• Không có kết quả nào được tìm thấy

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP"

Copied!
16
0
0

Văn bản

(1)

PHÒNG GD - ĐT HUYỆN GIA LÂM

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

(2)

KHỞI ĐỘNG

(3)

4 1

3

2

(4)

MC TU BÀI HC

BÀI 5:

ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG CHO CÁC TRANG TRÌNH CHIẾU

- Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu;

- Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu;

- Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang

(5)

Hoạt động 1: Tạo trang mẫu

1. Muốn hiện thị Slide Master em nháy chuột vào thẻ nào?

N2

2. Để tạo trang mẫu em thực hiên ra sao?

3. Thực hiện thao tác tạo trang mẫu?

(6)

2. Nháy vào thẻ View rồi chọn chức năng Slide Master.

(7)

Hoạt động 2:

Điều chỉnh thông số cho trang mẫu

(8)

Hoạt động 2 :

1. Trong trang mẫu gồm những thông số gì?

2. Có thể điều chỉnh các thông số nào?

3. Để kết thúc thao tác với trang mẫu em thực hiện như thế nào?

4. Làm sao để thay đổi nền trang mẫu?

N5

Điều chỉnh thông số cho trang mẫu

(9)

1. Trang mẫu gồm các thông số:

Hoạt động 2: Điều chỉnh thông số cho trang mẫu

Tiêu đề trang trình chiếu; Nội dung trang trình chiếu

;

Các thông số cuối trang.

2. Có thể thay đổi các thông số:

Điều chỉnh tiêu đề; Điều chỉnh nội dung;

Điều chỉnh các thông số cuối trang: số trang …. .

3. Để kết thúc thao tác với trang mẫu thực hiện:

Vào Slide Master / chọn Close Master View

4. Để kết thúc thao tác với trang mẫu thực hiện:

Vào Slide Master / chọn Background Styde

(10)

Xem trang mẫu:

Home / chọn Layout hoặc New Slide

(11)

Hoạt động : Thực hành

Bài tập: Tạo trang mẫu theo yêu cầu:

- Tiêu đề phông Times New Roman, cỡ chữ 40, màu xanh.

- Nội dung phông chữ Calibri, cỡ 32 màu đỏ.

- Chọn nền cho trang mẫu.

(12)
(13)

Ô SỐ 1

Để thay đổi màu nền, em thực hiện các bước nào sau đây?

A. Vào th ẻ Desingn – Background Styles

D. Vào th Format ẻ – Clors B. Vào th Insert – ẻ Picture

C. Vào th ẻ Insert – Background Styles

(14)

Ô SỐ 2

BẠN THÂT MAY MẮN

Cả lớp thưởng bạn tràng pháo tay

(15)

Ô SỐ 3

Để chèn video vào bài trình chiếu, em chọn công cụ?

A. . B. .

C. . D. .

(16)

Ô SỐ 4

Đâu là biểu tượng chọn phông chữ?

A. . B. .

C. .

D. .

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ..

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ.. MÔN : MĨ THUẬT

Trung bình moãi ngaøy cöûa haøng thöù nhaát baùn ñöôïc 264m vaûi,. cöûa haøng thöù hai baùn ñöôïc

Em chọn Skill rồi chọn BigBoard để tăng số hình trong cửa sổ trò chơi.. Em chọn chế độ hai người chơi và cùng thi với bạn xem ai có trí nhớ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ. CHUYÊN ĐỀ MÔN ĐẠO ĐỨC

Câu 3: Bạn hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương?... Câu 4: Công thức tính thể tích hình

Để kết thúc thao tác với trang mẫu thực hiện:. Vào Slide Master / chọn Close

>> Tác hại của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe con người:Con người mặc các bệnh về da ngày càng nhiều. Dầu loang trên biển là một trong những thảm họa lớn nhất

>> Tác hại của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe con người:Con người mặc các bệnh về da ngày càng nhiều. Dầu loang trên biển là một trong những thảm họa lớn nhất

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ.. CHUYÊN ĐỀ MÔN ĐẠO ĐỨC

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo về dự. giờ

khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy.. - Ba bản Tuyên ngôn độc lập của dân

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ. MÔN

thành thị của các nước châu Á,nhà cửa san sát. Huyên náo và

Trong câu chuyện, Bác Hồ dẫn các bạn nhỏ đi thăm những nơi nào. Cô giáo trong câu chuyện có tên

Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương.

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP HÔM NAY !!!.

Tập thể lớp 5G chào mừng quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp.... Kết quả của

Haø thaáy vaäy lieàn chaïy ñeán söûa laïi daây ñeo, ñaët chieác caëp naèm thaät lieàn chaïy ñeán söûa laïi daây ñeo, ñaët chieác caëp naèm thaät.. ngay

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO. VỀ DỰ GIỜ

Haø thaáy vaäy lieàn chaïy ñeán söûa laïi daây ñeo, ñaët chieác caëp naèm thaät lieàn chaïy ñeán söûa laïi daây ñeo, ñaët chieác caëp naèm thaät.. ngay

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 2C. Giáo viên thực hiện: Đặng

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN TOÁN LỚP 6A2... Lũy thừa với số mũ