LTVC5- TUẦN 14- ÔN TẬP TỪ LOẠI- 142

23  Download (0)

Full text

(1)

DẠY TỐT - HỌC TỐT

(2)

Luyện từ và câu:

Khởi động Khởi động

Em hãy quan sát bức tranh và đặt câu có quan hệ từ.

Em hãy quan sát bức tranh và đặt câu có quan hệ từ.

(3)

Luyện từ và câu:

(4)

Luyện từ và câu:

Từ loại Từ loại

Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc

tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc

tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

Quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau,nhằm thể hiện mối quan

hệ giữa các từ ngữ hoặc câu ấy.

Quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau,nhằm thể hiện mối quan

hệ giữa các từ ngữ hoặc câu ấy.

Ôn tập về từ loại

(5)

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

- Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

- Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

- Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật hoặc trạng thái.

- Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật hoặc trạng thái.

- Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu ấy.

- Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu ấy.

(6)

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

Bài 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:

Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay

Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra.

Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình, ba ơi!

Theo Thùy Linh Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay

Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra.

Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình, ba ơi!

Theo Thùy Linh

(7)

Luyện từ và câu:

Động từ Tính từ Quan hệ từ

Bài 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:

Chung sức Chung sức

M: trả lời M: vời vợi M: qua

nhịn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ

xa, lớn, ở, với

Ôn tập về từ loại

Tìm động từ chỉ hoạt động . Tìm động từ chỉ trạng thái . Tìm động từ chỉ hoạt động . Tìm động từ chỉ trạng thái .

Động từ chỉ hoạt động:

nhìn, vịn, đón.

Động từ chỉ trạng thái:

hắt, thấy, trào, bỏ, lăn.

Động từ chỉ hoạt động:

nhìn, vịn, đón.

Động từ chỉ trạng thái:

hắt, thấy, trào, bỏ, lăn.

(8)

Luyện từ và câu:

Bài 2: Dựa ý khổ thơ 2 trong bài thơ hạt gạo làng ta của Trần Đằng Khoa, viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức. Chỉ ra một động từ, một tính từ và một quan hệ từ em đã dùng trong đoạn văn ấy.

Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy...

Ôn tập về từ loại

(9)

Luyện từ và câu:

Bài 2:

Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy...

Nội dung khổ thơ trên nói lên điều gì?

Nội dung khổ thơ trên nói lên điều gì?

Ý khổ thơ nói lên sự vất vả, khó nhọc, không quản nắng mưa trên

đồng ruộng của nguời mẹ để làm ra hạt gạo thơm ngon .

Ý khổ thơ nói lên sự vất vả, khó nhọc, không quản nắng mưa trên

đồng ruộng của nguời mẹ để làm ra hạt gạo thơm ngon .

Ôn tập về từ loại

(10)

Bài 2:

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

(11)

Bài 2: Dựa ý khổ thơ 2 trong bài thơ hạt gạo làng ta của Trần Đằng Khoa, viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức. Chỉ ra một động từ, một tính từ và một quan hệ từ em đã dùng trong đoạn văn ấy.

Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy...

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

(12)

Bài 2:

Em rất tự hào và thương mẹ vô cùng. Mẹ thật vất vả, không quản ngại nắng mưa để làm ra những hạt gạo

thơm ngon.Nắng tháng sáu chói chang, nước dưới ruộng nóng như ai nấu, làm chết cả cá cờ và lũ cua ở trong hang cũng phải ngoi lên bờ tìm chỗ ẩn náu.Mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng mẹ em vẫn lội ruộng cấy lúa. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và ướt đẫm chiếc áo nâu đã bạc màu của mẹ.Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ.

Em rất tự hào và thương mẹ vô cùng. Mẹ thật vất vả, không quản ngại nắng mưa để làm ra những hạt gạo

thơm ngon.Nắng tháng sáu chói chang, nước dưới ruộng nóng như ai nấu, làm chết cả cá cờ và lũ cua ở trong hang cũng phải ngoi lên bờ tìm chỗ ẩn náu.Mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng mẹ em vẫn lội ruộng cấy lúa. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và ướt đẫm chiếc áo nâu đã bạc màu của mẹ.Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ.

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

(13)

Trưa tháng sáu nắng như đổ lửa. Nước ở các thửa ruộng nóng như có ai nấu lên.Thế mà, giữa trời nắng chang chang, mẹ em lội ruộng cấy lúa.Mẹ đội chiếc nón

lá,gương mặt mẹ đỏ bừng.Lưng phơi giữa nắng, mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo màu nâu…Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ.

