CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM GIẢI TRÍ

65  Download (3)

Full text

Nhiều công ty đã nắm bắt được nhu cầu này và đã mở ra nhiều cơ sở dịch vụ với trang thiết bị phù hợp để phục vụ khách hàng. Đôi khi khách hàng không có thiết bị để sử dụng, nhưng có những thiết bị không có. Làm sao đánh giá đúng nhu cầu của từng loại hình dịch vụ để kịp thời trang bị, làm sao phân phối thiết bị hợp lý cho khách hàng.

Cũng cần phải thuê các chuyên gia phù hợp để giúp khách hàng thực hành và sử dụng thiết bị. Để giải quyết vấn đề này chỉ có thể xây dựng phần mềm giúp tài xế quản lý thiết bị cũng như phân phối khách đến đúng nơi, đúng xe. Đặc biệt, giúp tiết kiệm nhân công quản lý nhờ nắm bắt được nhu cầu sử dụng dịch vụ để mua sắm trang thiết bị kịp thời, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ giải trí ngày càng cao của khách.

MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ POWERBOWL

 • Mô hình tổ chức
 • Mô hình quản lý trung tâm

Giám đốc: chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật về hoạt động của trung tâm (công ty). Trưởng phòng: chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của trung tâm, giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng, báo cáo cho giám đốc trung tâm. Cung cấp cho khách hàng các dụng cụ cần thiết để tham gia dịch vụ giải trí: giày bowling, gậy, bóng bi a.

Quản lý số lượng thiết bị, kiểm tra tình trạng thiết bị và báo cáo cấp trên để lên kế hoạch sửa chữa, thay thế bổ sung. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng tham gia tiệc và chuyển cho bộ phận kinh doanh.

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIẢI TRÍ

 • Mô tả bài toán
 • Biểu đồ tiến trình nghiệp vụ hoạt động chính của trung tâm

Bộ phận dịch vụ sẽ dựa vào nhật ký này để cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Khi thanh toán, khách hàng là hội viên xuất trình thẻ hội viên được giảm 20% cho hội viên thường, 30% cho hội viên VIP. Khách hàng muốn đăng ký thành viên có thể đến quầy lễ tân đăng ký, cung cấp thông tin cá nhân bao gồm (họ và tên, ngày sinh, số điện thoại) để nhân viên trung tâm làm thẻ thành viên.

Hội viên có tổng thanh toán sử dụng dịch vụ của trung tâm trên 5 triệu đồng sẽ trở thành hội viên VIP và được hưởng các ưu đãi của hội viên VIP.

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP

 • Những vấn đề gặp phải
 • Các giải pháp cho các vấn đề ở trên

Phải có cách cập nhật việc sử dụng dịch vụ tại mỗi điểm dịch vụ và hiển thị khi nhân viên bán hàng cần biết. Cần có một chương trình để tự động hóa việc tổng hợp và phân tích dữ liệu theo các tiêu chí được yêu cầu. Cần phân tích dữ liệu và lên kế hoạch ứng phó thường xuyên phù hợp với yêu cầu.

Cần xây dựng một trang web để quảng bá trung tâm và cho phép người dùng đăng ký mọi lúc, mọi nơi theo các điều kiện. Tóm lại, phải xây dựng một chương trình thể hiện dưới dạng website để quản lý việc đăng ký và sử dụng dịch vụ của khách hàng.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

 • Bảng phân tích các yếu tố bài toán
 • Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết chức năng sơ cấp
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng
 • Ma trận thực thể - chức năng

Khi là thành viên, người chơi sẽ nhận được mức giá dịch vụ ưu đãi. Sau khi trở thành thành viên, khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại trung tâm giải trí bằng cách ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhân viên của trung tâm. Đối với một số trò chơi, bạn có thể sử dụng dịch vụ ngay lập tức chỉ với vé, tùy thuộc vào giá trị của vé.

Đối với một số dịch vụ phải chia khách để sử dụng thiết bị (như Billiards, bowling, game5d) 2.2. Khi đã có vé trên tay, người chơi đưa vé cho nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng, nhân viên sẽ phát thiết bị hoặc vị trí cho người chơi sử dụng. Sau khi thiết bị đã được phân phối cho người chơi, nhân viên điều dưỡng phải ghi lại thời gian thiết bị được người chơi sử dụng trong Nhật ký tình trạng sử dụng dịch vụ.

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CÁC MỨC

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
 • Bảng liệt kê các thuộc tính của các hồ sơ, tài liệu
 • Xác định các thực thể và thuộc tính
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

Trong các quan hệ trên, có những quan hệ còn chứa tính chất lặp nên không phải là chuẩn 1. Để xác định các giao diện thực hiện xử lý, chúng ta phải tính đến các sơ đồ luồng dữ liệu, nơi có các chức năng thực hiện xử lý. Đối với các chức năng yêu cầu tương tác của con người để thực hiện xử lý, cần có giao diện tương tác tương ứng.

Để xác định sơ đồ luồng hệ thống, trong sơ đồ luồng dữ liệu mức cuối (mức thấp nhất), chúng ta thay thế các bản ghi dữ liệu bằng các tệp dữ liệu chứa các thuộc tính của nó. Sau đó, hãy xem xét các phương pháp chỉ bảo toàn các quy trình được thực hiện trên máy, bỏ qua các quy trình thủ công (nhà sản xuất, không yêu cầu máy móc). Trong sơ đồ này, nếu một quy trình yêu cầu sự tương tác của con người với máy, thì nó cần một giao diện.

Ngoài quy trình 2.2 phân phối dịch vụ (do nhân viên thực hiện) thì các quy trình khác đều phải xử lý trên máy.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

 • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC
  • Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin
  • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc
 • THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
  • Mô hình liên kết thực thể E-R
  • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
 • HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL
 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP , HTML,CSS
  • ngôn ngữ HTML
  • ngôn ngữ CSS
  • ngôn ngữ PHP

Một thực thể cụ thể sẽ có một giá trị cho mỗi thuộc tính của nó. Các thuộc tính có giá trị duy nhất cho một thực thể cụ thể được gọi là thuộc tính không có giá trị. Trong một số trường hợp, một thuộc tính có thể có một bộ giá trị cho cùng một thực thể.

Một loại thực thể trong cơ sở dữ liệu được mô tả bằng tên và thuộc tính. Miền thuộc tính: Mỗi thuộc tính đơn lẻ của một loại thực thể được liên kết với một miền giá trị. Nó là một tập hợp các giá trị có thể được gán cho thuộc tính này cho từng thực thể riêng lẻ.

Mức của một loại liên kết là số loại thực thể tham gia vào loại liên kết đó. Loại liên kết giữa loại thực thể MONTH và chính nó là loại liên kết cấp 1. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ về một loại liên kết như một thuộc tính của một loại thực thể.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một loại thực thể có thể tham gia vào một loại liên kết với các vai trò khác nhau. Như vậy sẽ có một mối quan hệ giữa các thực thể thuộc kiểu thực thể EMPLOYEE: EMPLOYEE . Lấy các thuộc tính khóa chính của quan hệ tương ứng với kiểu thực thể chủ làm khóa ngoại của R.

Đối với mỗi loại mối quan hệ 1:1 R trong lược đồ ER, hãy xác định các mối quan hệ S và T tương ứng với các loại thực thể tham gia trong R. Đối với mỗi loại mối quan hệ nhị phân R loại 1:N, hãy xác định một mối quan hệ S đại diện cho loại thực thể tham gia ở phía N của loại liên kết. Bao gồm các khóa chính của các mối quan hệ đại diện cho các loại thực thể tham gia làm khóa ngoại của S.

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

 • GIAO DIỆN CHÍNH
 • CÁC GIAO DIỆN CẬP NHẬT DỮ LIỆU
  • Giao diện cập nhật dịch vụ
  • Giao diện cập nhật loại ngày
  • Giao diện cập nhật khoảng giờ
  • Giao diện cập nhật nhân viên
  • Giao diện cập nhật thiết bị
  • Giao diện cập nhật loại khách
  • Giao diện cập nhật bảng giá
 • CÁC GIAO DIỆN XỬ LÝ DỮ LIỆU
  • Giao diện Bán vé dịch vụ
  • Giao diện Cập nhật sử dụng thiết bị
  • Giao diện Lập phiếu thanh toán
  • Giao diện Lập hợp đồng
  • Giao diện Đăng ký thành viên
 • GIAO DIỆN LẬP BÁO CÁO
 • Một số mẫu hồ sơ hiện đang được sử dụng trong trung tâm

Trong dự án này đã xây dựng được hệ thống xây dựng chương trình quản lý việc đăng ký và tham gia các hoạt động giải trí trên nền web. Đây là loại chương trình hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nhằm hỗ trợ quảng bá và quản lý hoạt động vui chơi giải trí với điều kiện cơ sở ngày càng được mở rộng cả về quy mô lẫn quy mô. Không có chương trình thì phải sử dụng nhiều người, thậm chí có nhiều người thì khả năng đáp ứng nhu cầu của khách cũng không thể kịp thời và hiệu quả.

Dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và đạt được các kết quả sau. Mô tả đầy đủ, chính xác nghiệp vụ của bài toán, từ đó làm rõ yêu cầu của bài toán. Sử dụng phương pháp phân tích kế hoạch thiết kế để phân tích và thiết kế hệ thống web.

Thiết kế đầy đủ và chi tiết, đảm bảo chất lượng để dễ dàng chuyển tiếp vào chương trình. Chọn môi trường phát triển, lập trình và cài đặt hệ thống. Hệ thống lần đầu tiên được thử nghiệm với một số dữ liệu và cho kết quả chấp nhận được.

Do hạn chế về thời gian, một số tính năng thiết kế chưa được thực hiện đầy đủ. Một số yếu tố bảo mật hệ thống không được xem xét. Nguyễn Văn Vỹ, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in