• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng; Giáo án - Trường TH Bình Khê II #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.botto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng; Giáo án - Trường TH Bình Khê II #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.botto"

Copied!
40
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

TUẦN 15

(Từ ngày ... ...đến ngày ...) Môn: Tiếng Việt

Bài 15A: BUÔN LÀNG ĐÓN CÔ GIÁO ( 3 Tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5 Tập 1B

- Phù hợp với nội dung bài.

- Học sinh khuyết tật: ( Khánh) Biết tên của mình, tập viết tên. Viết số và chữ cái.

II. Chuẩn bị: - GV:Tranh minh họa bài tập đọc; phiếu học tập nhóm đôi bài 3b/84;

bảng nhóm HĐ2,5,6 (HĐTH) - HS: Vở bài tập, sách.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

A.HĐ cơ bản

2. Nghe thầy cô hoặc bạn đọc bài

4. Cùng luyện đọc

HĐ5:

Thảo luận trả lời câu hỏi.

B.HĐ thực hành HĐ2 (chọn ý a) HĐ3 (chọn ý b)

-> Bổ sung: Cho HS quan sát tranh, nêu nội dung bức tranh .

* Bổ sung luyện đọc thêm từ: lũ làng, sàn, trải.

->Bổ sung: HS nêu ý nghĩa của bài:

-> HS tìm và viết vào bảng nhóm những tiếng có nghĩa : Tiếng khác nhau chỉ ở âm đầu ch hay tr.

-> HS tìm tiếng thích hợp điền vào chỗ trống: Những tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện tập

viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………....

**********

(2)

Môn: Tiếng Việt

Bài 15B: NHỮNG CÔNG TRÌNH MỚI ( 3Tiết) I.Mục tiêu: -Như sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5 Tập 1B - Phù hợpvới nội dung bài dạy.

- Học sinh khuyết tật: ( Khánh) Biết tên của mình, tập viết tên. Viết số và chữ cái.

II. Chuẩn bị: - GV:Tranh minh họa bài tập đọc; bảng nhóm HĐ5 (HĐTH) - HS: Vở bài tập, sách.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

A.HĐ cơ bản HĐ2 HĐ3

HĐ5

-> Bổ sung: Cho HS quan sát tranh, nêu nội dung bức tranh . -> Bổ sung: giải nghĩa từ: vữa Luyện đọc từ ngữ: rãnh, trát vữa.

-> Bổ sung : Cho HS nêu ý nghĩa của bài:

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(3)

Môn: Tiếng Việt

Bài 15C: NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG (2 Tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5 Tập 1B

- Phù hợpvới nội dung bài dạy.

- Học sinh khuyết tật: ( Khánh) Biết tên của mình, tập viết tên. Viết số và chữ cái.

II. Chuẩn bị: - GV: bảng nhóm bài 2, 3(HĐTH) - HS: Vở bài tập, sách.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành HĐ5/77:

HĐ6/785:

-> : HS ghi biên bản cuộc họp lớp vào bảng nhóm.

-> HS làm bài vào phiếu học tập.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện tập

viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(4)

Môn:Toán

Bài 47: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (1 tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Toán 5 Tập 1B

- Phù hợpvới nội dung bài dạy.

- Học sinh khuyết tật: ( Khánh) Biết tên của mình, tập viết tên. Viết số và chữ cái.

II. Chuẩn bị: - HS: Vở bài tập, sách.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành

1. Đặt tính rồi tính

3. Tìm x

-> HS làm bài vào bảng con.

-> 2HS lên bảng làm, lớp làm vào vở - đối chiếu nhận xét.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện tập

viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(5)

Môn: Toán

Bài 48: TỈ SỐ PHẦN TRĂM (2 tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Toán 5 Tập 1B

- Phù hợpvới nội dung bài dạy.

- Học sinh khuyết tật: ( Khánh) Biết tên của mình, tập viết tên. Viết số và chữ cái.

II. Chuẩn bị: - GV: 5 Phiếu học tập nhóm lớn– HĐ1(HĐCB);

bảng con – HĐ3,5 (HĐCB); Phiếu học tập cá nhân- HĐ1,2,4 (HĐTH)

- HS: Vở bài tập, sách.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ cơ bản Báo cáo với

thầy/cô giáo kết quả những việc các em đã làm.

*Bổ sung:

GV yêu cầu HS nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số (trường hợp đơn giản) trước khi HS sang phần thực hành

- Lập tỉ số của hai số.

- Viết thành tỉ số phần trăm.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên:

Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(6)

Môn: Toán

Bài 49: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (2 tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Toán 5 Tập 1B

- Phù hợpvới nội dung bài dạy.

- Học sinh khuyết tật: ( Khánh) Biết tên của mình, tập viết tên. Viết số và chữ cái.

II. Chuẩn bị:

- HS: Vở bài tập, sách.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành

5. Giải bài toán sau

-> Hướng dẫn HS

tóm tắt và giải bài toán.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện tập

viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(7)

SINH HOẠT TUẦN 15 NỘI DUNG

I.Đánh giá hoạt động tuần 15:

1. Các nhóm sinh hoạt: Cộng điểm thi đua của tổ, cá nhân trong tuần.

2. Các tổ trưởng báo cáo, CTHĐTQ tổng hợp chung 3. CTHĐTQ báo cáo chung:

*Thông báo điểm thi đua của cá nhân

4.Ý kiến, biện pháp khắc phục khuyết điểm của cá nhân, nhóm.

5.Giáo viên tuyên dương, động viên học sinh.

II.Phương hướng tuần 16:

- Ôn luyện Toán và Anh văn qua mạng.

