Bài: Bác sĩ Y-éc-xanh Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót

Văn bản

(1)

Tập đọc

Bác sĩ Y-éc xanh

Bác sĩ Y-éc xanh 1863-1943

(2)

Tập đọc

Luyện đọc

Từ ngữ

Tìm hiểu bài

- Y-éc-xanh

- vỡ vụn

- Y-éc-xanh - Ngưỡng mộ

- Dịch hạch

- Nơi góc biển chân trời - Nhiệt đới

Theo cao Linh Quân

- Toa hạng ba SGK/107

SGK/107

- Bí ẩn - vi trùng

-chân trời -toa

Bác sĩ Y-éc xanh

- Công dân

(3)

Tập đọc

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

1)Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-ec-xanh?

-Vì ngưỡng mộ, vì tò mò, bà muốn biết vì sao bác sĩ lại chọn nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu bệnh nhiệt đới.

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

(4)

Tập đọc

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

+Em thử đoán xem bà khách tưởng tượng nhà bác học Y-ec-xanh là người như thế nào?

-Bà tưởng tượng bác sĩ Y-ec-xanh là người ăn mặc sang trọng, dáng điệu quý phái

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

(5)

Tập đọc

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

2)Y-éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?

-Trong thực tế, ông mặc bộ quần áo ka-ki cũ không là ủi trông như người khách đi tàu ngồi toa hạng ba dành cho những người ít tiền. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm cho bà chú ý.

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

(6)

Tập đọc

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

3)Vì sao bà khách nghĩ Y-éc-xanh quên nước Pháp?

-Vì bà thấy Y-éc-xanh không có ý định trở về nước Pháp

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

(7)

Tập đọc

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

4)Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh?

-“ Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể sống mà không có Tổ quốc”

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

(8)

Tập đọc

Tìm hiểu bài:

Tìm hiểu bài:

5)Bác sĩ là người yêu nước nhưng ông vẫn quyết định ở lại Nha Trang, tại sao?

-Ông muốn ở lại giúp người dân Việt Nam đấu tranh chống bệnh tật.

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

-Ông nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, ở Nha Trang, ông mới có thực tế để nghiên cứu .

-Ông yêu mến phong cảnh và đất nước Việt Nam.

(9)

Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc- xanh theo lời của bà khách

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

Bà khách ao ước gặp bác sĩ Y-ec-xanh.

1 1

(10)

Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc- xanh theo lời của bà khách

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

Bà khách thấy Y-éc-xanh thật giản dị 2

(11)

Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc- xanh theo lời của bà khách

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

Cuộc trò chuyện giữa hai người 3

(12)

Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc- xanh theo lời của bà khách

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

4

Sự đồng cảm của bà khách với tính nhân hậu cao cả của bác sĩ Y-éc-xanh

(13)

Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc- xanh theo lời của bà khách

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

1 2 3 4

(14)

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân

Bác sĩ Y-éc xanh

(15)
(16)
(17)

*Bài văn ca ngợi lối sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc-xanh, ông luôn thể hiện tình cảm yêu

thương đồng loại, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Nhân dân Việt Nam ta vô cùng kính trọng ông và biết ơn ông.

Tập đọc

Theo Cao Linh Quân Bác sĩ Y-éc xanh

(18)
(19)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now