PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ

125  Tải về (0)

Văn bản

Trong quá trình làm đồ án, do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em không tránh khỏi những sai sót, mong thầy giúp đỡ để em hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của em và các thầy cô trong tập thể đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm luận văn này.

THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ

Nội dung của dự án cơ bản gồm 2 phần (được quy định tại điều 7 nghị định của chính phủ về quản lý dự án đầu tư trong xây dựng. Tính toán khối lượng xây dựng công trình, thiết bị để xác định tổng mức đầu tư và thời gian đã mất).

GIỚI THIỆU CHUNG

 • GIỚI THIỆU CHUNG
  • Tờn dự ỏn
  • Chủ đầu tư
  • Nguồn vốn
  • Tổng mức đầu tư
  • Kế hoạch đầu tư
 • CĂN CỨ PHÁP Lí KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
  • Căn cứ phỏp lý
 • MỤC TIấU, NHIỆM VỤ VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
  • Mục tiờu
  • Nhiệm vụ
  • Sự cần thiết đầu tư
 • ĐIỀU KIỆN CUẢ KHU VỰC XÂY DỰNG DỰ ÁN
  • Giới thiệu chung về điều kiện của tỉnh Thỏi Nguyờn
  • Giới thiệu về điều kiện nơi xõy dựng dự ỏn
 • TIấU CHUẨN,TÀI LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tỉnh Thới Nguyên khuyến khích các dự án đầu tư chế biến khoáng sản. Tỉnh Thới Nguyên kêu gọi đầu tư các dự án mở rộng khu du lịch.

QUY Mễ TIấU CHUẨN KỸ THUẬT

QUY Mễ ĐẦU TƯ CẤP HẠNG CỦA ĐƯỜNG

 • Dự bỏo lưu lượng vận tải
 • Cấp hạng kỹ thuật của tuyến đường
 • Tốc độ thiết kế

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIấU KỸ THUẬT THEO TCVN4054-05

 • Bảng cỏc chỉ tiờu kỹ thuật
 • Cỏc chỉ tiờu kỹ thuật theo cụng thức lý thuyết

Sự chồng chéo giữa hai đường cong đối diện phải đủ để phù hợp với chiều cao và đường cong chuyển tiếp. LA: là khoảng cách từ đầu xe đến trục sau của xe R: là bán kính đường cong nằm ngang.

THIẾT KẾ TUYẾN TRấN BèNH ĐỒ

VẠCH PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRấN BèNH ĐỒ

 • Tài liệu thiết kế
 • Hướng tuyến
 • Xỏc định cỏc yếu tố trờn tuyến

Tất cả các đường cong tuyến tính đều được thiết kế với đường cong chuyển tiếp clotoid (mặc dù không cần thiết phải thiết kế đường cong chuyển tiếp ở giai đoạn thiết kế cơ sở). Sau khi hoàn thành việc phân định, đường cong nằm trên đường kẻ trước.

TÍNH TOÁN THỦY VĂN XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ CỐNG

 • SỰ CẨN THIẾT LƯU í KHI THIẾT KẾ CễNG TRèNH THOÁT
 • XÁC ĐỊNH LƯU VỰC
 • THIẾT KẾ CỐNG THOÁT NƯỚC
 • TÍNH TOÁN THỦY VĂN
 • LỰA CHỌN KHẨU ĐỘ CỐNG

Trang: 42 Bước 3: Xác định lưu lượng thiết kế từ lưu vực qua cống. Hệ số lưu lượng xả lũ xác định theo bảng 9-7/178 (sách thiết kế kè III) phụ thuộc vào đặc điểm lớp phủ mặt lưu vực, lượng mưa ngày Hp và diện tích lưu vực F. AP: Mu dun Dòng chảy lớn nhất tương đối (có giả thiết = 1) xác định theo Phụ lục 13 (sổ thiết kế bến cảng hội tụ III) phụ thuộc vào thời gian tập trung nước trên mái dốc lưu vực s, lượng mưa và đặc điểm thủy văn, địa mạo của thung lũng.

