• Không có kết quả nào được tìm thấy

Kể chuyên 2 - Tuần 23- Bác sĩ Sói

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Kể chuyên 2 - Tuần 23- Bác sĩ Sói"

Copied!
14
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Bác sĩ Sói

1. Thấy Ngựa đang ăn cỏ, Sói thèm chảy dãi. Nó định xông đến ăn thịt Ngựa, nhưng lại sợ Ngựa chạy mất. Nó liền

kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác

lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ đội lên đầu. Xong, nó thong thả tiến về phía Ngựa.

(2)

2. Sói đến gần, Ngựa mới phát hiện ra. Biết là cuống lên thì chết, Ngựa bình tĩnh đợi xem Sói định làm gì.

Sói đến gần Ngựa, giả giọng hiền lành, bảo:

- Bên xóm mời ta sang khám bệnh.

Ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp cho.

(3)

Ngựa lễ phép:

- Cảm ơn bác sĩ. Cháu đau chân quá.

Ông làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu.

Sói đáp:

- Chà! Chà! Chữa làm phúc, tiền với nong gì. Đau thế nào? Lại đây ta xem.

- Đau ở chân sau ấy ạ. Nhờ ông xem giúp.

(4)

3. Sói rất mừng, rón rén tiến lại phía sau, định chọn miếng cắn sâu vào đùi

Ngựa cho Ngựa hết đường chạy.

Ngựa nhấc nhấc chân sau, giả vờ

rên rỉ. Thấy Sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một phát rất mạnh, làm

sói bật tung, ngã ngửa, bốn cẳng giơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra…

(5)

Tranh 1

?

Tranh 2

Tranh 3

Tranh 4

(6)

Ngựa đang gặm cỏ, Sói đang chảy dãi vì Tranh 1 vẽ cảnhgì ? thèm thịt ngựa.

HOẠT ĐỘNG 1: Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện

(7)

Ở tranh 2, Sói thay đổi hình dáng như thế nào ? Sói mặc áo khoác trắng, đội mũ thêu chữ thập đỏ, đeo ống nghe, đeo kính, giả làm bác sĩ.

(8)

Tranh 3 vẽ cảnh gì ?

Sói ngon ngọt dụ dỗ để khám bệnh cho Ngựa, mon men tiến lại gần Ngựa, Ngựa nhấc chân chuẩn bị đá.

(9)

Tranh 4 vẽ cảnh gì ?

Ngựa tung vó đá một cú trời giáng. Sói bật tung ngã ngửa, bốn cẳng giơ giữa trời, mũ văng ra…

(10)

Dựa vào tranh kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm.

(11)

Tiêu chí đánh giá:

a. Nội dung:

- Kể đủ ý, đúng trình tự.

b. Diễn đạt:

- Nói thành câu, dùng từ thích hợp.

- Biết kể bằng lời của mình.

c. Cách thể hiện:

- Giọng kể tự nhiên, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt.

(12)
(13)

Nêu cách thể hiện điệu bộ, giọng nói của từng vai ?

Trong câu chuyện : “ Bác sĩ Sói” có những nhân vật nào?

Người dẫn chuyện: (giọng) vui, pha chút hài hước.

Nhân vật: Ngựa (giọng) điềm tĩnh, giả bộ lễ phép, cầu khẩn.

Nhân vật: Sói (giọng) gian xảo nhưng giả bộ nhân từ.

HOẠT ĐỘNG 2: Phân vai dựng lại câu chuyện

(14)

Câu chuyện “ Bác sĩ Sói ” muốn khuyên chúng ta điều gì?

Ngựa nhanh trí trong việc tìm cách thoát khỏi sự nguy hiểm, xứng đáng được trân trọng, được ca ngợi. Còn những kẻ bất lương, tráo

trở, độc ác như Bác sĩ Sói mãi mãi bị mọi người ghét bỏ.

Ý nghĩa

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Qua bao nhiêu ngọn gió Gió xanh miền trung du Gió hồng vùng đất đỏ Gió đen hút đại ngàn Mấp mô triền núi đá.... Con mang về cho mẹ Ngọn gió của

Hổ mang bò lên núi... Hổ mang bò lên núi.. d) Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.. b) Một nghề cho chín còn hơn chín nghề... c) Bác bác trứng,

Sói tưởng đánh lừa được Ngựa, mon men lại phía sau Ngựa, lựa miếng đớp vào đùi Ngựa..

b, Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ , Sói thèm rỏ dãi.. c, Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười

mưu mẹo để xử lý mọi tình huống và không nên có tính gian xảo, lừa gạt

Sói định làm gì khi giả vờ khám chân cho Ngựa. Con hãy tả lại cảnh Sói bị

Đúng lúc Sói định vồ Ngựa Trắng thi Đại Bàng từ trên cao lao xuống bổ một nhát như trời giáng xuống giữa trán Sói, khiến Sói hoảng hồn chạy mất..

GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào 4 tranh minh họa 4 đoạn câu chuyện, kể lại toàn chuyện bằng lời kể của Ngựa Con.. Hướng dẫn HS kể chuyện theo lời

Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào.. Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như

Các em làm việc theo nhóm 4, kể trong nhóm từng đoạn câu chuyện theo tranh. Các em nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện

Caùc con quan saùt tranh vaø trao ñoåi theo caëp ñeå keå laïi caùc chi tieát cuûa töøng tranh.. Höôùng daãn keå chuyeän vaø tìm hieåu

+ Sói đã đóng giả làm bác sĩ đang đi khám bệnh để lừa Ngựa..?. Ngựa đã bình tĩnh

Chỉ phiền là mỗi lúc trời một tối, và thấp thoáng đâu đây đã lấp lánh những đốm sao.... Một cái gì từ trên cao giáng rất mạnh xuống giữa trán Sói làm

Chúng ta phải mạnh dạn đi đó đi đây để học hỏi, mở rộng tầm hiểu biết, để mau khôn lớn và tự tin hơn.. Chúng ta phải mạnh dạn đi đó đi đây để học hỏi, mở rộng tầm hiểu

Biết là cuống lên thì chết , Ngựa bình tĩnh đợi xem Sói giở trò gì. Sói đến gần Ngựa, giả giọng hiền

Soùi ñònh caén vaøo chaân cho Ngöïa heát chaïy, nhöng Ngöïa ñaõ kòp thôøi tung voù, ñaù cho Soùi moät cuù trôøi giaùng.. Baùc

sẵn sàng nên khi vừa thấy Sói cúi xuống đúng tầm, Ngựa liền tung một cú đá trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ giữa.. trời, kính vỡ

• Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ theo chữ thập đỏ chụp

• + Chọn tên là Lừa người lại bị người lừa vì tên này thể hiện nội dung chính của truyện. • + Chọn tên là Chú Ngựa thông minh vì câu

Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Bác sĩ Sói.... Kể chuyện

Muoán aên thòt Ngöïa, Soùi giaû laøm baùc só, ñeán gaàn Ngöïa, baûo : “Coù beänh, ta chöõa giuùp cho.” Ngöïa bieát möu cuûa Soùi, vôø nhôø Soùi khaùm

 Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nàoa.  Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như

Tuổi con là tuổi đi nhưng mẹ đừng buồn, dù đi xa cách rừng núi, sông biển, con cũng nhớ đường tìm về với mẹ... Chi tiết nào cho thấy cậu