- Rèn chữ viết

- Thực hiện tốt các nội qui của trường lớp đề ra.

- Tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào, kiểm tra đồ dùng.

- Hoàn thành HĐƯD, học thuộc bài trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp, vệ sinh trường- lớp sạch đẹp và chăm sóc cây xanh.

*Kết thúc: Hát bài: Chúc mừng sinh nhật

Thứ sáu 05/12

Sáng

1 2 3 4 5

Đội

Tiếng Việt Toán Khoa học SHL

Bài 16C: Từ ngữ miêu tả (T2)

Bài 52: Em ôn lại những gì đã học (T1) Bài 18: Tơ sợi

Tuần 16

(8)

TUẦN 16

(Từ ngày ... đến ngày ...) Môn: Tiếng Việt

Bài 16A: TẤM LÒNG THẦY THUÔC ( 3 Tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5 Tập 1B

- Phù hợp với nội dung bài.

- HSKT: rèn viết các chữ cái trong bảng chữ cái, tập viết tên mình.

II. Chuẩn bị: Tranh minh họa bài tập đọc (HĐ2); phiếu học tập nhóm (2a,b/102;

3/103; 4/104).

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

A.HĐ cơ bản

2/ Nghe thầy cô hoặc bạn đọc bài

4/ Cùng luyện đọc

HĐ5/

Thảo luận trả lời câu hỏi.

B.HĐ thực hành C.HĐ ứng dụng

-> Bổ sung: Cho HS quan sát tranh, nêu nội dung bức tranh .

->* Bổ sung luyện đọc thêm từ: Lãn Ông, ân cần, tái phát, hối hận

->Bổ sung: HS nêu ý nghĩa của bài:

Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………....

**********

(9)

Môn: Tiếng Việt

Bài 16B: THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN ( 3Tiết) I.Mục tiêu: -Như sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5 Tập 1B - Phù hợp với nội dung bài dạy.

*KNS: -Ra quyết định/ giải quyết vấn đề

-Hợp tác làm việc theo nhóm, hoàn thành biên bản vụ việc Phân tích mẫu:-Trao đổi nhóm

-Đóng vai (tưởng tượng mình là bác sĩ trực phiên cụ Ún trốn viện, lập biên bản vụ việc)

II. Chuẩn bị: Tranh minh họa bài tập đọc; tranh cảnh người lao động; Giấy kiểm tra (HĐ6/112)

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

A.HĐ cơ bản HĐ2/108:

HĐ4/109:

HĐ5/109:

B.HĐ thực hành C.HĐ ứng dụng

-> Bổ sung: Cho HS quan sát tranh, nêu nội dung bức tranh . -> Luyện đọc từ ngữ: đau quặn, khẩn khoản, thuyên giẩm, quằn quại.

-> Bổ sung : Cho HS nêu ý nghĩa của bài: Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan, lạc hậu. Giúp mọi người hiểu rằng:

Cúng bái không thể chữa khỏi bệnh mà chỉ có khoa học và bệnh viện mới chữa được.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện tập

viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(10)

Môn: Tiếng Việt

Bài 16C: TỪ NGỮ MIÊU TẢ (2 Tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5 Tập 1B - Phù hợpvới nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Bảng nhóm (HĐ2/114; HĐ7/115;) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành HĐ/114:

-> HS làm miệng:

Các từ cần điền:đen, huyền, ô,mun, mực

- Giáo viên hướng dẫn viết tên:

Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

(11)

Môn: Toán

Bài 50: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (2 tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Toán 5 Tập 1B

- Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Bảng con (HĐ1/78); Phiếu BT cho (Hđ 4/78); bảng nhóm cho (HĐ 5/78)

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành HĐ1/78:

HĐ4/78:

HĐ5/78:

-> HS làm bài vào bảng con.

-> Thảo luận và làm vào

phiếu

-> Làm vào phiếu bài tập

- Giáo viên hướng dẫn viết tên:

Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

Môn: Toán

(12)

Bài 51: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (2 tiết) I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Toán 5 Tập 1B

- Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị:

Phiếu học tập cá nhân (HĐ1,5/82-83) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành

HĐ3/82: -> Thảo luận và làm vào phiếu bài tập

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện tập viết

tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

**********

Môn: Toán

Bài 52: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (2 tiết)

(13)

I.Mục tiêu: - Như sách hướng dẫn học Toán 5 Tập 1B - Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị:

Phiếu bài tập (HĐ2/84; HĐ3/85) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HSKT

*HĐ thực hành

HĐ5/85: Giải bài toán sau:

-> HS giải bài toán:

Giải Số thùng sữa đã bán là:

6500: 100 x 45=2925 (thùng) Cửa hàng còn lại số thùng sữa chưa bán là:

6500- 2925 = 3575 (thùng) Đáp số: 3575 thùng

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

SINH HOẠT TUẦN 16

(14)

NỘI DUNG I.Đánh giá hoạt động tuần 16:

1. Các nhóm sinh hoạt: Cộng điểm thi đua của tổ, cá nhân trong tuần.

2. Các tổ trưởng báo cáo, CTHĐTQ tổng hợp chung 3. CTHĐTQ báo cáo chung:

*Thông báo điểm thi đua của cá nhân - Cá nhân xuất sắc nhất : ...

- Cá nhân xuất sắc nhì : ...

- Cá nhân xuất sắc ba : ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhất:...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhì: ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp ba: ...

*Thông báo điểm thi đua của tổ:

- Nhóm xuất sắc nhất : ...

- Nhóm có kết quả thấp nhất: ... ...

