Tuần 13 - Tập đọc - Lớp 2 - Quà của bố, Bông hoa niềm vui

16  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức?

Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?

Đọc thuộc lòng bài Mẹ

(3)

Tập đọc:

Bông hoa Ni m Vui

SGK trang 104

(4)
(5)

- Nh ng ữ bông hoa m u xanh l ng l y dà ưới ánh m t tr i bu i ặ sáng.

(6)

- Một bông cho mẹ, vì cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Đọc đoạn 1 và đoạn 2 trả lời câu hỏi

Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?

- Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để tìm bông hoa cúc màu xanh, được cả lớp gọi là bông hoa Niềm Vui.

Vì sao Chi không giám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?

- Vì nhà trường có nội quy không ai được ngắt hoa trong vườn trường.

Theo em, bạn Chi có điều gì đáng khen?

(12)

Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói gì?

- Khi nhìn thấy cô giáo Chi đã nói: Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em

đang ốm nặng.

Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo đã làm gì?

- Cô giáo ôm Chi vào lòng

(13)

- Cô giáo ôm Chi vào lòng

Khi khỏi bệnh bố Chi đã làm gì?

Theo em, Chi có những đức tính gì đáng quý?- Chi thương bố, thật thà và tôn trọng nội quy của trường.

(14)
(15)
(16)

Mời bạn đóng vai.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại