TOÁN 3- TUÁN 24-LUYỆN TẬP VỀ CHỮ SỐ LA MÃ

19  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KHỞI ĐỘNG

(3)

Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào ?

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

BẮT ĐẦU

0505 0404 0303 0202 0101 0000

(4)

117

Chia số bốn chữ số cho số có một chữ số

(5)

6369 : 3 = ?

5959 5858 5757

BẮT ĐẦU

5656 5555 5454 5353 5252 5151 5050 4949 4848 4747 4646 4545 4444 4343 4242 4141 4040 3939 3838 3737 3636 3535 3434 3333 3232 3131 3030 2929 2828 2727 2626 2525 2424 2323 2222 2121 2020 1919 1818 1717 1616 1515 1414 1313 1212 1111 1010 0909 0808 0707 0606 0505 0404 0303 0202 0101 0000

(6)

6 369 3

6 * 6 chia 3 được 2, viết 2.

2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0.

0 3

* Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

3 0

6

6 * Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0.

0 9

9 * Hạ 9; 9 chia 3 được 3, viết 3.

3

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0. Viết 0.

0

6369 : 3 = 2123

Khi thực hiện phép chia số có 4 chữ số ta làm như thế nào ?

Chia từ trái sang phải từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất

(7)

Mỗi lần chia ta thực hiện qua 3 bước:

Bước 1: Chia

Bước 2:Nhân

Bước 3 : Trừ

(8)

1 2 7 6 4 1 2

3

* 12 chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Viết 0

0

7 7

* Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1

1

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3. Viết 3

3

6 6

* Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9.

9

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0.

Viết 0

0

1276 : 4 = 319

(9)

0 2 6369 3

306 09

0

1 3

2 0 9

12 7 6 4 73 6

0

1 3 12

So sánh hai phép chia vừa thực hiện có gì khác nhau ?

Ở phép chia thứ nhất bắt một chữ số, phép chia thứ hai bắt hai chữ số ở số bị chia

*Lưu ý : Lần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số. Rồi chia tiếp tục.

(10)

Mỗi lần chia ta thực hiện qua 3 bước:

Bước 1: Chia

Bước 2:Nhân

Bước 3 : Trừ

*Lưu ý : Lần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số. Rồi chia tiếp tục.

(11)

4862 2 3369 3 2896 4 2 3 1

08 06 0 2

0

4 03 1 23

06 0 9

0

1 09 7 4

06

1 2

(12)

Bài 2: Có 1648 gói bánh chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

(13)

Bài giải

Mỗi thùng có số gói bánh là:

1648 : 4 = 412 (gói bánh)

Tóm tắt:

4 thùng : 1648 gói bánh 1 thùng : …gói bánh ?

Bài 2:

Đáp số: 412 gói bánh

Số gói bánh mỗi thùng có là:

(14)

Tìm X

a) X x 2 = 1846

b) 3 x X = 1578 X = 923

X = 1846 : 2

X = 526

X = 1578 : 3

(15)

Mỗi lần chia ta thực hiện qua 3 bước:

Bước 1: Chia

Bước 2:Nhân

Bước 3 : Trừ

Lưu ý: Chia từ trái sang phải từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất

(16)
(17)

Câu 1:Khi thực hiện phép chia số có có bốn chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện qua mấy bước?

. a. Hai bước b. Ba bước

1515 1414 1313

BẮT ĐẦU

1212 1111 1010 0909 0808 0707 0606 0505 0404 0303 0202 0101 0000

c. Bốn bước b. Ba bước

(18)

a. 2305 b. 2315

c. 2205

Câu 2:Chọn kết quả đúng.

Kết quả của phép chia 6915 : 3

là: BẮT ĐẦU

3030 2929 2828 2727 2626 2525 2424 2323 2222 2121 2020 1919 1818 1717 1616 1515 1414 1313 1212 1111 1010 0909 0808 0707 0606 0505 0404 0303 0202 0101 0000

a. 2305

(19)

a.325 b.315 c.515

Câu 3:Chọn kết quả đúng.

Kết quả của phép chia 1575 : 5 là:

BẮT ĐẦU

3030 2929 2828 2727 2626 2525 2424 2323 2222 2121 2020 1919 1818 1717 1616 1515 1414 1313 1212 1111 1010 0909 0808 0707 0606 0505 0404 0303 0202 0101 0000

b.315

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in