4.Ý kiến, biện pháp khắc phục khuyết điểm của cá nhân, nhóm.

5.Giáo viên tuyên dương, động viên học sinh.

II.Phương hướng tuần 17:

- Ôn luyện Toán và Anh văn qua mạng.

- Rèn chữ viết

- Thực hiện tốt các nội qui của trường lớp đề ra.

- Tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào, kiểm tra đồ dùng.

- Hoàn thành HĐƯD, học thuộc bài trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp, vệ sinh trường- lớp sạch đẹp và chăm sóc cây xanh.

III. Tổ chức sinh nhật

*Kết thúc: Hát bài: Chúc mừng sinh nhật

(15)

NỘI DUNG I.Đánh giá hoạt động tuần 17:

1. Các nhóm sinh hoạt: Cộng điểm thi đua của tổ, cá nhân trong tuần.

2. Các tổ trưởng báo cáo, CTHĐTQ tổng hợp chung 3. CTHĐTQ báo cáo chung:

*Thông báo điểm thi đua của cá nhân - Cá nhân xuất sắc nhất : ...

- Cá nhân xuất sắc nhì : ...

- Cá nhân xuất sắc ba : ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhất:...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhì: ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp ba: ...

*Thông báo điểm thi đua của tổ:

- Nhóm xuất sắc nhất : ...

- Nhóm có kết quả thấp nhất: ... ...

4.Ý kiến, biện pháp khắc phục khuyết điểm của cá nhân, nhóm.

5.Giáo viên tuyên dương, động viên học sinh.

II.Phương hướng tuần 18:

- Ôn luyện Toán và tiếng Anh qua mạng - Ôn tập và thi cuối kì 1

- Rèn chữ viết

- Thực hiện tốt các nội qui của trường lớp đề ra.

- Tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào, kiểm tra đồ dùng.

- Hoàn thành HĐƯD, học thuộc bài trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp, vệ sinh trường- lớp sạch đẹp và chăm sóc cây xanh.

*Kết thúc: Hát

(16)

TUẦN 18

(17)

(Từ ngày... đến ngày ...) Môn: Tiếng Việt

Bài 17C: ÔN TẬP VỀ CÂU (Tiết 2) I. Mục tiêu:

Như nội dung sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5, tập 1B II. Chuẩn bị:

Bảng phân loại lỗi bài kiểm tra văn tả người của HS.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HS KHÁNH

*HĐ thực hành

HĐ4b/133. -> 1 số HS lên bảng chữa lỗi – Lớp theo dõi, nhận xét.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Tiếng Việt Bài 18A: ÔN TẬP 1 ( 3Tiết)

(18)

I.Mục tiêu:

* Rèn KNS: - Thu thập xử lí thông tin (lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể) - Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.

- Thể hiện sự cảm thông; đặt mục tiêu.

*Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực: trao đổi nhóm nhỏ; rèn luyện theo mẫu.

II. Chuẩn bị:

4 Phiếu ghi tên 4 bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17 (HĐ1); Vở bài tập Tiếng Việt 5, Tập 1 (HĐ 2,3)

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HS KHÁNH

Hoạt động thực hành HĐ2/136

*Bổ sung: GV hỏi thêm về nội dung bài của một số bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………....

*****

Môn: Tiếng Việt Bài 18B: ÔN TẬP 2( 3Tiết)

(19)

I.Mục tiêu:

* KNS: : - Thu thập xử lí thông tin (lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể) - Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.

II. Chuẩn bị:

Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ bài 11A đến bài 17 C(HĐ1)-Vở bài tập Tiếng Việt 5, Tập 1 (HĐ4).

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HS KHÁNH

B.HĐ thực hành HĐ3/140 HĐ4/141

-> HS làm bài vào vở - GV kiểm tra.

-> HS thực hiện xong yêu cầu của HĐ4

GV yêu cầu 1 số HS trình bày trước lớp – Lớp theo dõi, nhận xét.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên:

Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Tiếng Việt

Bài 18C: ÔN TẬP 3 (2 Tiết)

(20)

I.Mục tiêu: Như nội dung sách hướng dẫn học Tiếng Việt 5, tập 1B II. Chuẩn bị:

Phiếu học tập cá nhân cho HĐ2/144 III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HS KHÁNH

*HĐ thực hành HĐ2/144:

HĐ3/146:

-> HS làm bài vào phiếu học tập

GV kiểm tra, chữa bài trước lớp.

-> HS làm xong đổi bài cho bạn để kiểm tra.

- Giáo viên hướng dẫn viết tên: Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Toán

Bài: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (2 Tiết) I.Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài dạy.

(21)

II. Chuẩn bị:

Hai tờ giấy hình tam giác bằng nhau, kéo, Ê ke, thước kẻ.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh HS KHÁNH

B. Hoạt động thực hành HĐ1/102

HĐ3/102

->HS làm vào vở - lần lượt 4 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét.

-> HS làm xong, GV yêu cầu HS nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông (Tích độ dài hai cạnh góc vuông chia 2)

- Giáo viên hướng dẫn viết tên:

Khánh, viết chữ cái, viết số.

Tự hs luyện

tập viết tên.

- bạn bè giúp đỡ.

- giáo viên kiểm tra

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

SINH HOẠT TUẦN 18 NỘI DUNG

(22)

I.Đánh giá hoạt động tuần 18:

1. Các nhóm sinh hoạt: Cộng điểm thi đua của tổ, cá nhân trong tuần.

2. Các tổ trưởng báo cáo, CTHĐTQ tổng hợp chung 3. CTHĐTQ báo cáo chung:

4.Ý kiến, biện pháp khắc phục khuyết điểm của cá nhân, nhóm.

