• Không có kết quả nào được tìm thấy

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP "

Copied!
68
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY

 • Khái quát về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng
  • Khái niệm Ngân hàng thương mại
  • Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
 • Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
  • Khái niệm về Cho vay tiêu dùng
  • Đặc điểm của Cho vay tiêu dùng
  • Vai trò của Cho vay tiêu dùng
  • Các hình thức Cho vay tiêu dùng
 • Hiệu quả Cho vay tiêu dùng
  • Khái niệm hiệu quả cho vay tiêu dùng
  • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân
  • Những nhân tố thuộc về ngân hàng
  • Những nhân tố thuộc về khách hàng
  • Những nhân tố thuộc về môi trường

Vay tiêu dùng thực chất cũng là một hình thức tín dụng của ngân hàng. Ngoài ra, thu nhập của Ngân hàng đến từ việc giải ngân các khoản cho vay. Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng của hoạt động cho vay tiêu dùng.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI

Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam –

 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Cơ cấu tổ chức
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Đồ Sơn
 • Thuận lợi và khó khăn

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đồ Sơn được sử dụng theo phương thức quản lý trực tuyến. Giám đốc chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh. Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh - chi nhánh. Chi nhánh Đồ Sơn gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc và hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Quản lý và duy trì hình ảnh thương hiệu Ngân hàng Công Thương chi nhánh trên địa bàn. Tuy nhiên, có thể nói Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn là một trong những chi nhánh hoạt động hiệu quả trong hệ thống chi nhánh Ngân hàng Công Thương. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn nằm ngay trung tâm quận Đồ Sơn.

Đây là lợi thế cơ bản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn là ngân hàng có quy mô lớn, uy tín và thương hiệu lâu đời.

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần

 • Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ

Đáp ứng các điều kiện cho vay khác theo quy định cho vay hiện hành của Industrijsko-komercialna banka. Nếu nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng vượt quá mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản đảm bảo được tạo ra từ khoản tín dụng, ngân hàng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ do ngân hàng cho vay quản lý và giữ hộ, tương tự như bảo hiểm bổ sung (ngân hàng cho vay đăng ký vào hệ thống theo mã B05 và nhập giá trị tài sản là 01 đồng). .

Không thuộc trường hợp không được vay và bị hạn chế cho vay theo quy định của Ngân hàng Công thương, bao gồm; Qua đó, số liệu trên cho thấy ngân hàng đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động tín dụng tiêu dùng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cũng tăng dần qua các năm.

Hoạt động cho vay tiêu dùng của Vietinbank Đồ Sơn chủ yếu cho vay bằng nội tệ. Và dư nợ cho vay chứng tỏ xu hướng kinh tế tăng trưởng mạnh qua các năm. Như vậy có thể thấy ngân hàng đã thực hiện khá tốt công tác quản lý nợ từ đó làm cho hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng đạt hiệu quả cao hơn.

Và hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng trong thời gian qua ngày càng hiệu quả.

Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ

 • Những kết quả ngân hàng đã đạt được
 • Hạn chế còn tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
 • Nguyên nhân của những hạn chế

Thị phần tín dụng tiêu dùng chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Điều này cũng dễ lý giải khi các loại hình cho vay tiêu dùng chưa đa dạng, chỉ tập trung vào các loại hình truyền thống và chưa thực sự có những tính năng ưu việt, đặc thù để khách hàng lựa chọn. Nhu cầu của khách hàng cũng có thể rất cao ở các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác, vì vậy ngân hàng nên tập trung khai thác các sản phẩm đó để đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu cho ngân hàng.

Cho vay tiêu dùng là hướng đi mới đang được khai thác nên cách cán bộ tín dụng giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng cũng cần thay đổi nhiều. Việc cho vay dựa quá nhiều vào tài sản đảm bảo, nhưng chưa có sự sắp xếp cụ thể để định kỳ kiểm tra, rà soát tài sản đảm bảo dẫn đến khách hàng vỡ nợ nhưng ngân hàng vẫn chưa xử lý tài sản để thu hồi nợ. Chính sách tín dụng tiêu dùng của Vietinbank Đồ Sơn chưa thực sự thông thoáng và thống nhất.

Hạn chế cho vay tiêu dùng: Hiện nay, hầu hết các sản phẩm vay tiêu dùng của Vietinbank chỉ giới hạn cho khách hàng cư trú tại Đồ Sơn. Đây cũng là một hạn chế cần phải tháo gỡ ngay để chi nhánh có thêm nhiều khách hàng và nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng của chi nhánh.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO

Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ

 • Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Vietinbank Đồ Sơn
 • Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng

Đổi mới quy cách giao dịch: Uy tín của ngân hàng phải được bù đắp bằng chất lượng dịch vụ và nhiều yếu tố khác. Việc đổi mới phong cách giao dịch với phương châm “khách hàng là thượng đế” và cải cách thủ tục hành chính là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao uy tín của ngân hàng. Xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả: Xây dựng mối quan hệ truyền thông với các tổ chức tín dụng, ngân hàng của bạn.

