TẬP ĐỌC 3- TUẦN 24 - ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

12  Download (0)

Full text

(1)

V d gi ề ự

Môn : T p đ c - Lớp 3

(2)

Chương trình xiếc đặc sắc

(3)

Tìm hiểu bài:

Luyện đọc:

1-6; 50%; 10%;5180360

Rạp mới được tu bổ, thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi.

Đặc sắc, thoải mái, nhào lộn

Xiếc thú, ảo thuật, xiếc nhào lộn

(4)

Xiếc thú

Xiếc nhào lộn Ảo thuật

(5)

Tìm hiểu bài:

Luyện đọc:

1-6; 50%; 10%;5180360

Rạp mới được tu bổ, thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi.

Đặc sắc, thoải mái, nhào lộn

Xiếc thú, ảo thuật, xiếc nhào lộn

(6)

Tìm hiểu bài:

Luyện đọc:

1-6; 50%; 10%;5180360

Rạp mới được tu bổ, thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi.

Đặc sắc, thoải mái, nhào lộn

Xiếc thú, ảo thuật, xiếc nhào lộn

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Tìm hiểu bài:

Luyện đọc:

1-6; 50%; 10%;5180360

Rạp mới được tu bổ, thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái cho mọi lứa tuổi.

Đặc sắc, thoải mái, nhào lộn

Xiếc thú, ảo thuật, xiếc nhào lộn

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in