KỂ CHUYỆN 4-TUẦN 32-KHÁT VỌNG SỐNG

20  Download (0)

Full text

(1)

Kể chuyện

Kể chuyện

(2)

Giắc Lơn - đơn

(3)
(4)

Hình 1 Giôn bị bỏ rơi giữa lúc bị thương

(5)

Cả Giôn và Bin đều mệt mỏi lê bước đi đâu?

Giôn trượt chân ngã ,thốt lên tiếng kêu thế nào ?

Lúc đó Bin làm gì ?

(6)

Hình 2 Suốt một tuần anh chỉ ăn cỏ dại và vài con cá nhỏ

(7)

Giôn nén đau trèo đi đâu?

Dọc đường đi ,Giôn đã ăn gì để chống lại cái đói đang cào xé ruột anh ?

(8)

Hình 3 Một lần anh bị gấu tấn công

(9)

Một ngày kia ,đang lê bước đi, vì sao Giôn bỗng nhảy lùi lại ?

Giôn đã nhớ lại điều gì khi định chĩa súng bắn con gấu ?

Bằng cách nào anh đã làm cho con gấu phải từ bỏ ý định tấn công ?

Cuối cùng anh vượt qua nguy hiểm như thế nào ?

(10)

Hình 4 Một con sói cũng đói lã như anh theo sát anh từng bước.

(11)

Vào một ngày,Giôn đang kiệt sức ,nằm bất động trên một mõm đá ,bỗng Giôn nhận thấy cái gì trên mặt biển ?

Đang lúc đó ,anh chợt nhận ra con vật nào đang lết theo anh?

Anh đã di chuyền về phía con tàu bằng cách nào?

(12)

Hình 5 Cuối cùng con sói phải chịu quy hàng.

(13)

Sau cơn ngất ,Giôn tỉnh lại bởi tiếng gì?

Con sói định làm gì anh ?

Anh đã làm gì để chiến thắng con vật tội nghiệp đó ?

(14)

Hình 6 Khát vọng sống của Giôn đã chiến thắng cái chết

(15)

Trên boong tàu , người ta thấy gì ?

Họ đã làm gì?

Giôn đã kể gì khi tỉnh lại ?

(16)

Em hãy kể lại toàn bộ câu

chuyện.

Em hãy kể lại toàn bộ câu

chuyện.

(17)
(18)

Chi tiết nào trong câu chuy n mà ệ em ân tượng nhât ?

Chi tiết nào trong câu chuy n mà ệ em ân tượng nhât ?

(19)

Ý nghĩa câu chuyện

Câu chuyện ca ngợi con người có khát vọng sống mãnh liệt, đã vượt qua đói khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.

Câu chuyện ca ngợi con người có khát vọng sống mãnh liệt, đã vượt qua đói khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.

(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in