Lop 2- TAP DOC -Tuan 8 TD Ban tay diu dang

Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Bàn tay dịu dàng

(4)

Bàn tay dịu dàng

Luyện đọc từ khó Tìm hiểu bài – nặng trĩu˜

– nỗi buồn˜ – vuốt ve

– âu yếm – thì thào – trìu mến

(5)

Bàn tay dịu dàng

Hướng dẫn ngắt câu:

Bà của An mới mất nên An xin nghỉ học mấy ngày liền.

Thế là chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, chẳng bao giờ An còn được bà âu yếm, vuốt ve…Hay quá đúng rồi!Hay quá đúng rồi!

(6)

Bàn tay dịu dàng

Vì sao thầy giáo có thái độ như thế?

a. Thầy biết An buồn vì thương nhớ bà quá mà không kịp làm bài tập chứ không

phải vì An lười biếng.

b. Thầy hiểu vì An bận chăm sóc bà ốm nên chưa kịp làm bài tập.

c. Vì thầy cảm thông với nỗi buồn và tấm Hay quá đúng rồi!

(7)

Figure

Updating...

References

Related subjects :