• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tiết 34. Ôn tập 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ - Ôn tập TĐN số 8 | Tiểu học Đặng Trần Côn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tiết 34. Ôn tập 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ - Ôn tập TĐN số 8 | Tiểu học Đặng Trần Côn"

Copied!
17
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)
(2)

Tuần 34 – Tiết 34

(3)

Khởi động giọng

Tuần 34 – Tiết 34

(4)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát: HÁT MỪNG

Dân ca Hrê (Tây Nguyên)

Đặt lời: Lê Toàn Hùng

(5)

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình

Nổi tiếng trống chiêng Đó đây chào mừng

Mừng Tây Nguyên mình

Đời sống ấm no

(6)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích

(7)
(8)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát: Màu xanh quê hương

Theo i u: Sa ri đ ệ – –ă ng Dân ca Khmer

t l i: Nam Anh

Đặ ờ

(9)

Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây đang lớn (Bay xa bay) xa theo ngàn lời ca trên khắp

dần xanh tốt nơi đây. Lung linh lung linh khi Mặt Trời miền sông núi quê ta. Bay cao bay cao lá cờ vàng

lên cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm. Rung rinh rung sao trong nắng hồng cơn gió lao xao. Xanh tươi xanh

rinh chào cây lá bên đường. Tung tăng tung tươi làng xóm quê mình. Ôi bao

yêu

tăng đàn em bé tới trường. Bay xa bay…

thương Tổ quốc thanh… …bình

Theo điệu Sa – ri – ăng Dân ca Khmer (Nam Bộ) Đặt lời mới: NAM ANH

MÀU XANH QUÊ HƯƠNG

(10)

Tuần 34 – Tiết 34

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(11)

ĐOẠN A

Câu 2 Câu 1

Câu 3

Câu 4

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(12)

ĐOẠN B

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(13)

ĐOẠN A

Câu 2 Câu 1

Câu 3

Câu 4

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(14)

ĐOẠN B

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(15)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ

Nhạc: LÊ MINH CHÂU

Lời: Phỏng thơ NGUYỄN MINH NGUYÊN

(16)

Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát.

Bè trầm hòa bè cao trong màn xanh lá dày.

Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà.

Lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết.

Lời ve ngân da diết, se sợi chỉ âm thanh.

Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh.

Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày.

Mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây.

Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.

Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.

Bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ

Nhạc: LÊ MINH CHÂU

Lời: Phỏng thơ NGUYỄN MINH NGUYÊN

(17)

Chúc các em chaăm ngoan, học giỏi, hát hay!

Chúc quý thầy cô mạnh khỏe.

Chúc quý thầy cô mạnh khỏe.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Kể tên những con vật, cây cối đặc trưng vào mùa hè.. Hoa

Em hãy trình bày bài hát “Niềm vui của em” ?... Tìm hiểu bài tập đọc nhạc

Là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau Là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong bản nhạc. được lặp đi lặp lại

núi rừng, tinh yêu nam nữ, cộng đồng,….Giai điệu mộc mạc, chân thành, giản dị và gần gũi với ngôn ngữ của dân tộc... *Dân ca Chăm ở Ninh Thuận,Bình

Ôn

Tập đọc nhạc “Em là bông hồng

- Giai điệu của bài hát hùng tráng, cấu trúc gọn gàng, chặt chẽ thể hiện ý chí quyết tâm của các chiến sĩ đánh đuổi.. quân

Nhận xét về

- Đọc chính xác giai điệu bài TĐN số 1. - Đọc chính xác giai điệu bài TĐN

[r]

Nguyễn Viết Xuân, Đào công sự, Nguyễn Viết Xuân, Đào công sự, Bài ca người lái xe,Tình em biển Bài ca người lái xe,Tình em biển cả, Chiều trên bến cảng, Đảng là

Dàn đồng ca mùa hạ Nhạc : LÊ MINH CHÂU. Lời : Phỏng thơ NGUYỄN

- Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng - Giới thiệu khuông nhạc và khóa son.. - Ôn tập bài hát Cùng múa hát

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o. vÒ dù giê vµ

Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà... Tre ngà bên lăng

Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh.. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá

Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh.. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI GIỜ HỌC ÂM

Em siêng năng gắng học hành ngày ngày, rồi mai sau đây sẽ nên người thành tài Dù cuộc đời nhịp thoi đưa, từng mùa hè từng cơn mưa em vẫn nhớ trường xưa.

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình.. Mừng Tây Nguyên mình Đời sống ấm

*Kèn Saxophone cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau,được sử dụng trong một số tác phẩm Giao hưởng vµ.. ®ãng vai trß quan träng trong các dàn

a.Hát đồng thanh: Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách,

- Hát kết hợp với các hình thức gõ đệm và vận động phụ họa. - Ghi nhớ khuông nhạc và