Isd : Độ dốc lưu vực, phần nghìn bsd: Chiều dài trung bình của sườn lưu vực. Sau khi xả, nước chảy từ lưu vực đến quy trình (QmaxP ) từ cửa ngắt đã chọn. Sau khi tính lưu lượng từng cửa theo phụ lục 16 - T3 Condenser Line Plan - GSTS KH Nguyễn Xuân Trực - NXB GD 1998.

THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

ÁO ĐƯỜNG VÀ CÁC YấU CẦU THIẾT KẾ

TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

 • Cỏc thụng số tớnh toỏn
 • Nguyờn tắc cấu tạo
 • Phương ỏn đầu tư tập trung

Trang: 49 Eyc: Mô đun đàn hồi yêu cầu phụ thuộc vào tổng số trục Ntt và vào loại sàn của kết cấu trong đường thiết kế. Kết cấu lòng đường phải phù hợp với phương tiện cơ giới và thiết bị bảo trì đường bộ. Kết cấu mặt đường phải đủ cường độ, ổn định và khả năng chịu cắt tốt dưới tác dụng của tải trọng xe và tải trọng phía sau.

Vì vậy, đây cũng là kết cấu được chọn cho bài kiểm tra. Kết luận: Kết cấu được chọn đảm bảo trạng thái đàn hồi. Xác định ứng suất cắt chủ động do trọng lượng bản thân của các lớp kết cấu trên phần nhô trong móng cấp phối tự nhiên Tav.

THIẾT KẾ TRẮC DỌC ,TRẮC NGANG

 • NGUYấN TẮC, CƠ SỞ VÀ SỐ LIỆU THIẾT KẾ
  • Nguyờn tắc
  • Cơ sở thiết kế
  • Số liệu thiết kế
 • TRèNH TỰ THIẾT KẾ
 • THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ
 • BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG ĐỨNG
 • THIẾT KẾ TRẮC NGANG,TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP
  • Cỏc nguyờn tắc thiết kế mặt cắt ngang
  • Tớnh toỏn khối lượng đào đắp

Thông qua trắc dọc mái dốc tự nhiên và địa chất khu vực nên chia thành các đoạn mái dốc lớn để xác định độ cao các điểm mong muốn. Theo quy định, chênh lệch đại số giữa 2 mặt dốc 1% và trắc dọc thiết kế ở những nơi thay đổi độ dốc trên đường đỏ phải thực hiện ở trắc ngang điển hình yêu cầu thoát nước tốt. ... Với nền đất đập là đất sét theo bảng 13-6 trong sách Thiết kế đường bến tàu kiên cố II của Dương Ngọc Hải – Nguyễn Tấn Trực thì chiều cao đập không chôn dọc là 0,8(m).

Khi thiết kế bình đồ và trắc dọc phải đảm bảo nguyên tắc thiết kế cảnh quan tuyến đường, đó là đảm bảo sự phối hợp hài hòa giữa bình đồ, trắc dọc và trắc ngang. Cần tính toán thiết kế mặt cắt cụ thể cho từng đoạn có địa hình khác nhau. Thiết kế mặt cắt ngang cần đảm bảo ổn định mỏi mái dốc, xác định những đoạn tuyến cần có giải pháp đặc biệt.

LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ SO SÁNH LỰA

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG

 • Xỏc định hệ số tai nạn tổng hợp
 • Khả năng thụng xe của tuyến

Thực hiện phân đoạn cực của độ dốc dọc, dọc theo đường cong nằm ngang của các hướng tuyến tính.

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN THEO NHểM CHỈ TIấU VỀ

 • Lập tổng mức đầu tư
 • Chỉ tiờu tổng hợp

Chỉ số so sánh là phương án lựa chọn tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi về năm gốc có giá trị nhỏ nhất (Pqđ). Chi phí xây dựng tập trung vào các công trình đường bộ như lòng đường, vỉa hè, cầu và các công trình xây dựng khác. Tiết kiệm chi phí do giá trị tận dụng của chương trình vào cuối giai đoạn Tổng chi phí xây dựng và cải tạo được xác định theo công thức.

