• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương (cấp TH) #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.contai

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương (cấp TH) #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.contai"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015 Luyện từ và câu

Kiểm tra bài cũ :

1.Viết các từ tả bộ phận thân cây :

3.Đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì? Hỏi – đáp.

2.Viết các từ tả bộ phận cành cây:

HS1: Bạn Lan tập thể dục để làm gì?

HS2: Bạn Lan tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.

to , cao , bạc phếch, xù xì, nhẵn bóng . . .

xum xuê ,um tùm , cong queo,khẳng khiu ,trơ trụi . . .

(2)

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015 Luyện từ và câu

Từ ngữ về Bác Hồ

(3)

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015 Luyện từ và câu

Từ ngữ về Bác Hồ

(4)
(5)

1. Tìm những từ ngữ:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.M: thương yêu b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. M:biết ơn

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015 Luyện từ và câu

Từ ngữ về Bác Hồ

(6)
(7)

a)Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b)Từ ngữ nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ.

M:yêu thương M:biết ơn

yêu, thương, thương yêu, quý, yêu quý,quý mến, quan tâm, chăm sóc,chăm

chút,chăm lo...

kính yêu , kính trọng,tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương...

1. Tìm những từ ngữ:

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015 Luyện từ và câu

Từ ngữ về Bác Hồ

(8)
(9)
(10)

2. Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

a)Bác Hồ luôn chăm lo cho tương lai của thiếu nhi.

b) Cô giáo em rất thương yêu học sinh.

c) Chúng em rất biết ơn cha mẹ.

d) Em luôn nhớ ơn thầy cô giáo.

a)Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b)Từ ngữ nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ.

M:yêu thương

Yêu, thương, thương yêu, quý, yêu quý,quý mến, quan tâm, chăm sóc,chăm chút,chăm lo...

M: biết ơn

kính yêu, kính trọng,tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ

thương...

Ví dụ: Bác Hồ là vị lãnh tụ muôn vàn của dân tộc ta.kính yêukính yêu

(11)

3.Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.

Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2015 Luyện từ và câu

Từ ngữ về Bác Hồ

(12)

Các bạn thiếu nhi đi viếng lăng Bác Hồ.

(13)

Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài của Bác.

(14)

Các bạn thiếu nhi trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.

(15)
(16)
(17)

Ng

ôi sao may mắn

Bạn được tặng một tràng pháo tay.

(18)

Bạn được 10 điểm nếu bạn hát được bài hát về Bác hồ

(19)

Đọc 3 từ nói về tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

(20)

Đọc 2 câu thơ nói về Bác Hồ.

(21)

Hãy điền từ còn thiếu vào câu thơ sau:

Đêm nay bên bến Ô Lâu

Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu...Bác Hồ

(22)
(23)

- Chuẩn bị bài :

Từ ngữ về Bác Hồ .Dấu chấm,dấu phẩy - Viết lại bài tập 2,3 vào vở.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của Bác Hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào.. - Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu

- Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của Bác Hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào.. - Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu

1 UNICEF , báo thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn.. 2 Trong 4 tháng có 50 000 bức tranh của thiếu nhi gửi

b)Từ ngữ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.. Bài tập 2: Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1 a) Bác Hồ luôn chăm lo cho tương lai của thiếu nhi... b) Bố

- Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của Bác Hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào?. - Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu

Năm điều Bác Hồ dạy nói về bổn phận của thiếu nhi. Lời Bác dạy thiếu nhi đã trở thành những quy định được nêu. trong điều 21 của Luật Bảo vệ, chăm sóc

- Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của Bác Hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào?. - Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu

- Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của Bác Hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào?. - Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu