• Không có kết quả nào được tìm thấy

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145"

Copied!
17
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145

Toán

(2)

Nội dung bài

KHỞI học

ĐỘNG KHÁM PHÁ

VẬN

DỤNG

(3)

KHÁM PHÁ

(4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

a)AB và DC là hai c nh ạ đối di n song song và ệ bằng nhau.

c) Hình t giác ABCD có 4 góc vuống.ứ

d) Hình t giác ABCD có 4 c nh bằng nhau.ứ ạ

Đ

A

B

C

D

S

S

(5)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

a)AB và DC là hai c nh ạ đối di n song song và ệ bằng nhau.

A

B

C

D

S

(6)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

c) Hình t giác ABCD có ứ

4 góc vuống.

Đ

A

B

C

D

(7)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

d) Hình t giác ABCD có ứ 4 c nh bằng nhau.ạ

A

B

C

D

S

(8)

Bài 2

(9)

a) PQ và SR khống bằng

nhau.

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(10)

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

b) PQ khống song song v i PS. ớ

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(11)

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

c) Các c p c nh đối di n ặ ạ ệ song song.

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(12)

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

d) Bốn c nh đêu bằng nhau.ạ

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(13)

Bài 3

(14)

Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình vuông

B. Hình chủ nhật

C. Hình bình hànhD. Hình

thoi

(15)

DẶN DÒ

(16)

Resources

(17)

CHÚC CÁC EM HỌC

TỐT!

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Định hướng: Bản chất của bài toán là tính diện tích phần không tô màu, (được giới hạn bời nửa đường tròn, đồ thị hàm parabol).. Đặt hệ trục

- Năng lực giải quyết vấn đề: HS phân tích được tình huống học tập, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề, đề xuất được giải pháp giải quyết, nhận ra được sự

- HS phát biểu được và nắm vững các công thức tính diện tích hình thoi, biết cách tính diện tích 1 tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau.. - HS hiểu được để chứng

Từ tấm nhôm hình chữ nhật có cùng kích thước người thợ muốn làm một cái thùng hình trụ bằng cách gò tấm tôn thành mặt xung quanh của cái thùng (đáy của thùng được cắt

+ Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của đa giác bằng tổng diện tích các đa giác đã chia.. Công thức tính

3 diện tích hình đã cho.. b) Diện tích hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm 10%. b) Nếu mỗi cạnh giảm đi 10% thì độ dài mỗi cạnh sau khi giảm..

Bài 37 trang 162 SBT Toán 8 Tập 1: Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình của hình thang và cắt hai đáy hình thang sẽ chia hình thang

Một sân chơi cho trẻ em hình chữ nhật có chiều dài 100m và chiều rộng là 60m người ta làm một con đường nằm trong sân (như hình vẽ)?. Biết rằng viền ngoài và

Gọi V là thể tích nhỏ nhất của khối chóp tứ giác đều trong số các khối chóp tứ giác đều có khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau gồm một đường thẳng chứa một

Tính diện tích của hình tam giác MDC.... Tính diện tích của hình tam

Bài 15: Tính diện tích một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 13 cm và tổng hai cạnh góc vuông bằng 17

Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiều rộng 1/4m và chiều cao 1/3m..

b) Chứng minh hệ thức AE. Giả sử I và F lần lượt là trung điểm của OA và IC. Chứng minh tam giác AIF đồng dạng tam giác KIB. Tính độ dài IK theo R.. d) Khi I là trung điểm

Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 1?. Tính thể tích V của khối lăng trụ

Khi đó diện tích hình bình hành ABCD bằng tổng diện tích hình vuông AHCK với diện tích tam giác AHD và diện tích tam giác CKB.. Khi đó diện tích hình bình hành ABCD

Mặt khác, ta phát hiện công thức mới: Diện tích hình thang bằng tích của đường trung bình hình thang với đường cao. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông

*Bước 2: Tính thời gian hai vật đuổi kịp nhau ( bằng cách lấy khoảng cách ban đầu giữa hai xe chia cho hiệu vận tốc hai xe). Để tính được thời gian hai vật

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường tròn (O) với AB; AC. Lấy M thuộc đoạn AB. Vẽ dây CD vuông góc với AB tại M. b) Độ dài cung CAD và diện tích hình quạt tròn giới

Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

 Cách 1: Sử dụng bảng xét dấu cho f(x) với ghi nhớ qua nghiệm bội lẻ f(x) đổi dấu, qua nghiệm bội chẵn f(x) không đổi dấu... Diện tích hình phẳng giới

Em hãy kể tên những đồ vật có bề mặt là hình chữ nhật ở trong lớp học của chúng mình?... Viết vào

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE HẠNH PHÚC THÀNH ĐẠT. CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN