NỘI DUNG ĐƯA LÊN WEBSITE TRƯỜNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

Văn bản

(1)

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA LÊN WEBSITE TRƯỜNG Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hàm .

Môn dạy: Giáo Dục Công Dân

Nội dung đưa lên Website: (Tài liệu ôn tập, tài liệu học tập :SGK GDCD–

Khối:_7_)

NỘI DUNG ĐƯA LÊN WEBSITE TRƯỜNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

BÀI 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS của BGD.

Học sinh tự học và được học theo nội dung sau:

I/ TRUYỆN ĐỌC:

Học sinh tự đọc trong SGK/42 II/

NỘI DUNG BÀI HỌC

a/ Môi trường là gì? (Học sinh tự đọc trong SGK/45)

b/ Tài nguyên thiên nhiên là gì? (Học sinh tự đọc trong SGK/45)

c/ Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. (Học sinh tự đọc trong SGK/45)

d/ Các biện pháp bảo vệ môi trường Thế nào là bảo vệ môi trường?(SGK/45)

Thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? (SGK/45) Các biện pháp bảo vệ môi trường?

- Thực hiện qui định của pháp luật về bảo vệ MT và TNTN

- Tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện việc bảo vệ MT và TNTN - Tiết tiết kiệm các nguồn TNTN

- Nếu thấy các hiện tượng, hành vi làm ô nhiểm môi trường hủy họai TNTN thì phải nhắc nhở hoặc báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để trừng trị theo đúng pháp luật những kẻ cố ý hủy họai môi trường, phá họai thiên nhiên

III/ Bài tập :

Ngày 5 tháng 6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm ngày gì?

Ngày 22 tháng 5 hằng năm là ngày gì của Việt Nam?

Học sinh làm bài tập a, b, c SGK trang 46.

(2)

Duyệt của Ban giám hiệu KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

________

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Nguyễn Thị Hồng Hàm

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now