5.Giáo viên tuyên dương, động viên học sinh.

II.Phương hướng tuần 19:

- Ôn luyện Toán và tiếng Anh qua mạng - Rèn chữ viết

- Thực hiện tốt các nội qui của trường lớp đề ra.

- Tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào, kiểm tra đồ dùng.

- Hoàn thành HĐƯD, học thuộc bài trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp, vệ sinh trường- lớp sạch đẹp và chăm sóc cây xanh.

*Kết thúc: Hát

********************************

TUẦN 19

(Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 26/12/2014)

(23)

Môn: Tiếng Việt

Bài 19A: NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT ( 3Tiết) I.Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài.

II. Chuẩn bị: Tranh minh họa bài tập đọc(HĐ2/4); Bảng nhóm ( HĐ1b/9); phiếu BT (HĐ4/10 và HĐ 5/11 )

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

HĐ2/4 HĐ4/6 HĐ6/7 B.HĐ thực hành

HĐ3/9

-> Bổ sung:- Cho HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

-> Bổ sung: luyện đọc thêm từ: Phắc-tuya;

Sa-xơ-lu Lô-ba; Phú Lãng Sa

->Bổ sung: HS nêu ý nghĩa của bài.

-> Gv đọc mẫu- Tìm hiểu qua về nội dung bài- HD viết từ khó- GV đọc cho Hs viết bài vào vở.

...

...

...

...

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………....

*****

Môn: Tiếng Việt

Bài 19B: NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT ( TT) ( 3Tiết) I.Mục tiêu:

II. Chuẩn bị:

Tranh minh họa bài tập đọc(Hđ1/12); Bảng nhóm (HĐ5.2/15);Phiếu học tập cho Bài 4 ý 3/127; Tranh minh hoạ cho tiết kể chuyện(HĐ4/16-17) ; GV chuẩn bị nội dung câu chuyện: Chiếc đồng hồ.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

-> HS quan sát tranh và nêu nội dung bức

...

(24)

HĐ2/12:

HĐ4/14:

HĐ5/15:

B.HĐ thực hành

tranh xong Gv giới thiệu và đọc mẫu bài.

->Bổ sung:Luyện đọc từ: La- tút-sơ Tơ-rê- vin; dữ dội; A-lê-hấp; ch...ào !

->Bổ sung:Cho HS nêu ý nghĩa của bài

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Tiếng Việt

Bài 19C: CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂ TẢ NGƯỜI (2 Tiết) I.Mục tiêu:- Phù hợpvới nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Phiếu học tập(HĐ2/19); Bảng nhóm ( Hđ1.c/21) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá

*HĐ thực hành

HĐ3/21: -> Đọc đoạn văn và chỉ ra câu ghép, cách nối các vế câu cho cả nhóm nghe.

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn:Toán

Bài 58: HÌNH THANG (1 Tiết ) I.Mục tiêu:- Phù hợpvới nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Hình thang và các vật có dạng hình thang III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá

*HĐ cơ bản

*HĐ thực hành

...

(25)

Sau HĐ3/6: ->Bổ sung: Tìm trong thực tế những vật có dạng hình thang ?

...

...

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn:Toán

Bài 59: DIỆN TÍCH HÌNH THANG (2 Tiết) I.Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Tấm bìa màu hình thang, kéo (HĐ1/8); phiếu Bt (Hđ4/11) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá

*HĐ cơ bản

*HĐ thực hành

Sau HĐ3/10: ->Bổ sung: Y/c HS nêu cách tìm số trung bình cộng.

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Toán

Bài 60: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (1 Tiết) I.Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Bảng con( HĐ1/12) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá HĐ thực hành

HĐ1/12:

HĐ4/13:

-> HS làm bảngcon -> HS làm bài vào vở:

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

(26)

Môn: Toán

Bài 61: HÌNH TRÒN. ĐƯỜNG TRÒN (1 Tiết) I.Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: Com pa ( HĐ1- 2/15;1-2/16) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá HĐ thực hành

HĐ2/16: ->Bổ sung: HS tìm thêm những vật xung quanh có dạng hình tròn.

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Khoa học

Bài 19: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT (1Tiết) I. Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài.

II. Chuẩn bị: Chuẩn bị đồ dùng để làm thí nghiệm (HĐ3/4).

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

HĐ2/4:

HĐ3/4-5:

B.HĐ thực hành HĐ2/6:

-> 2b: Trả lời và ghi chép vào vở.

-> Lưu ý Hs cẩn thận khi tiến hành thí nghiệm.

-> a) Thể lỏng sang thể rắn.

...

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Khoa học

Bài 20: HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH (3Tiết)

(27)

I. Mục tiêu: - Phù hợp với nội dung bài.

II. Chuẩn bị: Chuẩn bị đồ dùng để làm thí nghiệm và thực hành (HĐ2/8;

HĐ4/11;HĐ5/13;HĐ2/14); phiếu BT(Hđ2b/9) III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

HĐ2/8:

HĐ5/13:

B.HĐ thực hành HĐ2/14:

-> Lưu ý Hs cẩn thận khi tiến hành thí nghiệm đặc biệt chú ý HĐ 5 vì có lửa và nước nóng.

-> cần chú ý bảo quản các dụng cụ thực hành.

...

