Tập đọc 2- Tuần 19 - Thư Trung Thu

13  Download (0)

Full text

(1)
(2)

???

(3)
(4)

THƯ TRUNG THU

(5)

Luyện đọc Tìm hiểu bài

Năm, lắm, trả lời, làm việc

* Từ ngữ :

* Câu :

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh ? Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành

Để tham gia kháng chiến Để gìn giữ hoà bình

* Giọng đọc :

Vui vẻ, ấm áp, đầy tình thương

yêu

(6)

Luyện đọc Tìm hiểu bài

Năm, lắm, trả lời, làm việc

* Từ ngữ :

* Câu :

Lưu ý cách ngắt nhịp ở các câu:

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh Tính các cháu ngoan ngoãn, Mắt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành

Để tham gia kháng chiến Để gìn giữ hoà bình

* Giọng đọc :

Vui vẻ, ấm áp, đầy tình thương yêu

Trung thu

(7)
(8)
(9)

Luyện đọc Tìm hiểu bài

Năm, lắm, trả lời, làm việc

* Từ ngữ :

* Câu :

Lưu ý cách ngắt nhịp ở các câu:

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành

Để tham gia kháng chiến Để gìn giữ hoà bình

* Giọng đọc :

Vui vẻ, ấm áp, đầy tình thương yêu

Trung thu, thi đua,

kháng chiến, hoà bình

(10)

Luyện đọc Tìm hiểu bài

Năm, lắm, trả lời, làm việc

* Từ ngữ :

* Câu :

Lưu ý cách ngắt nhịp ở các câu:

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh Tính các cháu ngoan ngoãn, Mắt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành

Để tham gia kháng chiến Để gìn giữ hoà bình

* Giọng đọc :

Vui vẻ, ấm áp, đầy tình thương yêu

Trung thu, thi đua,

kháng chiến, hoà bình

Nội dung: Qua bài chúng ta

cảm nhận được tình yêu

thương của Bác Hồ đối với

thiếu nhi. Chúng em càng

kính yêu và nhớ lời Bác

khuyên.

(11)

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh ? Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tuỳ theo sức của mình, Để tham gia kháng chiến, Để gìn giữ hoà bình,

Các cháu hãy xứng đáng Cháu Bác Hồ Chí Minh.

Thư­­Trung­thu

(12)

Luyện đọc Tìm hiểu bài

Năm, lắm, trả lời, làm việc

* Từ ngữ :

* Câu :

Lưu ý cách ngắt nhịp ở các câu:

Ai yêu nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh

Tính các cháu ngoan ngoãn, Mắt các cháu xinh xinh.

Mong các cháu cố gắng Thi đua học và hành.

Để tham gia kháng chiến, Để gìn giữ hoà bình.

* Giọng đọc :

Vui vẻ, ấm áp, đầy tình thương yêu

Trung thu, thi đua,

kháng chiến, hoà bình

Nội dung: Qua bài chúng ta

cảm nhận được tình yêu

thương của Bác Hồ đối với

thiếu nhi. Chúng em càng

kính yêu và nhớ lời Bác

khuyên.

(13)

Chào tạm biệt

và hẹn gặp lại !

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in