Khối lượng : Chi phí cố định từng kỳ quy đổi sang năm gốc Ctx : Chi phí thường xuyên hàng năm. CtDT : Chi phí bảo trì hàng năm cơ sở hạ tầng đường bộ (mặt đường, cầu, kênh, hầm...). Trang: 69 CtHK : Chi phí tổn thất tương đương đối với nền kinh tế do hành khách mất thời gian trên đường.

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  • NHỮNG CĂN CỨ THIẾT KẾ
  • NHỮNG YấU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ KỸ THUẬT
  • TèNH HèNH CHUNG CỦA ĐOẠN TUYẾN
 • THIẾT KẾ TUYẾN TRấN BèNH ĐỒ
  • NGUYấN TẮC THIẾT KẾ
  • NGUYấN TẮC THIẾT KẾ
  • BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP
  • BỐ TRÍ SIấU CAO
  • TRèNH TỰ TÍNH TOÁN VÀ CẮM ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP
  • KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
 • THIẾT KẾ CễNG TRèNH THOÁT NƯỚC
  • RÃNH BIấN
  • CỐNG THOÁT NƯỚC
 • THIẾT KẾ TRẮC DỌC
  • NHỮNG CĂN CỨ, NGUYấN TẮC KHI THIẾT KẾ
  • BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG ĐỨNG TRấN TRẮC DỌC
 • THIẾT KẾ NỀN, MẶT ĐƯỜNG

Với đường cong trên, việc lựa chọn chiều dài đường cong chuyển tiếp còn phụ thuộc vào chiều dài khớp siêu cao. Bước 1: Xác định hệ số đường cong tròn theo R; (công thức giống như thiết kế sơ đồ). Bước 3: Xác định góc và xác suất bố trí đường cong phía trước (điều kiện 2.

Vì vậy, góc của cả hai đường cong đủ lớn để bao phủ đường cong chuyển tiếp. Điểm đầu, điểm cuối của đường cong chuyển tiếp qua tiếp tuyến mới. Tiết diện ngang trong đường cong phụ thuộc vào độ rộng của đường cong nằm ngang mà thiết kế siêu cao và siêu rộng.

TỔ CHỨC THI CễNG

TÁC CHUẨN BỊ

 • CễNG TÁC XÂY DỰNG LÁN TRẠI
 • CễNG TÁC LÀM ĐƯỜNG TẠM
 • CễNG TÁC KHễI PHỤC CỌC, ĐỊNH VỊ PHẠM VI THI CễNG
 • CễNG TÁC PHÁT QUANG, CHẶT CÂY, DỌN MẶT BẰNG THI
 • PHƯƠNG TIỆN THễNG TIN LIấN LẠC
 • CễNG TÁC CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC CHO CễNG

Do địa hình đồi núi hiểm trở, mạng điện thoại di động không được vũ khí phủ sóng nên điện thoại di động được dùng để liên lạc nội bộ và điện thoại cố định được lắp đặt trong trường chỉ huy. Được xây dựng chủ yếu để sử dụng trong gia đình, chiếu sáng, bơm - Nguồn điện được lấy từ một trạm biến áp gần đó. Nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân và kỹ sư: sử dụng khoan hàng giờ trong cắm trại;

Nước xây dựng, nước trộn vật liệu lấy trực tiếp từ các suối lân cận; Xây dựng bình ngưng chuyển nước, thiết bị bơm và thiết bị tưới tiêu. Chọn đội chuẩn bị gồm: .

THIẾT KẾ THI CễNG CễNG TRèNH

 • ĐỊNH VỊ TIM CỐNG
 • SAN DỌN MẶT BẰNG THI CễNG CỐNG
 • TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT ỐNG CỐNG . 91
  • Đào đất múng cống bằng mỏy
  • Đào đất múng cống bằng thủ cụng
 • CễNG TÁC MểNG VÀ GIA CỐ
 • LÀM LỚP PHềNG NƯỚC VÀ MỐI NỐI
 • XÂY DỰNG 2 ĐẦU CỐNG
 • XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐẮP TRấN CỐNG
 • TÍNH TOÁN SỐ CA MÁY VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU

Cống vỡ đặt trên nền đất tự nhiên, độ sâu đào nhỏ, khối lượng đào ớt. Sau khi đào, đất được lấp phía thượng lưu để tạo thành một rào cản nhỏ ngăn nước chảy vào cống do lượng mưa bất thường trong quá trình thi công. V: Vmtd , Vmtc , Vck , Vmsc , Vgc , Vhcx , Vdd , Vdmc là khối lượng tường chính, tường chắn, khay, sơn cống, gia cố thượng lưu và hố móng.