Xây dựng chiến lược marketing-ngân hàng: Là các loại hoạt động kết nối ngân hàng với thị trường như nghiên cứu thị trường để phát hiện các cơ hội kinh doanh mới cũng như dự đoán các mối đe dọa đối với hoạt động ngân hàng, các hoạt động nghiên cứu về nguồn lực bên trong để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng thương mại. Ngân hàng có thể tiến hành marketing thông qua khuyến mại thẻ, quảng cáo thương hiệu, huy động vốn với lãi suất cao và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn luôn đặt cho mình phương hướng phát triển và tăng trưởng bền vững và chi nhánh luôn hướng tới mục tiêu kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Do cho vay trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng và tín dụng cá nhân nói chung sẽ phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới phục vụ phần lớn nhu cầu của khách hàng, từ đó dẫn đến sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong khối Banca Tregtare Axiare ngày càng gay gắt. mạnh mẽ hơn. Vì vậy, từ nay việc đa dạng hóa các sản phẩm cho vay là yếu tố luôn được các ngân hàng TMCP chú trọng.

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại

 • Hoàn thiện các sản phẩm cho vay của ngân hàng
 • Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ xin vay
 • Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng
 • Nâng cao khả năng giao tiếp của các cán bộ tín dụng khi trực tiếp giao tiếp
 • Không ngừng phát triển công nghệ Ngân hàng

Những khó khăn này đã ảnh hưởng một phần đến chất lượng tín dụng, khó tăng hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Đối với sản phẩm cho vay du học, ngân hàng có thể kết hợp với các tổ chức du học, tư nhân miễn phí cho khách hàng. Đồng thời, các ngân hàng nên rút ngắn thời gian làm thủ tục, vì chỉ sau 24 giờ là có thể giải ngân để đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng.

Các ngân hàng có thể làm rõ ràng lợi ích của khách hàng thông qua các chiến dịch quảng cáo. Thứ ba, khả năng duy trì lợi thế khác biệt hóa của ngân hàng. Với việc ngân hàng đẩy mạnh marketing, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ vay tiêu dùng, số lượng khách hàng đến với ngân hàng sẽ ngày càng tăng.

Trong mắt khách hàng, nhân viên chính là hình ảnh của ngân hàng. Các ngân hàng nên sử dụng hệ thống tính điểm tự động để đưa ra quyết định cho vay đối với khách hàng.

Một số kiến nghị

 • Kiến nghị với Nhà nước
 • Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
 • Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam . 57

Có thể nói ngân hàng hiện đại hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin. Thứ nhất: Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tạo ra một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh và thông thoáng cho hoạt động cho vay tiêu dùng. Thứ ba: Phải thiết lập và phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng;

Thứ tư: Ngân hàng Nhà nước cũng cần tăng cường các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại phát triển hoạt động. Cùng với xu thế phát triển chung, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồ Sơn cũng đẩy mạnh triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng. Trên thực tế, ngân hàng đã đạt được kết quả khá tốt trong hoạt động cho vay tiêu dùng và có xu hướng tăng trưởng.

Khi ngân hàng quan tâm, nghiên cứu và thực hiện những hạn chế này thì chúng sẽ nhanh chóng biến mất và từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Vì vậy, tôi tin rằng trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác marketing của ngân hàng, hoạt động cho vay tiêu dùng sẽ ngày càng hiệu quả và lan rộng hơn.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Công ty TNHH Viglacers GlassKote hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cụ thể là sản xuất, gia công các loại kính sơn màu nội thất

The study aims to explore the factor affecting English speaking of the first year English majors at HPU and suggest some main techniques which include the

Including: Translation of the most commonly-used English Shipping Engineering Terms into Vietnamese, Popular strategies applied to translation of Shipping

As we may know the core aims of English as a subject is to help the students to form and develop their communication skills through learning four skills:

This survey is conducted for the first year English majors at Haiphong Private University to collect data for “How to make a successful presentation for the first year

The above are some suggestions when giving feedback so that teachers can assign reading homework appropriately for the third year English major at Hai Phong University

movie title, the right understanding of a movie, plot, content and its title as well as the best principles and techniques to translate a movie title from English

Yêu cầu đặt ra đối với các sinh viên chuyên ngành điện tự động công nghiệp là cần phải nắm vững kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến phức tạp nhƣ: biết cách sử dụng