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn:Lịch sử

Bài 07: TỪ SAU CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI ĐẾN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (Tiết 3)

I. Mục tiêu:- Phù hợp với nội dung bài dạy.

II. Chuẩn bị: - GV: Lược đồ chiến dịch Điện Biên phủ cho Bài 3/80; Bài 4/81 III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá B.HĐ thực hành

HĐ3/80:

HĐ4/81:

-> HS lấy lược đồ chiến dịch Điện Biên phủ ( lược đồ với các mũi tên chưa có màu) -> Tô màu để phân biệt ba đợt tấn công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên phủ.

-> HS điền thông tin vào phiếu học tập.

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:………...

*****

Môn: Địa lí

Bài 09: CHÂU Á (Tiết 2)

(28)

I. Mục tiêu:

Bổ sung:* Tích hợp biển đảo:

- Biết được những nét lớn về đặc điểm tự nhiên châu Á, trong đó biển, đại dương có vị trí quan trọng.

- Biết một số ngành kinh tế của cư dân ven biển ở châu á: đánh bắt, nuôi trồng hải sản.

II. Chuẩn bị:

Lược đồ các châu lục và các đại dương (HĐ1/56); Lược đồ các khu vực châu Á (HĐ2/57); Lược đồ kinh tế một số nước chấu Á(Hđ5/61); Lược đồ các khu vực châu Á(HĐ2/63); phiếu BT (5a/60).

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung điều chỉnh Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

B.HĐ thực hành HĐ1/62:

-> Các câu đúng: a1; a3; a4; a5; a7.

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

Môn :Hoạt động giáo dục Kĩ thuật Bài 13 : NUÔI DƯỠNG GÀ (1Tiết ) I.Mục tiêu: HS cần phải:

-Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà -Biết cách cho gà ăn uống.

-Có ý thức nuôi dưỡng,chăm sóc gà.

II.Đồ dùng:

+ Tranh ảnh minh họa cho bài học.Phiếu học tập.

III. Tiến trình:

Nội dung Dự kiến đánh giá

A. HĐ cơ bản: Tiết 1:HĐCB; (Từ HĐ1-> HĐ3)

* Khởi động: Chơi trò chơi: Hát những bài hát có tiếng gà ………..

(29)

HĐ1: Mục đích, ý nghĩa của việc nuôi gà (SGK/39) HĐ2: Nuôi dưỡng gà.(SGK/39)

HĐ3: Ghi nhớ (SGK/40) B. HĐ thực hành:

-Vì sao phải cho gà ăn, uống đầy đủ , đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh ?

-Nếu gia đình bạn nuôi gà thì cho gà ăn uống như thế nào?

C. HĐ ứng dụng:

Trao đổi với bố, mẹ về cách nuôi dưỡng gà.

………..

………..

……….

………..

………..

………..

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

*****

Môn :Hoạt động giáo dục Thể chất

Bài 37: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI- ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP - TRÒ CHƠI: “ĐUA NGỰA”

I- Mục tiêu:

- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi: “Đua Ngựa”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II- Địa điểm phương tiện:- Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vòng trò chơi.

III- Nội dung và phương pháp lên lớp

Nội dung Dự kiến đánh giá

A- HÐ thực hành

* Ổn định: Báo cáo sĩ số

* Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu :

* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,

I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:

………..

………

………

………..

(30)

* Ôn luyện đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp:

- Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Từng hàng tập luyện kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp theo nhóm.

- Gọi vài HS tập lại các kĩ thuật đi đều vòng phải, vòng trái,

đổi chân khi đi đều sai nhịp.

Trò chơi Trò chơi:Đua Ngựa”

Hướng dẫn kĩ thuật chơi.

Cho HS chơi thử.

Tiến hành trò chơi.

Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục.

Nhận xét và dặn dò

Nhận xét tiết học và nhắc nhở B. Hoạt động ứng dụng:

Nói với người thân về trò chơi đua ngựa.

………..

………..

………..

………..

……….

………

………

………..

………..

………..

………..

………..

……….

………

………

………..

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

*****

Môn : Hoạt động giáo dục Thể chất

Bài 38: TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN - TRÒ CHƠI: “BÓNG CHUYỀN SÁU”

(31)

I- Mục tiêu: - Biết cách tung và bắt bóng bằng 2 tay; Tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay.

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi:“Bóng chuyền sáu”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II- Địa điểm phương tiện:- Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng, dây …

III- Nội dung và phương pháp lên lớp

Nội dung Dự kiến đánh giá

A- HÐ thực hành

* Ổn định: Báo cáo sĩ số

* Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu :

* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.

I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:

1/. Giảng giải và làm mẫu động tác tung và bắt bóng:

* Tung bóng: Nâng bóng và tung lên cao, đồng thời thả bóng rời tay (tung vừa sức để bóng bay và rơi đúng tầm cho người đối diện bắt bóng).

* Bắt bóng: Chọn điểm rơi thích hợp của bóng và hạ tay theo chiều bóng rơi để làm giảm áp lực và bắt bóng được nhẹ nhàng.

- Toàn lớp luyện tập kĩ thuật tung và bắt bóng.

- Từng hàng tập luyện theo nhóm

- Cho HS tập cá nhân kĩ thuật tung và bắt bóng.

2- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân:

GV giảng giải và làm mẫu kĩ thuật nhảy dây kiểu chụm 2 chân: so dây, chao dây, quay dây (vừa làm mẫu kết hợp giải

………..

………

………

………..

………..

………..

………..

………..

……….

………

………

………..

………..

………..

………..

………..

……….

………

………

………..

(32)

thích cho HS nghe)

- Toàn lớp luyện tập kĩ thuật nhảy (không dây)

Từng hàng luyện tập kĩ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân theo nhóm.

- Cho HS tập cá nhân.

II- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”

Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử

Tiến hành trò chơi

Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục.

