TOÁN 3- TUẦN 24-THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

T O A N 3

Kiểm tra bài cũ:

1125 x 3

Đặt tính rồi tính

3375 x 1125

3

1125 x 3 = 3375

4436 x 2218

2

2218 x 2 = 4436 2218 x 2

(3)

T O A N 3

2. Bài mới: Đặt tính và tính

1427 x 3 = ?

(4)

1427 x 3 = ?

x 1427

3 81 2

4

 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2.

 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8.

 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.

 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

Vậy : 1427 x 3 = 4281

(5)

Bài 1:

7405 7045

3276

4636 5268

Nối phép tính với kết quả đúng

x 2318 2

x 1092 3

x 1317 4

x 1409 5

(6)

Bài 2:

Chọn đáp án đúng b) 2319 x 4

6602 6642 6742 a) 1107 x 6

9276 9726 9246

d) 1218 x 5

7722 7642 7742 c) 1106 x 7

6090 6190 6080

(7)

Bài 3:

Một xe chở 1425kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở được bao nhiêu kg gạo?

(8)

Bài 3: Tĩm tắt

Mỗi xe: 1425 kg 3 xe : ? kg

Mỗi xe: 1425 kg 3 xe : ? kg

Bài giải

Số ki-lơ-gam gạo 3 xe chở được là:

1425 x 3 = 4265 ( kg)

Đáp số: 4265 kg

? ki-lô-gam gạo

(9)

Bài 4

:

B i gi ià B i gi ià

Tính chu vi mảnh đất hình vuông có cạnh là 1508m?

Chu vi hình vuông là:

1508 x 4 = 6032 (m)

Đáp số: 6032m

6132m 6032m 6023m

Chọn đáp án đúng

(10)

Củng cố - Dặn dò

Trò chơi: “Ai nhanh – ai đúng”

2222 m

Tính chu vi miếng đất hình vuông có cạnh là 2222m

a. 4444m b. 8888m c. 6666m

d. 6688m

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in