Tiết 34. Ôn tập 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ - Ôn tập TĐN số 8 | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)
(2)

Tuần 34 – Tiết 34

(3)

Khởi động giọng

Tuần 34 – Tiết 34

(4)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát: HÁT MỪNG

Dân ca Hrê (Tây Nguyên)

Đặt lời: Lê Toàn Hùng

(5)

Cùng múa hát nào Cùng cất tiếng ca Mừng đất nước ta Sống vui hòa bình

Nổi tiếng trống chiêng Đó đây chào mừng

Mừng Tây Nguyên mình

Đời sống ấm no

(6)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát: Tre ngà bên lăng Bác

Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích

(7)
(8)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát: Màu xanh quê hương

Theo i u: Sa ri đ ệ – –ă ng Dân ca Khmer

t l i: Nam Anh

Đặ ờ

(9)

Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây đang lớn (Bay xa bay) xa theo ngàn lời ca trên khắp

dần xanh tốt nơi đây. Lung linh lung linh khi Mặt Trời miền sông núi quê ta. Bay cao bay cao lá cờ vàng

lên cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm. Rung rinh rung sao trong nắng hồng cơn gió lao xao. Xanh tươi xanh

rinh chào cây lá bên đường. Tung tăng tung tươi làng xóm quê mình. Ôi bao

yêu

tăng đàn em bé tới trường. Bay xa bay…

thương Tổ quốc thanh… …bình

Theo điệu Sa – ri – ăng Dân ca Khmer (Nam Bộ) Đặt lời mới: NAM ANH

MÀU XANH QUÊ HƯƠNG

(10)

Tuần 34 – Tiết 34

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(11)

ĐOẠN A

Câu 2 Câu 1

Câu 3

Câu 4

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(12)

ĐOẠN B

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(13)

ĐOẠN A

Câu 2 Câu 1

Câu 3

Câu 4

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(14)

ĐOẠN B

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Bµi hát : Em vẫn nhớ trường xưa

Nhạc và lời : Thanh Sơn

(15)

Tuần 34 – Tiết 34

Bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ

Nhạc: LÊ MINH CHÂU

Lời: Phỏng thơ NGUYỄN MINH NGUYÊN

(16)

Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát.

Bè trầm hòa bè cao trong màn xanh lá dày.

Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà.

Lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết.

Lời ve ngân da diết, se sợi chỉ âm thanh.

Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh.

Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày.

Mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây.

Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.

Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.

Bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ

Nhạc: LÊ MINH CHÂU

Lời: Phỏng thơ NGUYỄN MINH NGUYÊN

(17)

Chúc các em chaăm ngoan, học giỏi, hát hay!

Chúc quý thầy cô mạnh khỏe.

Chúc quý thầy cô mạnh khỏe.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now