Nhận xét tiết học và nhắc nhở B. Hoạt động ứng dụng:

- Nói với người thân về trò chơi: Bóng chuyền sáu.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

Bài 01 : EM LỰA CHỌN TRANG PHỤC (1Tiết) I. Mục tiêu: *Học xong bài này, HS có thể:

+ Biết cách lựa chọn trang phụcvà ý nghĩa của việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

+ Có KN lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp mục đích sử dụng, hoàn cảnh, lứa tuổi, giới tính và điều kiện kinh tế của gia đình.

+ Quan tâm đến trang phục của bản thân khi đi học, đi chơi.

+ Tôn trọng sự lựa chọn trang phục của người khác.

II. Chuẩn bị: - Phiếu bài tập cho các Hđ; Một số trang phục dùng để đi học, đi chơi, đi bơi, đi ngủ,...

- Hộp thư bè bạn để chia sẻ; bản đồ cộng đồng bổ sung điểm bán và may trang phục.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung Dự kiến

đánh giá Khởi động ->Hát bài: "Sắp đến tết rồi"

-> Một số HS lên trình diễn thời trang. ...

(33)

A.HĐ cơ bản

1.Ý nghĩa của trang phục

2. Ý nghĩa của đồng phục học sinh.

3.Lựa chọn trang phục

4. Cách mặc trang phục.

B.HĐ thực hành 1.Thực hành lựa chọn trang phục.

2. Tư vấn thời trang

3.Xử lí tình huống.

C. HĐ ứng dụng

-> HS qs tranh và nhận xét về các nhân vật thông qua trang phục của họ.

->Kết luận: trang phục của một người có thể cho chúng ta biết về giới tính, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, sở thích,điều kiện kinh tế gia đình,...

của họ.

-> Giới thiệu bộ đồng phụccủa em; Mặc khi nào?Em thấy thế nào? Có ý nghĩa gì?Nhờ đâu mọi người biết em là Hs của trường?

-> KL: đồng phục thể hiện sự thống nhất, đoàn kết,bình đẳng, giữa các Hs và nhắc nhở em thực hiện trách nhiệm HS của của mình.

->HS thảo luận cách lựa chọn trang phục ->KL: Trang phục của mỗi người cần phù hợp với:lứa tuổi, giới tính, mục đích sử dụng,các mùa, đân tộc.

-> HS thảo luận về cách mặc trang phục ->KL: Cần phải ăn mặc trang phục chỉnh tề,,trước khi đi đâu em nên kiểm tra quần áo.

-> HS trao đổi và rút ra KL.

->Giới thiệu và tư vấn thời trang cho nhau.

-> Thực hiện trên phiểu bài tập.

-> Nhận xét, bổ sung và kết luận.

->Lựa chọn trang phục cho mình và tư vấn cho người thân về trang phục khi đi mua sắm.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

(34)

- Ý thức, thái độ học sinh:

………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:

………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

*****

Môn: Giáo dục Lối sống

Bài 02: QUẢN LÍ THỜI GIAN (1Tiết) I. Mục tiêu: *Học xong bài này, HS có thể:

+ Nêu giá trị của thời gian, các bước quản lí thời gian và ý nghĩa, tầm quan trọng của KN quản lí thời gian.

ấnc định được một số việc làm gây lãng phí thời gian.

+Có KN quản lí thời gian để đạt được mục tiêu học tập, rèn luyện của bản thân II. Chuẩn bị: - Câu chuyện Một phút; Phiếu BT một ngày hè của bạn huy;Mẫu lập kế

hoạch cho một tuần.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

1.Giá trị của thời gian.

2. Tìm những việc gây lãng phí thời gian.

3.Xác định việc

a) Đọc chuyện:Một phút

b) Thảo luận

->Theo em minh sẽ thay đổi NTN qua cuộc thi chạy?

->Kết luận: Thời gian rất quý, thời gian trôi đi thì không lấy lại được.

-> Làm vào phiếu Bt vàchia sẻ với bạn bên cạnh.

-> KL:

->HS thảo luận cách lựa chọn việc quan trọng, cấp bách.

->KL:

-> HS thảo luận và xếp theo thứ tự

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(35)

làm quan trọng, cấp bách.

4. Quản lí thời gian.

5. Tâm quan trọng của quản lí thời gian.

B.HĐ thực hành 1.Lập kế hoạch thời gian.

2. Tự đánh giá kĩ

năng quản lí thời gian.

C. HĐ ứng dụng

->KL:

-> HS trao đổi thảo luận điều gì sảy ra nếu không biết quý trọng thời gian?

và KL.

->Lập thời gian cho một tuần theo mẫu.

-> Thực hiện trên phiểu bài tập.

-> Nhận xét, bổ sung và kết luận.

->Chia sẻ với thầy cô, bạn bè,cha mẹ về kế hoach thời gian của em.

...

...

...

*****

SINH HO T TUẦN 19

I.Đánh giá hoạt động tuần 19:

1. Các nhóm sinh hoạt: Cộng điểm thi đua của tổ, cá nhân trong tuần.

2. Các tổ trưởng báo cáo, CTHĐTQ tổng hợp chung 3. CTHĐTQ báo cáo chung:

*Thông báo điểm thi đua của cá nhân - Cá nhân xuất sắc nhất : ...

- Cá nhân xuất sắc nhì : ...

- Cá nhân xuất sắc ba : ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhất:...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhì: ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp ba: ...

*Thông báo điểm thi đua của tổ:

- Nhóm xuất sắc nhất : ...

- Nhóm có kết quả thấp nhất: ... ...

4.Ý kiến, biện pháp khắc phục khuyết điểm của cá nhân, nhóm.

5.Giáo viên tuyên dương, động viên học sinh.

II.Phương hướng tuần 20:

- Ôn luyện Toán và tiếng Anh qua mạng

(36)

- Rèn chữ viết - Phụ đạo Hs yếu.

- Thực hiện tốt các nội qui của trường lớp đề ra.

- Tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào, kiểm tra đồ dùng.

- Hoàn thành HĐƯD, học thuộc bài trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp, vệ sinh trường- lớp sạch đẹp và chăm sóc cây xanh.

*Kết thúc: Hát

(37)

Bài 01 : EM LỰA CHỌN TRANG PHỤC (1Tiết) I. Mục tiêu: *Học xong bài này, HS có thể:

+ Biết cách lựa chọn trang phụcvà ý nghĩa của việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

+ Có KN lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp mục đích sử dụng, hoàn cảnh, lứa tuổi, giới tính và điều kiện kinh tế của gia đình.

+ Quan tâm đến trang phục của bản thân khi đi học, đi chơi.

+ Tôn trọng sự lựa chọn trang phục của người khác.

II. Chuẩn bị: - Phiếu bài tập cho các Hđ; Một số trang phục dùng để đi học, đi chơi, đi bơi, đi ngủ,...

- Hộp thư bè bạn để chia sẻ; bản đồ cộng đồng bổ sung điểm bán và may trang phục.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung Dự kiến

đánh giá Khởi động

A.HĐ cơ bản

1.Ý nghĩa của trang phục

->Hát bài: "Sắp đến tết rồi"

-> Một số HS lên trình diễn thời trang.

-> HS qs tranh và nhận xét về các nhân vật thông qua trang phục của họ.

->Kết luận: trang phục của một người có thể cho chúng ta biết về giới tính, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, sở thích,điều kiện kinh tế gia đình,...

của họ.

-> Giới thiệu bộ đồng phụccủa em; Mặc khi

...

...

...

...

...

...

...

(38)

2. Ý nghĩa của đồng phục học sinh.

3.Lựa chọn trang phục

4. Cách mặc trang phục.

B.HĐ thực hành 1.Thực hành lựa chọn trang phục.

2. Tư vấn thời trang

3.Xử lí tình huống.

C. HĐ ứng dụng

nào?Em thấy thế nào? Có ý nghĩa gì?Nhờ đâu mọi người biết em là Hs của trường?

-> KL: đồng phục thể hiện sự thống nhất, đoàn kết,bình đẳng, giữa các Hs và nhắc nhở em thực hiện trách nhiệm HS của của mình.

->HS thảo luận cách lựa chọn trang phục ->KL: Trang phục của mỗi người cần phù hợp với:lứa tuổi, giới tính, mục đích sử dụng,các mùa, đân tộc.

-> HS thảo luận về cách mặc trang phục ->KL: Cần phải ăn mặc trang phục chỉnh tề,,trước khi đi đâu em nên kiểm tra quần áo.

-> HS trao đổi và rút ra KL.

->Giới thiệu và tư vấn thời trang cho nhau.

-> Thực hiện trên phiểu bài tập.

-> Nhận xét, bổ sung và kết luận.

->Lựa chọn trang phục cho mình và tư vấn cho người thân về trang phục khi đi mua sắm.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:

………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:

………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

(39)

*****

Môn: Giáo dục Lối sống (TUẦN 19) Bài 02: QUẢN LÍ THỜI GIAN (1Tiết) I. Mục tiêu: *Học xong bài này, HS có thể:

+ Nêu giá trị của thời gian, các bước quản lí thời gian và ý nghĩa, tầm quan trọng của KN quản lí thời gian.

ấnc định được một số việc làm gây lãng phí thời gian.

+Có KN quản lí thời gian để đạt được mục tiêu học tập, rèn luyện của bản thân II. Chuẩn bị: - Câu chuyện Một phút; Phiếu BT một ngày hè của bạn huy;Mẫu lập kế

hoạch cho một tuần.

III. Tiến trình:

Hoạt động Nội dung Dự kiến

đánh giá A.HĐ cơ bản

1.Giá trị của thời gian.

2. Tìm những việc gây lãng phí thời gian.

3.Xác định việc làm quan trọng, cấp bách.

4. Quản lí thời gian.

5. Tâm quan trọng của quản lí thời gian.

B.HĐ thực hành

a) Đọc chuyện:Một phút

b) Thảo luận

->Theo em minh sẽ thay đổi NTN qua cuộc thi chạy?

->Kết luận: Thời gian rất quý, thời gian trôi đi thì không lấy lại được.

-> Làm vào phiếu Bt vàchia sẻ với bạn bên cạnh.

-> KL:

->HS thảo luận cách lựa chọn việc quan trọng, cấp bách.

->KL:

-> HS thảo luận và xếp theo thứ tự ->KL:

-> HS trao đổi thảo luận điều gì sảy ra nếu không biết quý trọng thời gian?

và KL.

->Lập thời gian cho một tuần theo mẫu.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(40)

1.Lập kế hoạch thời gian.

2. Tự đánh giá kĩ

năng quản lí thời gian.

C. HĐ ứng dụng

-> Thực hiện trên phiểu bài tập.

-> Nhận xét, bổ sung và kết luận.

->Chia sẻ với thầy cô, bạn bè,cha mẹ về kế hoach thời gian của em.

* Nhận xét sau tiết dạy:

- Ý thức, thái độ học sinh:

………...

- Kiến thức nắm được qua tiết dạy:

………...

- Tồn tại qua một tiết dạy:

………...