Trưa tháng sáu nắng như đổ lửa. Nước ở các thửa ruộng nóng như có ai nấu lên.Thế mà, giữa trời nắng chang chang, mẹ em lội ruộng cấy lúa.Mẹ đội chiếc nón

lá,gương mặt mẹ đỏ bừng.Lưng phơi giữa nắng, mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo màu nâu…Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ.

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

Bài 2:

Động từ Tính từ Quan hệ từ

(14)

Em rất tự hào và thương mẹ vô cùng. Mẹ thật vất vả, không quản ngại nắng mưa để làm ra những hạt gạo thơm ngon.Nắng tháng sáu chói chang, nước dưới ruộng nóng như ai nấu, làm chết cả cá cờ và lũ cua ở trong hang cũng phải ngoi lên bờ tìm chỗ ẩn náu.Mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng mẹ em vẫn lội ruộng cấy lúa. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và ướt đẫm chiếc áo nâu đã bạc màu của mẹ.Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ.

Em rất tự hào và thương mẹ vô cùng. Mẹ thật vất vả, không quản ngại nắng mưa để làm ra những hạt gạo thơm ngon.Nắng tháng sáu chói chang, nước dưới ruộng nóng như ai nấu, làm chết cả cá cờ và lũ cua ở trong hang cũng phải ngoi lên bờ tìm chỗ ẩn náu.Mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng mẹ em vẫn lội ruộng cấy lúa. Khuôn mặt mẹ đỏ bừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má và ướt đẫm chiếc áo nâu đã bạc màu của mẹ.Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi, bao nỗi vất vả của mẹ.

Động từ Tính từ Quan hệ từ

làm, bò, lăn, nấu, lội, cấy...

chói chang, nóng, đỏ, thơm ngon, nâu...

và, mặc

dù...nhưng, của...

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

(15)

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Trò chơi : Vượt chướng ngại vật

Thể lệ:

-Trò chơi có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi là 1 chướng ngại vật.

Các em sẽ suy nghĩ trong 15 giây để vượt qua chướng ngại vật đó.

-Bạn nào trả lời sai, không vượt qua chướng ngại vật sẽ dừng cuộc chơi.

- Bạn nào vượt qua cả 3 chướng ngại vật là người thắng cuộc.

Thể lệ:

-Trò chơi có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi là 1 chướng ngại vật.

Các em sẽ suy nghĩ trong 15 giây để vượt qua chướng ngại vật đó.

-Bạn nào trả lời sai, không vượt qua chướng ngại vật sẽ dừng cuộc chơi.

- Bạn nào vượt qua cả 3 chướng ngại vật là người thắng cuộc.

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

(16)

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật

Luyện từ và câu:

Ôn tập về từ loại

(17)

Hãy chọn ý đúng:

Câu 1: Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật ong.

Cặp quan hệ từ nếu …thì biểu thị quan hệ gì?:

A/ Biểu thị quan hệ tăng tiến.

B/ Biểu thị quan hệ tương phản.

C/ Biểu thị quan hệ nguyên nhân-kết quả.

D/ Biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết- kết quả.

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật

Hết

15 14 13 12 11 10

giờBắt đầu

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Luyện từ và câu:

(18)

Luyện từ và câu:

Trò chơi : Vượt chướng ngại

vật

(19)

Câu 2: Trong câu : “Ngựa con sẽ rong ruổi qua bao núi đồi.”

Từ rong ruổi thuộc từ loại nào?

A/ Danh từ.

B/ Động từ.

C/ Tính từ.

D/ Quan hệ từ.

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật 15 14 13 12 11 10

Hế

987654321

t

giờ

Bắt đầu

Luyện từ và câu:

(20)

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật

Luyện từ và câu:

(21)

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật

Câu 3: Trong hai câu thơ:

“Tuổi thơ chở đầy cổ tích Dòng sông lời mẹ ngọt ngào”

có tính từ là:

A/ tuổi thơ.

B/ chở.

C/ đầy, cổ tích.

D/ ngọt ngào.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hết giờ

Bắt đầu

Luyện từ và câu:

(22)

Trò chơi : Vượt chướng ngại vật

Luyện từ và câu:

(23)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in