Khối lượng vật tư tra cho mối nối cống được tính theo “Định mức xây dựng cơ bản 1776. Với cống phải tính khối lượng đất đắp xung quanh cống để giữ và bảo quản cống khi chưa làm móng . Khối lượng cần vận chuyển của vật liệu trên được tính bằng tổng của tất cả các vật liệu cần thiết cho mỗi phần.

THIẾT KẾ THI CễNG NỀN ĐƯỜNG

 • GIỚI THIỆU CHUNG
 • LẬP BẢNG ĐIỀU PHỐI ĐẤT
 • PHÂN ĐOẠN THI CễNG NỀN ĐƯỜNG
 • TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG, CA MÁY CHO TỪNG ĐOẠN THI
  • Thi cụng vận chuyển ngang đào bự đắp bằng mỏy ủi
  • Thi cụng vận chuyển dọc đào bự đắp bằng mỏy ủi Py220H
  • Thi cụng nền đường bằng mỏy đào + ụtụ

Kết quả chi tiết được thể hiện trên bản vẽ nghiệm thu móng 3.3/ MẶT BẰNG MÓNG MÓNG. Phần thi công đường đó dựa trên cơ sở đảm bảo điều động máy xúc và nhân lực thuận lợi. Trên mỗi phần của bài thi cần đảm bảo một số yếu tố giống như phần trắc nghiệm.

Căn cứ vào cự ly vận chuyển dọc trung bình, đề xuất chia chiều cao kè thành 2 đoạn. Khi vận chuyển máy đào mỏ lết đạt hiệu suất cao nhất so với các loại mỏ lết do tính cơ động của nó. Khi vận chuyển đào, đắp khối lượng lớn với khoảng cách L < 100m thì bị quá tải.

CễNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG

 • TèNH HèNH CHUNG
  • Kết cấu mặt đường đựoc chọn để thi cụng là
  • Điều kiện thi cụng
 • TIẾN ĐỘ THI CễNG CHUNG
  • Phương phỏp tổ chức thi cụng
 • QUÁ TRèNH CễNG NGHỆ THI CễNG MẶT ĐƯỜNG
  • Thi cụng mặt đường giai đoạn I
  • Thi cụng mặt đường giai đoạn II
  • Thành lập đội thi cụng mặt đường
  • Đội hoàn thiện

Do lớp CPĐX tự nhiên dày 27cm nên tổ chức thi 2 lớp (2 lần). Giả sử rằng lớp CP được vận chuyển tại cùng một vị trí với chiều dài trung bình là: 2 km. Để xác định thành phần tổ trong cùng một lớp, ta xác định tổng trọng lượng và năng suất của từng loại mỏ.

Để xác định thành phần tổ trong cùng hạng I, ta xác định khối lượng rời và năng suất của các loại mỏ. CPDD loại I vận chuyển đến công trường được đổ trực tiếp vào máy rải. Năng suất cuộn BTN: sử dụng cuộn sắt nhẹ D469A, cuộn lốp TS 280, cuộn nặng DU8A, cuộn nặng BTN là loại lu kéo dài, năng suất cuộn có thể tính theo công thức kinh nghiệm, khi tính năng suất theo công thức.

TIẾN ĐỘ THI CễNG CHUNG TOÀN TUYẾN

 • CễNG TÁC CHUẨN BỊ
 • XÂY DỰNG CỐNG
 • THI CễNG NỀN ĐƯỜNG
 • THI CễNG MẶT ĐƯỜNG
 • ĐỘI HOÀN THIỆN
 • KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VẬT LIỆU, NHIấN LIỆU

Hỗn hợp nhiên liệu và lớp đỏ loại I được vận chuyển đến hiện trường ở cự ly 2 km. Nhiên liệu cung cấp đầy đủ cho các dụng cụ và phù hợp với từng loại mỏ.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại