Khoa học 5 - Tuần 28 - Bài: Sự sinh sản của côn trùng - GV: Dương Minh Xuyến

Văn bản

(1)
(2)

SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG

(3)

Kiểm tra bài cũ

Chọn câu trả lời đúng:

1. Đa số loài vật được chia thành hai giống là:

A. Giống đực và giống cái.

B. Con trai và con gái.

C. Nam và nữ

2. Các loài vật đều sinh sản bằng cách:

A. Đẻ trứng.

B. Đẻ con.

C. Có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.

(4)

Khoa học Khoa học

S S ự sinh sản của côn trùng ự sinh sản của côn trùng

(5)

1. Tìm hiểu về bướm cải:

1 2

3 4 5

a) b) c)

a) b) a)

Trứng Sâu (ấu trùng) Nhộng Bướm

b)

(6)

Hình 1: Trứng (thường được đẻ vào đầu hè, sau 6-8 ngày, trứng nở thành sâu)

(7)

Hình 2a, 2b, 2c: Sâu (sâu ăn lá lớn dần cho đến khi da ngoài trở nên quá chật, chúng lột xác và lớp da mới hình thành. Khoảng 30 ngày sau, sâu ngừng ăn).

(8)

Hình 3: Nhộng (sâu leo lên tường,

hàng rào hay bậu cửa. Vỏ sâu nứt ra và chúng biến thành nhộng

(9)

Hình 4: Bướm ( trong vòng 2,3 tuần, một con bướm nhăn nheo chui ra

khỏi kén. Tiếp đến bướm xòa rộng đôi cánh cho khô rồi bay đi).

(10)

Mời các em xem đoạn phim

(11)

Hình 5: Bướm cải đẻ trứng vào lá rau cải, bắp cải hay súp lơ.

(12)

Quá trình sinh sản

Biện pháp tiêu diệt

1. Tìm hiểu về bướm cải:

Trứng sâu nhộng bướm Bắt sâu, diệt bướm, phun thuốc trừ sâu, …

(13)

Kết luận:

-Bướm cải thường đẻ trứng vào mặt dưới của lá rau cải. Trứng nở thành sâu. Sâu

ăn lá để lớn. Hình 2a, 2b, 2c cho thấy sâu càng lớn càng ăn nhiều lá rau gây thiệt hại nhất.

-Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra, trong trồng trọt người ta

thường áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm,...

(14)

2. Tìm hiểu về ruồi, gián:

(15)

2. Tìm hiểu về ruồi, gián:

Trứng Gián

Trứng

Dòi (ấu trùng) Nhộng Ruồi Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của ruồi và gián. Nêu sự giống và khác nhau trong chu trình sinh sản của ruồi và gián.

(16)

2. Tìm hiểu về ruồi, gián:

Trứng Gián

Trứng

Dòi (ấu trùng) Nhộng Ruồi Tên côn trùng Quá trình sinh sản

Gián Ruồi

Trứng gián con.

Trứng dòi nhộng ruồi.

(17)

2. Tìm hiểu về ruồi, gián:

So sánh chu trình sinh sản:

-Giống nhau - Khác nhau

Ruồi Gián

- Đẻ trứng

-Trứng nở ra dòi ( ấu trùng)

Dòi hóa nhộng. Nhộng nở ra ruồi.

- Đẻ trứng

-Trứng nở thành gián con mà không qua các giai đoạn trung gian.

Nơi đẻ trứng -Nơi có phân, rác thải, xác chết động vật,...

-Xó bếp, ngăn kéo, tủ bếp, tủ quần áo,...

Cách tiêu diệt -Giữ vệ sinh môi trường nhà ở, nhà vệ sinh,

chuồng trại chăn nuôi,...

- Phun thuốc diệt ruồi.

-Giữ vệ sinh môi trường nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, nơi để rác, tủ bếp, tủ quần áo,...

- Phun thuốc diệt gián

(18)

Kết luận

Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng.

Có những loài côn trùng nở ngay

thành con như gián. Nhưng cũng có loài côn trùng phải trải qua các giai đoạn trung gian mới nở thành con.

Biết được chu trình sinh sản của

chúng để chúng ta có biện pháp

tiêu diệt.

(19)

Hãy vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng mà em biết.

(20)

Tên côn trùng

Quá trình sinh sản Biện pháp tiêu diệt

Bướm cải

Gián

Ruồi

Trứng, sâu, nhộng bướm.

Trứng, gián con.

Trứng, dòi, nhộng, ruồi.

Bắt sâu, diệt bướm phun thuốc trừ sâu,…

Giữ vệ sinh môi trường hoặc phun thuốc diệt gián, … Giữ vệ sinh môi trường hoặc phun thuốc diệt ruồi, …

(21)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now