Tuần 13 - Toán học - Lớp 2 - Bài 54 - 18

Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Ôn bài cũ:

Bài 1: Tính

Bài 2: Đặt tính rồi tính, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6 b) 34 và 8

84

9

44 7

75 37

64 6

58

34

8

26

(3)

54 – 18 = ?

6 3

* 4 không trừ được 8, ta lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

* 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

Vậy 54 – 18 = 36 1 85 4

(4)

Bài 1. Tính:

7 4 2 6

2 4 1 7

8 4

_ _ _ 3 9

4 8 7 4 5

Luyện tập

3 4 1 7

9 4 4 9

9 3

_ _ _ 7 5

1 7 4 5 1 8

(5)

Bài 2. Đặt tính rồi tính rồi tính hiệu, biết số bị

trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47 b) 64 và 28 7 4

4 7

_ _

2 7

6 4 2 8 3 6 Luyện tập

(6)

Bài 3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề–xi–mét ?

Tóm tắt:

Bài giải:

Mảnh vải màu tím dài là:

34 – 15 =19 (dm)

Đáp số: 19dm

Mảnh vải xanh :

34dm

Mảnh vải tím : 15dm

?dm

   

Luyện tập

(7)

Bài 4. Vẽ hình theo mẫu:

(8)

Trò chơi: Nối nhanh, nối đúng

44 -16

44 -16

34 - 15 34 - 15

54 - 17

54 - 17

64 - 39 64 - 39

25 25

37 37 28 28 19 19

Toán

Thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2011

54 - 18

(9)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại