhạc lớp 5)

- Hát có nhạc đệm

(Đàn Organ)

- Hát kết hợp gõ đệm thanh phách

(Gõ phách và gõ nhịp)

- Hát kết hợp vận động

(Tập thể, đơn ca, tam ca và tốp ca)

(6)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2016 Nghe bài hát

Màu xanh quê hương

(7)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2016 Hát có nhạc đệm

Màu xanh quê hương

(8)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012 Hát kết hợp gõ đệm

Màu xanh quê hương

(9)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012 Hát kết hợp vận động

Màu xanh quê hương

(10)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012

Tập đọc nhạc số 7

- Luyện tập cao độ:

- Luyện tập tiết tấu:

(11)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012

- Trong bài có những hình nốt gì?

- Cao độ bao gồm những nốt nào?

(12)

TIẾT HỌC KẾT THÚC

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY

CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now