*****

SINH HO T TUẦN 19

I.Đánh giá hoạt động tuần 19:

1. Các nhóm sinh hoạt: Cộng điểm thi đua của tổ, cá nhân trong tuần.

2. Các tổ trưởng báo cáo, CTHĐTQ tổng hợp chung 3. CTHĐTQ báo cáo chung:

*Thông báo điểm thi đua của cá nhân - Cá nhân xuất sắc nhất : ...

- Cá nhân xuất sắc nhì : ...

- Cá nhân xuất sắc ba : ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhất:...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp nhì: ...

-Cá nhân có điểm thi đua thấp ba: ...

*Thông báo điểm thi đua của tổ:

- Nhóm xuất sắc nhất : ...

- Nhóm có kết quả thấp nhất: ... ...

4.Ý kiến, biện pháp khắc phục khuyết điểm của cá nhân, nhóm.

5.Giáo viên tuyên dương, động viên học sinh.

II.Phương hướng tuần 20:

- Ôn luyện Toán và tiếng Anh qua mạng

(41)

- Rèn chữ viết - Phụ đạo Hs yếu.

- Thực hiện tốt các nội qui của trường lớp đề ra.

- Tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động, phong trào, kiểm tra đồ dùng.

- Hoàn thành HĐƯD, học thuộc bài trước khi đến lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp, vệ sinh trường- lớp sạch đẹp và chăm sóc cây xanh.

*Kết thúc: Hát

*****

Tài liệu tham khảo

Đề cương

Tài liệu liên quan

-Nắm vững hơn kiến thức về lựa chọn trang phục -- Lựa chọn được vải, kiểu may phù hợp với bản thân,. đạt yêu cầuthẩm mĩ và chọn được một số vật dụng đi kèm phù hợp

-Thanh, thiếu niên thích hợp với nhiều loại vải và kiểu trang phục -Người đứng tuổi: màu sắc, hoa văn, kiểu may, trang nhã, lịch sự 3/Sự đồng bộ của trang phục:.. TIẾT

Liên hệ thực tế với việc lựa chọn trang phục và hoạt động của bản thân, nhận xét về cách lựa chọn trang phục và hoạt động của các bạn hôm nay. - GV đánh giá tổng kết

Em hãy vẽ thêm các hình tròn, hình vuông, hình tam giác vào biểu đồ tranh sau cho

Ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị trong gia đình Điều đó giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn đảm bảo an ninh an

Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả công việc và thiện cảm cùa mọi người đối với

-Nắm vững hơn kiến thức về lựa chọn trang phục -- Lựa chọn được vải, kiểu may phù hợp với bản thân,.. đạt yêu cầuthẩm mĩ và chọn được một số vật dụng đi kèm phù hợp

-Thanh, thiếu niên thích hợp với nhiều loại vải và kiểu trang phục -Người đứng tuổi: màu sắc, hoa văn, kiểu may, trang nhã, lịch sự 3/Sự đồng bộ của trang phục:.. TIẾT

Sự mở cửa kinh tế, mở cửa du lịch được thực hiện trong tình hình mới cũng là kết quả của chính sách phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid 19 của Việt Nam (tiêu chí

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh của khách du lịch nội địa chỉ có 3 nhóm nhân tố là: khả năng tiếp

-Nắm vững hơn kiến thức về lựa chọn trang phục -- Lựa chọn được vải, kiểu may phù hợp với bản thân,.. đạt yêu cầuthẩm mĩ và chọn được một số vật dụng đi kèm phù hợp

Bài toán tích phân liên quan đến các biểu thức

• Rối loạn tiền kinh nguyệt là một tập hợp các triệu chứng rối loạn tâm lý, hành vi và thể chất xảy ra trong thời kỳ hoàng thể của chu kỳ kinh nguyệt

Thông qua việc phân tích hành vi từng giai đoạn trong hành trình của sinh viên khóa K53 Marketing đối với việc lựa chọn ngành theo học, nghiên cứu hướng đến đề xuất

Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảnh xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả công việc và thiện cảm cùa mọi người đối với

-Nắm vững hơn kiến thức về lựa chọn trang phục -- Lựa chọn được vải, kiểu may phù hợp với bản thân,.. đạt yêu cầuthẩm mĩ và chọn được một số vật dụng đi kèm phù hợp

Qua kết quả hồi quy mô hình Tobit cho thấy lượng vốn vay tín dụng chính thức nông hộ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố trình độ học vấn, nghề nghiệp của chủ

Bài viết này nhằm nghiên cứu đưa ra các bước ứng dụng kỹ thuật lựa chọn thuộc tính trong khi xây dựng mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô theo cách tiếp cận

Ý kiến 2: Không cần đọc nhiều sách, không cần học thuộc nhiều thơ văn, chỉ cần luyện nhiều về tư duy, về cách nói, cách viết là có thể học giỏi môn Ngữ văn.. Anh (chị)

Với độ tin cậy đạt được, ứng dụng của quá trình mô phỏng số sẽ cung cấp đến người khai thác tài liệu tham khảo có giá trị về đặc tính của chân vịt cụm máy lắp

- Mỗi người cần lựa chọn trang phục của mình như sau: phù hợp với lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích về màu sắc, kiểu dáng, điều kiện tài chính cá nhân….. - Mỗi

- Đề xuất một phương pháp lựa chọn UAV mà chỉ chọn một UAV làm thiết bị chuyển tiếp từ một nhóm UAV, tất cả đều có khả năng thu thập năng lượng từ tín hiệu tần số

Em hãy đưa ra lời khuyên để bạn có thể lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của mình.