Chính tả 2 - Tuần 22 - Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Download (0)

Full text

(1)

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang.

Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: “ Có mà trốn đằng trời !”

Nói rồi ông lấy gậy thọc vào hang.

(2)

-Tìm câu nói của người thợ săn ?

Có mà trốn đằng trời !

- Cho biết câu nói ấy được đặt trong dấu gì ?

Câu nói ấy được đặt trong dấu

ngoặc kép, sau dấu hai chấm.

(3)

Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang.

Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: “ Có mà trốn đằng trời !”

Nói rồi ông lấy gậy thọc vào hang.

(4)

- Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây.

- Cố dùng sức để lấy về.

2. Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

- Kêu lên vì vui mừng. reo

gieo

giật

(5)

Ngược lại với thật là giả Ngược lại với to là nhỏ

Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm,

phố phường là hẻm (ngõ)

(6)

2. Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

3

.

Điền vào chỗ trống r, d hay gi ?:

Tiếng chim cùng bé tưướiưhoa

Mát trong từng … ọt n ư ớc hoà tiếng chim.

Vòm cây xanh đố bé tìm

Tiếng nào … iêng … ữa trăm nghìn tiếng chung.

gi

gi

r

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in