• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài: Người đi săn và con vượn Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài: Người đi săn và con vượn Tập đọc lớp 3 | Tiểu học Phan Đình Giót"

Copied!
15
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Người đi săn và con vượn

(2)

Luyện đọc:

Luyện đọc:

* Đọc đỳng:

* Đọc đỳng:

- Tảng đỏ, bắn trỳng, bựi nhựi, giật phắt, lẳng lặng,…

- Tảng đỏ, bắn trỳng, bựi nhựi, giật phắt, lẳng lặng,…

* Ngắt cõu:

* Ngắt cõu:

-Một hôm,/ ng ời đi săn xách nỏ vào rừng.// Bác thấy một con v ợn lông xám/ đang ngồi ôm con trên tảng đá.// Bác nhẹ nhàng rút mũi tên/ bắn trúng v ợn mẹ.//

-Một hôm,/ ng ời đi săn xách nỏ vào rừng.// Bác thấy một con v ợn lông xám/ đang ngồi ôm con trên tảng đá.// Bác nhẹ nhàng rút mũi tên/ bắn trúng v ợn mẹ.//

* Giải nghĩa từ:

* Giải nghĩa từ:

Người đi săn và con vượn

- Tận số:

- Nỏ:

- Bựi nhựi:

(3)

Nỏ Nỏ

Bùi nhùi

Bùi nhùi

(4)
(5)

Tìm hiểu bài Tìm hiểu bài

1. Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ?

-Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như tận số.

* Khi bị trúng tên của người thợ săn, vượn mẹ đã nhìn bác ta với ánh mắt như thế nào ?

+ Vượn mẹ nhìn về phía người thợ săn bằng đôi mắt căm giận.

2. Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì?

+ Vượn mẹ căm ghét người đi săn.

+ Vượn mẹ thấy người đi săn thật độc ác, đã giết hại nó khi nó đang cần sống để chăm sóc con.

(6)

Tìm hiểu bài Tìm hiểu bài

4. Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn đã làm gì?

+ Bác đứng lặng, chảy nước mắt, cắn môi, bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng ra về. Từ đó, bác không bao giờ đi săn nữa.

5. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

+ Không nên giết hại động vật. Cần bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Giết hại động vật là độc ác.

(7)
(8)
(9)

Dựa vào tranh sau, kể lại 4 đoạn câu chuyện :

Người

đi săn và con vượn

theo lời của bác thợ săn.

(10)

Dựa vào tranh sau, kể lại đoạn 1 câu chuyện

Người đi săn và con vượn

theo lời của bác thợ săn:

Tôi là một người thợ săn rất tài.

Nếu con thú rừng nào không may gặp tôi thì coi như là đến ngày tận số.

* Đoạn 1:

(11)

Dựa vào tranh sau, kể lại đoạn 2 câu chuyện Người đi săn và con vượn theo lời của bác thợ săn:

Hôm đó, tôi xách nỏ vào rừng. Tôi thấy một con vượn đang ngồi ôm con trên tảng đá. Tôi nhẹ nhàng rút mũ tên bắn trúng vượn mẹ.

Vượn mẹ giật mình nhìn mũi tên rồi nhìn về phía tôi bằng đôi mắt căm giận, tay vẫn

không rời con. Máu ở vết thương của nó loang ra khắp ngực.

Tôi đứng im chờ kết quả.

* Đoạn 2:

(12)

Dựa vào tranh sau, kể lại đoạn 3 câu chuyện

Người đi săn và con vượn

theo lời của bác thợ săn:

Đoạn 3:

Tôi thấy vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, nó vơ nắm bùi nhìu đặt dưới đầu con, nó hát một cái lá thật to vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Sau đó nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên mottj tiếng thật to rồi ngã xuống.

(13)

Dựa vào tranh sau, kể lại đoạn 4 câu chuyện

Người đi săn và con vượn

theo lời của bác thợ săn:

Đoạn 4:

Tôi đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Tôi căn môi, bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng quay gót ra về. Từ đấy tôi không bao giờ đi săn nữa.

(14)

Dựa vào tranh sau, kể lại tóm tắt câu chuyện

Người đi săn và con vượn”

theo lời của bác thợ săn:

(15)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

2.Nêu nội dung bài?.. Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên

[r]

+ Phân vai (người dẫn chuyện, bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết) dựng lại câu chuyện.

• Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.. NGƯỜI ĐI SĂN VÀ

+ Vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, hái cái lá to, vắt sửa vào và đặt lên miệng con, nghiến răng giật phắt mũi tên ra, hét lên

Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất.. Thấy bà mẹ, Thần Chết

Người đi săn chuẩn bị súng để đi săn Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai.. Cây trám tức giận Con nai lặng yên,

Ở huyện đảo Lý Sơn , tỉnh Quảng Ngãi có một phụ nữ không sinh con nhưng lại được 51 người gọi bằng mẹ.. Đến nay , 48 người con đã trưởng thành nhờ tình

Dựa vào tranh sau, kể lại 4 đoạn câu chuyện : Người đi săn và con vượn theo lời của bác thợ săn.... Nếu con thú rừng nào không may gặp tôi thì coi như

Người đi săn chuẩn bị đi săn Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai.. Con nai lặng yên, trắng muốt Cây trám

Vì người đi săn thấy con nai rất đẹp, rất đáng yêu dưới ánh trăng nên không nỡ bắn nó.. Câu chuyện muốn nói với chúng ta

 Hình 8 : Ñeøn ôû phía beân traùi, thaáp hôn ñaàu neân aùnh saùng ñieän khoâng tröïc tieáp chieáu vaøo maét, khoâng taïo boùng toái khi ñoïc hay vieát...

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn người đi săn bằng đôi mắt căm giận , tay không.

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn người đi săn bằng đôi mắt căm giận , tay không.

Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai.. Con nai hay đền soi g ươ ng xuồng m t

Câu 15: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản x ạ tạo với tia tới một góc 40 o.. Giá trị của góc

Vượn mẹ nhìn về phía người thợ Săn bằng đôi mắt căm giận.. Từ đó, bác không bao giờ đi săn nữa... Tìm hiểu bài:.. Tìm

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm giận, tay không rời con.. Luyện đọc nhóm đôi.. Đọc đồng thanh.. TÌM

Nhưng Va-ti-căng còn nhỏ hơn: Quốc gia đặc biệt này rộng chưa bằng một phần năm Mô-na-cô... Tuấn và Lân ra

Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm giận, tay không rời con.. Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm

Thấy con nai đẹp quá,người đi săn ngây người ra ngắm.. Thấy con nai đẹp quá,người đi săn ngây người

Vượn mẹ nhìn về phía người thợ săn bằng đôi mắt căm giận.. 3) Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm.. + Vượn mẹ đặt con xuống, vơ vội

Vượn mẹ nhìn về phía người thợ Săn bằng đôi mắt căm giận.. Từ đó, bác không bao giờ đi săn nữa... Tìm hiểu bài:.. Tìm